Schemat blokowy Hitachi Rac S13cet

Hitachi Rac S13cet to zaawansowany, wielokrotny system wykorzystujący technologię szeregowego połączenia blokowego (SCB) do tworzenia sieci komputerowych. Jego bloki składają się z elementów, takich jak kontrolery, koncentratory i mosty, które łączą się w sieci w konfiguracji wielopoziomowej, co pozwala na tworzenie szeregowych topologii sieciowych z zaawansowanymi właściwościami. System ten zapewnia wysoką wydajność przesyłania danych, szybkie reakcje i zwiększoną przepustowość w sieci. System Rac S13cet jest w stanie dzielić duże ilości danych na mniejsze segmenty, co pozwala na bardziej skuteczne i szybkie przesyłanie danych przez sieci. System ten jest wysoce skalowalny i może być wykorzystywany w sieciach o dowolnym rozmiarze i skomplikowaniu.

Ostatnia aktualizacja: Schemat blokowy Hitachi Rac S13cet

Jeżeli zaczynacie swoją przygodę z programowaniem to pewnie spotkaliście się z pojęciem algorytmu. Pozwólcie, że zacytuję wikipedię:

"Schemat blokowy – narzędzie służące do przedstawienia kolejnych czynności w projektowanym algorytmie. Jest to diagram, na którym procedura, system lub program komputerowy są reprezentowane przez opisane figury geometryczne połączone wektorami zgodnie z kolejnością wykonywania czynności wynikających z przyjętego algorytmu rozwiązania zadania. "

wikipedia

Zanim przejdziemy do wykorzystania schematów w programowaniu to rozpocznijmy od zagadnienia z życia codziennego. Część czynności wykonujecie intuicyjnie. Praktycznie każdy proces możemy rozbić na poszczególne kroki. Na ich podstawie możemy zbudować algorytm, który skutecznie może być wizualizowany w postaci schematu blokowego.

Załóżmy, że zamierzamy ugotować makaron.

Aby wykonać tą czynność potrzebujemy garnka, kuchenki, wody, makaronu i soli. Trzy ostatnie elementy to dane wejściowe, z których otrzymamy dane wyjściowe, czyli ugotowany makaron. Zastanówmy się, co musimy zrobić, aby ugotować to danie:

 • garnek stawiamy na kuchence,
 • wlewamy wodę do garnka,
 • wsypujemy szczyptę soli,
 • doprowadzamy wodę do wrzenia,
 • wsypujemy makaron,
 • czekamy 7 minut od czasu do czasu mieszając,
 • sprawdzamy, czy makaron jest ugotowany,
 • przekładamy na talerz.

Prosty i dla wielu z Was intuicyjny proces został pokazany w formie listy kroków. Chcesz wiedzieć jak to zapisać w postaci schematy blokowego i jak korzystać przy tym z DrawIO to zapraszam do dalszej części wpisu.

Podstawowe elementy schematów blokowych to grupa zaledwie kilku kształtów. Poniżej znajdziecie te najważniejsze:.

Schemat zaczynamy od bloku START, kończymy blokiem STOP.


Blok wejścia/wyjścia (blok IO - Input/Output) czyli blok w którym należy umieszczać czynności wprowadzania danych (np. od użytkownika "z klawiatury") lub wypisywania danych.

Blok operacyjny to blok w którym wykonywane są wszelkie operacje na danych.

W bloku decyzyjnym umieszczane są warunki, które po spełnieniu bądź nie kierują proces na jeden z wariantów.

Załóżmy dla uproszczenia, że proces gotowania makaronu to tylko trzy czynności:

 • wrzucenie składników do garnka,
 • gotowanie,
 • wyłożenie gotowej potrawy na talerz.

Tak uproszczony algorytm spróbujmy umieścić między blokami START/STOP

Zaczynamy proces. Po START umieszczamy składniki w garnku. Skorzystamy z bloku IO:

Czas na gotowanie. Wykonujemy "obróbkę danych", dlatego użyjemy bloku operacyjnego:

Po ugotowaniu wykładamy makaron na talerz. Zapisujemy to w bloku IO. Co kończy nasz program.

Skomplikujmy nasz algorytm dodając operacje wymienione w krokach z początku artykułu. Dodajmy obsługę garnka do diagramu. Ponieważ za to odpowiada użytkownik (kucharz) wykorzystamy blok IO:

Rozdzielmy blok podawania produktów na dwa (wodę i sól podajemy wcześniej a makaron wsypujemy po zagotowaniu wody). Między nimi wprowadźmy sprawdzenie, czy woda wrze:

Mam nadzieję, że zauważyłeś, że sprawdzenie temperatury wody realizuje blok decyzyjny. Jeżeli temperatura osiągnie 100 stopni to możemy wsypać makaron. Kolejny element to oczekiwanie aż makaron się ugotuje. Gotujemy tak długo, jak zaleca producent (np 7 minut), a po tym czasie sprawdzamy raz lub kilka razy czy makaron jest już gotowy:

Sprawdzenie wymaga ponownego użycia bloku decyzyjnego. Jeżeli makaron jest ugotowany to możemy go wyłożyć na talerz. W przeciwnym wypadku odczekać jeszcze chwilkę i sprawdzić ponownie. Zauważ, że wszystkie czynności do których "zmuszamy" użytkownika wypisujemy w równoległobokach, a czynności, które wykonywane są przez maszynę (w naszym przypadku kuchenkę) w prostokącie. Wynika to z ról poszczególnych bloków opisanych w tabelce na początku artykułu.

W następnym wpisie przedstawię, jak używać programu Draw IO do rysowania schematów.

Przykład schematu blokowego

Schemat blokowy – narzędzie służące do przedstawienia kolejnych czynności w projektowanym algorytmie. Jest to diagram, na którym procedura, system lub program komputerowy są reprezentowane przez opisane figury geometryczne połączone strzałkami (niekiedy tylko liniami) zgodnie z kolejnością wykonywania czynności wynikających z przyjętego algorytmu rozwiązania zadania.

Schemat blokowy powinien zapewniać:

 • elastyczność zapisów
 • możliwość zapisu z użyciem składu wybranego języka programowania
 • łatwą kontrolę poprawności algorytmu.

Schematy blokowe pozwalają na prostą zamianę instrukcji na instrukcje programu komputerowego.

Podstawowe elementy budowy[edytuj | edytuj kod]

Do głównych elementów budowy schematów blokowych należą:

 • strzałka (łącznik) – wskazuje kierunek przepływu danych lub kolejność wykonywania
 • operator – prostokąt, do którego wpisywane są wszystkie operacje z wyjątkiem instrukcji wyboru
 • predykat – romb, do którego wpisywane są wyłącznie instrukcje wyboru
 • etykieta (blok graniczny) – owal służący do oznaczania początku albo końca sekwencji schematu (kończy, zaczyna albo przerywa lub przenosi schemat).

Schemat blokowy pozwala dostrzec istotne etapy algorytmu i logiczne zależności między nimi.

Szczegóły budowy schematu[edytuj | edytuj kod]

Zależnie od przedstawianego algorytmu, stosowane są różne zestawy figur geometrycznych, zwanych blokami, których kształty reprezentują umownie rodzaje elementów składowych.

Graficzne przedstawienie bloków w kolejności opisywania

Wyróżnia się następujące rodzaje bloków:

a) blok graniczny – oznacza początek, koniec, przerwanie lub wstrzymanie wykonywania działania, np. blok startu programu
b) blok wejścia-wyjścia – przedstawia czynność wprowadzania danych do programu i przyporządkowania ich zmiennym dla późniejszego wykorzystania, jak i wyprowadzenia wyników obliczeń, np. czytaj z, pisz z+10
c) blok operacyjny – oznacza wykonanie operacji, w efekcie której zmienią się wartości, postać lub miejsce zapisu danych, np. z: = z + 1
d) blok decyzyjny, warunkowy – przedstawia wybór jednego z dwóch wariantów wykonywania programu na podstawie sprawdzenia warunku wpisanego w blok, np. a = b
e) blok wywołania podprogramu – oznacza zmianę wykonywanej czynności na skutek wywołania podprogramu, np. MAX(x, y, z)
f) blok fragmentu – przedstawia część programu zdefiniowanego odrębnie, np. sortowanie
g) blok komentarza – pozwala wprowadzać komentarze wyjaśniające poszczególne części schematu, co ułatwia zrozumienie go czytającemu, np. wprowadzenie danych
h) łącznik wewnętrzny – służy do łączenia odrębnych części schematu znajdujących się na tej samej stronie; powiązane ze sobą łączniki oznaczone są tym samym napisem, np. A1, 7
i) łącznik zewnętrzny – służy do łączenia odrębnych części schematu znajdujących się na różnych stronach; powinien być opisany jak łącznik wewnętrzny i zewnętrzny; poza tym powinien zawierać numer strony, do której się odwołuje, np. 2, 4. 3, B5.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • ISO 5807:1985 Information processing -- Documentation symbols and conventions for data, program and system flowcharts, program network charts and system resources charts (ang. )

Schematy blokowe to diagramy przedstawiające etapy procesu. Podstawowe schematy blokowe są łatwe do utworzenia oraz zrozumienia dzięki prostocie i obrazowości kształtów.

Uwaga: Podstawowy schemat blokowy możesz także utworzyć automatycznie na podstawie danych, używając diagramu Wizualizator danych w programie Visio. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie diagramu Wizualizatora danych.

Szablon Podstawowy schemat blokowy w programie Visio zawiera kształty, których można użyć do przedstawiania wielu rodzajów procesów, i jest wyjątkowo przydatny do przedstawiania podstawowych procesów biznesowych, takich jak proces opracowywania propozycji pokazany na poniższej ilustracji.

Tworzenie schematu blokowego

 1. Uruchom program Visio.

 2. Kliknij kategorię Schemat blokowy.

  Kliknij dwukrotnie pozycję Podstawowy schemat blokowy.

  Przeciągnij po jednym kształcie schematu blokowego dla każdego dokumentowanego etapu procesu.

  Połącz kształty schematu blokowego, umieszczając wskaźnik myszy na pierwszym kształcie, a następnie klikając wyświetloną strzałkę, która wskazuje odpowiedni kształt. Jeżeli drugi kształt nie znajduje się bezpośrednio naprzeciwko pierwszego kształtu, kliknij i przytrzymaj małą strzałkę, a następnie przeciągnij i upuść łącznik na środek drugiego kształtu.

  Aby dodać tekst do kształtu lub łącznika, zaznacz go, a następnie wpisz tekst. Po zakończeniu wpisywania tekstu kliknij pusty obszar strony rysunku.

  Aby zmienić kierunek strzałki łącznika, zaznacz łącznik, a następnie na karcie Kształt w grupie Style kształtów kliknij pozycję Linia, wskaż pozycję Strzałki, a następnie wybierz właściwy kierunek i styl strzałki.

Poprawianie wyrównania i odstępów

Naciśnij klawisze CTRL+A, aby zaznaczyć wszystkie elementy na stronie rysunku.

Na karcie Narzędzia główne w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Położenie, a następnie kliknij pozycję Automatyczne wyrównanie i odstępy.

Jeżeli to zadziała niezgodne z oczekiwaniami, naciśnij klawisze CTRL+Z, aby wycofać zmiany, i wypróbuj inne opcje dostępne pod przyciskami Wyrównanie i Położenie.

Co reprezentują kształty schematu blokowego?

Wraz z otwarciem szablonu Podstawowy schemat blokowy jest otwierany wzornik Podstawowe kształty schematu blokowego. Każdy kształt we wzorniku odzwierciedla inny rodzaj etapu procesu. Jednak nie ma żadnych standardowego, uniwersalnego znaczenia kształtów — dowolnego kształtu można mieć dowolne znaczenie uzgodnione przez osoby, które będą tworzyć i czytać schematy blokowe. Większość schematów blokowych zwykle używa tylko trzech lub czterech kształtów, o ile nie ma wyraźnego biznesowego powodu, aby użyć więcej.

Kształty w programie Visio mają nazwy, które wiążą się z ich najczęstszym zastosowaniem. Poniżej przedstawiono niektóre z najczęściej stosowanych kształtów:

  Początek/koniec Tego kształtu należy użyć w pierwszym i ostatnim etapie procesu.

  Proces Ten kształt odpowiada typowemu etapowi procesu. To jest najczęściej używany kształt w prawie każdym procesie. net/pl-pl/media/0f129ef2-5081-4d99-98b1-e288211dbd0d. gif" alt="Kształt Proces" loading="lazy"/>Decyzja Ten kształt wskazuje punkt, w którym wybór kolejnego etapu zależy od podjęcia decyzji. Wyników może być wiele, ale zwykle są tylko dwa odpowiadające decyzjom tak lub nie. net/pl-pl/media/d4c68a25-77e1-43eb-be3c-9a5ea2b75d8b. gif" alt="Kształt Decyzja" loading="lazy"/>Podproces Tego kształtu należy użyć w przypadku zestawu etapów połączonych w celu utworzenia podprocesu zdefiniowanego w innym miejscu — często na innej stronie tego samego dokumentu. Jest on przydatny w bardzo długich i skomplikowanych diagramach

  Dokument Ten kształt reprezentuje etap, którego wynikiem jest dokument. net/pl-pl/media/908189d1-3723-4671-8a75-da38f163e608. gif" alt="Kształt Dokument" loading="lazy"/>Dane Ten kształt wskazuje, że informacje przychodzą do procesu z zewnątrz lub opuszczają proces. Ten kształt można także użyć do przedstawiania materiałów i czasem jest nazywany kształtem wejścia/wyjścia. net/pl-pl/media/5036f7e8-c5c5-4cf1-a927-9b6593ae7640. gif" alt="Kształt Dane" loading="lazy"/>Odwołanie na stronie Ten mały okrąg wskazuje, że następny (lub poprzedni) etap znajduje się w innym miejscu na rysunku. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużych schematów blokowych, gdzie należałoby używać długich łączników, które mogą być trudne do śledzenia. net/pl-pl/media/dc191c39-e01f-474c-8c81-1230e60e3a07. gif" alt="Kształt Odwołanie na stronie" loading="lazy"/>Odwołanie międzystronicowe Po upuszczeniu tego kształtu na stronę rysunku jest otwierane okno dialogowe, w którym można utworzyć zestaw hiperlinków między dwoma stronami schematu blokowego lub między kształtem podprocesu a osobną stroną schematu blokowego przedstawiającą etapy w tym podprocesie. net/pl-pl/media/ace7a45e-cba1-4cd9-8b6b-2bb59d9de40a. gif" alt="Kształt Odwołanie międzystronicowe" loading="lazy"/>

Zobacz też

Klip wideo: Tworzenie schematu blokowegoWyświetlanie przykładowych szablonów i diagramów programu Visio w trybie online 

Tworzenie diagramów programu Visio za pomocą ekranu dotykowego

Tworzenie nowego schematu blokowego

Uruchom programVisio dla sieci Web​​​​​.

W Galerii na stronie głównej przewiń w dół do kategorii Podstawowy schemat blokowy. net/pl-pl/media/8e6f5a62-4d42-4bae-93cb-6dfe8af2c3c8. png" alt="Opcje Podstawowy schemat blokowy na stronie głównej programu Visio. " loading="lazy"/>

Wybierz opcję z tego wiersza, a następnie kliknij w niej przycisk Utwórz

Pierwsza opcja oferuje na początek wzornik ze standardowymi kształtami i pustą kanwę. Pozostałe opcje w wierszu oferują wzornik, jak również diagram startowy z kilkoma kształtami dodanymi już na kanwie. 

Projektowanie schematu blokowego

Aby dodać tekst do kształtu lub łącznika, zaznacz go, a następnie wpisz tekst. Po zakończeniu wpisywania tekstu naciśnij klawisz ESC.

Aby zmienić kierunek strzałki łącznika, zaznacz połączenie, a następnie w karcie Kształt wybierz strzałkę w dół obok pozycji Kontur kształtu.

Zostanie wyświetlona galeria Kontur kształtu.

Wskaż pozycję Strzałki, a następnie wybierz preferowany styl i kierunek strzałki. 

Zobacz też

Dodawanie łączników między kształtamiEdytowanie linii, strzałek lub punktów łączników

Ważne: Pakiet Office 2010 nie jest już obsługiwany. Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Tworzenie schematu blokowego

Kliknij kartę Plik.

Karta Plik nie jest widoczna?

Jeśli karta Plik nie jest widoczna, przejdź do następnego kroku tej procedury.

Kliknij pozycję Nowe, kliknij pozycję Schemat blokowy, a następnie w obszarze Dostępne szablony kliknij pozycję Podstawowy schemat blokowy.

Kliknij przycisk Utwórz.

Uwaga: Zobacz sekcję Co reprezentują kształty schematu blokowego? , aby uzyskać informacje na temat wyboru kształtów dla poszczególnych etapów.

Połącz kształty schematu blokowego jednym z następujących sposobów.

Łączenie dwóch kształtów:

  Na karcie Narzędzia główne w grupie Narzędzia kliknij przycisk Łącznik.

  Przeciągnij kursor od punktu połączenia pierwszego kształtu do punktu połączenia drugiego kształtu. Po połączeniu kształtów punkty końcowe łącznika zmienią kolor na czerwony. net/pl-pl/media/f6fb958b-d269-4f3f-b5a3-cbb87217dade. jpg" alt="Schemat blokowy z punktami połączenia w kolorze czerwonym" loading="lazy"/>Łączenie jednego kształtu z wieloma kształtami z pojedynczego punktu połączenia:

  Domyślnie łączniki są ustawione jako łączniki z kątem prostym, zatem jeśli pojedynczy punkt jednego kształtu zostanie połączony z trzema innymi kształtami, będzie to wyglądać jak na rysunku poniżej. net/pl-pl/media/16c582ef-a030-470e-b5d3-1f35423110ed. gif" alt="Kształt połączony z trzema innymi kształtami za pomocą łączników z kątem prostym" loading="lazy"/>

  Aby każdy z łączników rozchodził się promieniście z punktu centralnego pierwszego kształtu do punktów na pozostałych kształtach, należy ustawić opcję łączników Łącznik prostoliniowy, jak pokazano na poniższym rysunku. net/pl-pl/media/5cbd5df1-e988-443c-a801-4c7936cb38a7. jpg" alt="Schemat blokowy z łącznikami prostoliniowymi rozchodzącymi się promieniście z punktu centralnego" loading="lazy"/>

  Dla każdego kształtu, z którym chcesz utworzyć połączenie, przeciągnij kursor z tego samego punktu połączenia kształtu do punktu połączenia każdego z pozostałych kształtów.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy każdy z łączników i kliknij pozycję Łącznik prostoliniowy.

  Aby powrócić do edycji normalnej, na karcie Narzędzia główne w grupie Narzędzia kliknij przycisk Wskaźnik - narzędzie.

  Aby zmienić kierunek strzałki łącznika, zaznacz łącznik, a następnie w grupie Kształt kliknij strzałkę po prawej stronie pozycji Linia, wskaż pozycję Strzałki, a następnie wybierz właściwy kierunek strzałki.

  Początek strony

  Drukowanie dużego schematu blokowego

  Najłatwiejszym sposobem na wydrukowanie schematu blokowego mającego rozmiar większy od rozmiaru papieru w drukarce jest wydrukowanie go na wielu arkuszach, a następnie sklejenie arkuszy taśmą.

  Przed przystąpieniem do drukowania należy upewnić się, że strona rysunku wyświetlana w programie Visio zawiera cały schemat blokowy. Kształty pozostające poza krawędzią strony rysunku programu Visio nie zostaną wydrukowane.

  Aby wydrukować duży schemat blokowy, wykonaj następujące czynności:

  Mając otwarty schemat blokowy, na karcie Projektowanie w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Rozmiar, a następnie wybierz pozycję Dopasuj do rysunku.

  Kliknij polecenie Drukuj, a następnie kliknij pozycję Podgląd wydruku. net/pl-pl/media/93bc3416-a383-4344-b8a8-db168cb460bd. jpg" alt="Na podglądzie wydruku linie kropkowane oddzielają poszczególne strony" loading="lazy"/>

  Aby wydrukować schemat blokowy na wielu arkuszach papieru, wykonaj następujące czynności:

  W widoku Podgląd wydruku w grupie Drukowanie kliknij przycisk Ustawienia strony.

  Na karcie Ustawienia wydruku w polu Papier drukarki wybierz właściwy rozmiar papieru, jeśli nie jest jeszcze wybrany.

  Kliknij przycisk OK.

  W grupie Podgląd kliknij pozycję Pojedynczy fragment, aby zobaczyć, jak rysunek będzie drukowany na każdym arkuszu. (Możesz przełączać się między stronami, klikając pozycję Następny fragment lub Poprzedni fragment).

  Jeśli rysunek wygląda satysfakcjonująco, w grupie Drukowanie kliknij przycisk Drukuj.

  Po wydrukowaniu rysunku można przyciąć marginesy, nałożyć na siebie strony i połączyć je ze sobą.

  Aby wydrukować schemat blokowy na pojedynczym arkuszu, wykonaj następujące czynności:

  W obszarze Powiększenie wydruku zaznacz opcję Wpasuj w arkusze.

  Po prawej stronie opcji Wpasuj w arkusze wpisz 1 w polu obok tekstu poziomo oraz wpisz 1 w polu obok tekstu pionowo.

  W grupie Drukowanie kliknij przycisk Drukuj.

  Co reprezentują kształty schematu blokowego?

  Wraz z otwarciem szablonu Podstawowy schemat blokowy jest też otwierany wzornik Podstawowy schemat blokowy. Każdy kształt we wzorniku odzwierciedla inny etap procesu.

  Program Visio 2010 zawiera wiele innych specjalistycznych wzorników i kształtów, których można użyć na diagramie schematu blokowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat znajdowania innych kształtów, zobacz Organizowanie i znajdowanie kształtów za pomocą okna Kształty.

  Proces Ten kształt odzwierciedla etap procesu.

  Podproces Tego kształtu należy użyć w przypadku zestawu etapów połączonych w celu utworzenia podprocesu zdefiniowanego w innym miejscu — często na innej stronie tego samego rysunku.

  Pakiet Office 2007 nie jest już obsługiwany. com/microsoft-365/buy/compare-all-microsoft-365-products? ocid=oo_support_mix_marvel_ups_support_smcoffice2007eos_tab" target="_blank" role="button">Uaktualnij teraz

  Tworzenie schematu blokowego

  W menu Plik wskaż pozycję Nowy, wskaż pozycję Schemat blokowy, a następnie kliknij pozycję Podstawowy schemat blokowy.

  Łączenie dwóch kształtów

  Kliknij narzędzie Łącznik na pasku narzędzi Standardowy. net/pl-pl/media/7ba41d0e-363b-4e70-82cb-da46dda522fb. gif" alt="Końcówki łącznika mają kolor czerwony, gdy kształty zostaną sklejone" loading="lazy"/>Łączenie jednego kształtu z wieloma kształtami z pojedynczego punktu połączenia

  Kliknij narzędzie Wskaźnik na pasku narzędzi Standardowy, aby wrócić do normalnego edytowania.

  Aby zmienić kierunek strzałki łącznika, zaznacz połączenie, a następnie w menu Kształt wskaż polecenie Operacje i kliknij pozycję Odwróć końce.

  Co reprezentują kształty schematu blokowego?

  Wraz z otwarciem szablonu Podstawowy schemat blokowy jest otwierany wzornik Podstawowy schemat blokowy.

  Spośród wszystkich kształtów ze wzornika Podstawowy schemat blokowy tylko kilka jest często używanych. Tutaj opisano te często używane kształty. Aby uzyskać więcej informacji o rzadziej używanych kształtach, otwórz rozwijany link (Rzadziej używane kształty schematu blokowego) na końcu tej sekcji.

  Element końcowy Tego kształtu należy użyć w pierwszym i ostatnim etapie procesu.

  Proces wstępnie zdefiniowany Tego kształtu należy użyć w przypadku zestawu etapów połączonych w celu utworzenia podprocesu zdefiniowanego w innym miejscu — często na innej stronie tego samego rysunku.

  Kształty schematu blokowego Możesz kliknąć ten kształt wielokrotny prawym przyciskiem myszy, aby ustawić go na dowolny z następujących kształtów: Proces, Decyzja, Dokument lub Dane. Każdy tekst wpisany w kształcie oraz wszystkie informacje dodane do jego właściwości Dane kształtu pozostają z kształtem.

  Kształt we wzorniku będzie wyglądał następująco:

  To zostanie wyświetlone, gdy przeciągniesz kształt na stronę rysunku i klikniesz go prawym przyciskiem myszy:

  Przechowywane dane Użyj tego kształtu do przedstawienia etapu, którego wynikiem jest przechowywanie informacji. net/pl-pl/media/a05b9db0-bade-4714-8a63-f3ae27582cb9. gif" alt="Kształt Przechowywane dane" loading="lazy"/>

  Rzadziej używane kształty schematu blokowegoŁącznik dynamiczny Ten łącznik rysuje ścieżkę wokół napotkanych kształtów. net/pl-pl/media/5212d79a-445d-4994-bf4f-df0408a6604e. gif" alt="Kształt Łącznik dynamiczny" loading="lazy"/>Łącznik elastyczny — krzywa Ten łącznik ma zakrzywienia, które można dopasować. net/pl-pl/media/e67718df-86e1-4f9e-b8c5-2e265842da6c. gif" alt="Łącznik elastyczny — krzywa" loading="lazy"/>Pole z autodopasowaniem wysokości Jest to pole tekstowe z obramowaniem, które dopasowuje się do ilości wpisywanego tekstu. Możesz ustawić szerokość, przeciągając krawędzie kształtu. Ten kształt nie przedstawia etapu w procesie, jednak to przydatny sposób na dodanie pola tekstowego do schematu blokowego. net/pl-pl/media/f0f8fbe3-8b80-4e8a-8011-993e0505edcf. gif" alt="Pole z autodopasowaniem wysokości" loading="lazy"/>Adnotacja To pole tekstowe otoczone nawiasami dopasowuje się do ilości wpisywanego tekstu. Ten kształt, podobnie jak kształt Pole z autodopasowaniem wysokości, nie odzwierciedla etapu w procesie. Służy do dodawania komentarzy dotyczących kształtów schematu blokowego. net/pl-pl/media/15fb6e9e-ce91-409f-970e-e807cf200091. gif" alt="Kształt Adnotacja" loading="lazy"/>Dane wprowadzane ręcznie To etap, na którym osoba dostarcza informacji do procesu. net/pl-pl/media/a7fc5d27-aded-46c0-a977-c04c8df735b4. gif" alt="Kształt Dane wprowadzane ręcznie" loading="lazy"/>Operacja ręczna To etap, który musi zostać wykonany przez osobę. net/pl-pl/media/d3a4be3a-f418-4777-a5b6-3254f34af58d. gif" alt="Kształt Operacja ręczna" loading="lazy"/>Pamięć wewnętrzna Ten kształt przedstawia informacje przechowywane na komputerze. net/pl-pl/media/274cc67a-34ba-43c2-a47f-be0061cc4edb. gif" alt="Kształt Pamięć wewnętrzna" loading="lazy"/>Dane dostępne bezpośrednio Ten kształt przedstawia informacje przechowywane tak, że do każdego pojedynczego rekordu można uzyskać dostęp bezpośrednio. Odzwierciedla to sposób przechowywania danych na dysku twardym komputera. net/pl-pl/media/5fd29b6b-d2a8-4d37-ba6f-6879d79c846d. gif" alt="Kształt Dane bezpośrednie" loading="lazy"/>Dane dostępne sekwencyjnie Ten kształt przedstawia informacje przechowywane w sekwencji, takie jak dane na taśmie magnetycznej. Gdy dane są przechowywane w sekwencji, muszą zostać pobrane w sekwencji. Aby na przykład uzyskać dostęp do rekordu 7, należy najpierw należy przejść przez rekordy od 1 do 6. net/pl-pl/media/0edaaeec-269c-4b24-b732-0152aae8f051. gif" alt="Kształt Dane sekwencyjne" loading="lazy"/>Karta i taśma papierowa Ten kształt przedstawia fizyczną kartę lub taśmę papierową. We wczesnych systemach komputerowych do przechowywania i pobierania danych oraz do przechowywania i uruchamiania programów używano systemu kart perforowanych i taśmy papierowej. net/pl-pl/media/e27868ec-f773-4cba-87a0-ad491168da51. gif" alt="Kształt karta" loading="lazy"/>Wyświetlanie Ten kształt przedstawia informacje, które są wyświetlane osobie, zwykle na ekranie komputera. net/pl-pl/media/f9683a9a-dc6b-4fd3-b5f0-1dbbf5f37642. gif" alt="Kształt Wyświetlanie" loading="lazy"/>Przygotowanie Ten kształt wskazuje, gdzie są inicjowane zmienne w ramach przygotowania do procedury. net/pl-pl/media/c00d336d-075c-4a13-950a-c097ecda490b. gif" alt="Kształt Przygotowanie" loading="lazy"/>Tryb równoległy Ten kształt pokazuje, gdzie dwa różne procesy mogą działać jednocześnie. net/pl-pl/media/e2370470-591f-408e-9fc6-1e1bc03d7ea1. gif" alt="Kształt Tryb równoległy" loading="lazy"/>Limit pętli Ten kształt oznacza maksymalną liczbę razy, jaką można uruchomić pętle, zanim będzie ona musiała przejść do następnego etapu. net/pl-pl/media/33785e2d-e6ae-4b7c-9762-c01d3c3b9b5e. gif" alt="Kształt Limit pętli" loading="lazy"/>Transmisja sterowania Ten kształt wskazuje etap, który przechodzi do etapu innego niż typowy następny etap po spełnieniu określonych warunków. net/pl-pl/media/1da781dc-2e86-4e58-ba1f-8453f33e7e0a. gif" alt="Kształt Transmisja sterowania" loading="lazy"/>

  Drukowanie dużych schematów blokowych

  Przed przystąpieniem do drukowania należy upewnić się, że strona rysunku wyświetlana w programie Visio zawiera cały schemat blokowy. Można zobaczyć, czy strona rysunku jest wystarczająco duża na schemat blokowy, sprawdzając podgląd w oknie dialogowym Ustawienia strony (menu Plik, Ustawienia strony, karta Ustawienia wydruku). net/pl-pl/media/1f21be23-bcb7-4627-bfb7-87ed3ac445c9. gif" alt="Schemat blokowy, który jest za duży w stosunku do strony rysunku programu Visio, obok schematu blokowego, który pasuje do strony rysunku programu Visio" loading="lazy"/>

  1. Schemat blokowy jest za duży w stosunku do strony rysunku programu Visio.

  2. Schemat blokowy, który pasuje do strony rysunku programu Visio.

  Dopasowywanie strony rysunku programu Visio do schematu blokowego

  W otwartym schemacie blokowym w menu Plik kliknij pozycję Ustawienia strony.

  Kliknij kartę Rozmiar strony.

  W obszarze Rozmiar strony kliknij pozycję Dopasuj rysunek do zawartości.

  Aby zobaczyć, jak zostanie wydrukowany schemat blokowy, zobacz Podgląd wydruku znajdujący się w menu Plik. Na poniższym rysunku przedstawiono schemat blokowy, który zostanie wydrukowany na czterech arkuszach papieru o rozmiarze Letter. net/pl-pl/media/c7d903d3-daff-470d-81b8-3b1e985b7ffb. gif" alt="Podgląd wydruku dużego schematu blokowego, który będzie drukowany na 4 kartkach papieru" loading="lazy"/>

  Drukowanie dużego schematu blokowego na wielu arkuszach papieru

  W menu Plik kliknij pozycję Ustawienia strony. Nie klikaj jeszcze przycisku OK.

  Na karcie Rozmiar strony kliknij pozycję Dopasuj rysunek do zawartości. Teraz na podglądzie jest widoczna różnica między nową stroną a papierem drukarki.

  W menu Plik kliknij pozycję Podgląd wydruku, aby zobaczyć, jak zostanie wydrukowany schemat blokowy.

  Uwaga: Jeśli między stronami są zacieniowane marginesy, oznaczają one obszary, które są drukowane na obu arkuszach papieru, aby podczas ich składania nie było przerw w schemacie blokowym.

Schemat blokowy Hitachi Rac S13cet

Bezpośredni link do pobrania Schemat blokowy Hitachi Rac S13cet

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Schemat blokowy Hitachi Rac S13cet