Przeczytaj najpierw ten podręcznik Haier A 12aa1taa

Przeczytaj najpierw ten podręcznik Haier A 12aa1taa, aby uzyskać pełny obraz tego, jak działa i dlaczego jest tak wyjątkowy. Jest to inteligentny, cyfrowy system kontroli temperatury, który łączy w sobie technologię sztucznej inteligencji z wygodnym panelem sterowania, który można łatwo zintegrować z dowolnym urządzeniem. System ten oferuje szereg ulepszeń, w tym inteligentną regulację temperatury w domu, wygodne dostosowanie poziomu komfortu, funkcję automatycznego włączania i wyłączania, a nawet możliwość rozmawiania ze swoim domem. System ten pozwala na zaoszczędzenie do 20% energii, co oznacza niższe rachunki za prąd. Przeczytaj ten podręcznik Haier A 12aa1taa, aby dowiedzieć się, jak w pełni wykorzystać tę wyjątkową technologię.

Ostatnia aktualizacja: Przeczytaj najpierw ten podręcznik Haier A 12aa1taa

Opisy w tej instrukcji

Informacje i środki ostrożności

Kształcenie ustawiczne

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” firmy Nikon w zakresie stałego wsparcia technicznego i edukacji, stale aktualizowane informacje są dostępne online w następujących witrynach internetowych:

 • Dla użytkowników w USA: https://www. com/
 • Dla użytkowników w Europie: https://www. com/support/
 • Dla użytkowników z Azji, Oceanii, Bliskiego Wschodu i Afryki: http://www. com/

Odwiedź te witryny, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami o produktach, wskazówkami, odpowiedziami na często zadawane pytania (FAQ) oraz ogólnymi poradami dotyczącymi cyfrowego obrazowania i fotografii. Dodatkowe informacje mogą być dostępne u przedstawiciela firmy Nikon w Twojej okolicy. Odwiedź poniższą witrynę internetową, aby uzyskać informacje kontaktowe.
https://imaging. com/

Przed zrobieniem ważnych zdjęć

Przed robieniem zdjęć przy ważnych okazjach (takich jak śluby lub przed zabraniem aparatu w podróż) zrób zdjęcie próbne, aby upewnić się, że aparat działa normalnie. Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utracone korzyści, które mogą wynikać z nieprawidłowego działania produktu.

Używaj wyłącznie akcesoriów elektronicznych marki Nikon

Aparaty Nikon COOLPIX zostały zaprojektowane zgodnie z najwyższymi standardami i zawierają złożone obwody elektroniczne. Wyłącznie akcesoria elektroniczne marki Nikon (w tym ładowarki, baterie, zasilacze sieciowe i kable USB) certyfikowane przez firmę Nikon specjalnie do użytku z tym aparatem cyfrowym firmy Nikon zostały zaprojektowane i sprawdzone pod kątem działania zgodnie z wymaganiami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa tego układu elektronicznego.
UŻYWANIE AKCESORIÓW ELEKTRONICZNYCH INNYCH NIŻ NIKON MOŻE USZKODZIĆ APARAT I UTRACIĆ GWARANCJĘ NIKON.
Holograficzna pieczęć oznaczająca akcesorium jako autentyczny produkt firmy Nikon jest przymocowana do dedykowanego akumulatora litowo-jonowego.

Używanie akumulatorów litowo-jonowych innych firm bez holograficznej pieczęci firmy Nikon może zakłócać normalne działanie aparatu lub spowodować przegrzanie, zapłon, pęknięcie lub wyciek z akumulatorów.
Aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów marki Nikon, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą firmy Nikon.

O instrukcjach

 • Żadna część instrukcji dołączonych do tego produktu nie może być powielana, przesyłana, przepisywana, przechowywana w systemie wyszukiwania ani tłumaczona na jakikolwiek język w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nikon.
 • Ilustracje i zawartość ekranu przedstawione w tej instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
 • Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji sprzętu i oprogramowania opisanego w tych instrukcjach w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.
 • Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użytkowania tego produktu.
 • Chociaż dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tych instrukcjach były dokładne i kompletne, bylibyśmy wdzięczni za zwrócenie uwagi przedstawiciela firmy Nikon o wszelkich błędach lub pominięciach (adres podany osobno).

Przestrzegaj informacji o prawach autorskich

Zgodnie z prawem autorskim zdjęcia lub nagrania dzieł chronionych prawem autorskim wykonane za pomocą aparatu nie mogą być wykorzystywane bez zgody właściciela praw autorskich. Wyjątki dotyczą użytku osobistego, ale należy pamiętać, że nawet osobisty użytek może być ograniczony w przypadku zdjęć lub nagrań eksponatów lub występów na żywo.

Utylizacja urządzeń do przechowywania danych

Należy pamiętać, że usunięcie obrazów lub sformatowanie urządzeń do przechowywania danych, takich jak karty pamięci, nie powoduje całkowitego usunięcia oryginalnych danych obrazu. Usunięte pliki można czasami odzyskać z wyrzuconych urządzeń pamięci masowej za pomocą dostępnego na rynku oprogramowania, co może skutkować złośliwym wykorzystaniem osobistych danych obrazu. Za zapewnienie prywatności tych danych odpowiada użytkownik.

Przed wyrzuceniem urządzenia do przechowywania danych lub przeniesieniem własności na inną osobę należy zresetować wszystkie ustawienia aparatu w menu ustawień [ Resetuj wszystko]. Po zresetowaniu usuń wszystkie dane z urządzenia za pomocą komercyjnego oprogramowania do usuwania lub sformatuj urządzenie w menu konfiguracji [ Sformatuj kartę], a następnie całkowicie wypełnij ją obrazami, które nie zawierają żadnych prywatnych informacji (na przykład obrazami pustego nieba). Podczas fizycznego niszczenia kart pamięci należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

Oznakowanie zgodności

Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby wyświetlić oznaczenia zgodności, z którymi aparat jest zgodny.
wciśnij przycisk Wybierz (organizować coś) Oznakowanie zgodności przycisk

Uwagi dotyczące korzystania z Podręcznika online

 • Zabronione jest reprodukowanie, rozpowszechnianie i kopiowanie w części lub w całości tekstu, zdjęć lub obrazów opublikowanych w dokumencie Podręcznik online (nazywanym dalej „tym podręcznikiem”).
 • Zasadniczo firma Canon może zmieniać i usuwać zawartość tego podręcznika bez uprzedniego powiadomienia klientów. Ponadto firma Canon może zawiesić lub przerwać udostępnianie tego podręcznika z nieuniknionych powodów. Firma Canon nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne straty poniesione przez klientów w wyniku zmian lub usunięcia informacji zawartych w tym podręczniku ani też z powodu zawieszenia/przerwania im dostępu do tego podręcznika.
 • Mimo że zawartość tego podręcznika została przygotowana z największą starannością, prosimy skontaktować się z centrum serwisowym w przypadku wykrycia w nim jakichś nieprawidłowych lub niepełnych informacji.
 • Zasadniczo opisy zawarte w tym podręczniku powstały na podstawie charakterystyki produktu aktualnej w chwili jego początkowego wprowadzenia do sprzedaży.
 • Ten podręcznik nie zawiera dokumentacji wszystkich produktów sprzedawanych przez firmę Canon. W przypadku korzystania z produktu, którego nie dotyczy ten podręcznik, należy zapoznać się dokumentacją dostarczoną z użytkowanym produktem.

Gratulujemy zakupu komputera VAIO(R).

Konfiguracja komputera VAIO

Aby sprawdzić konfigurację swojego komputera VAIO, odwiedź witrynę pomocy technicznej online firmy Sony. [Szczegóły]

Niektóre funkcje, opcje i dostarczane elementy mogą być niedostępne w zakupionym komputerze VAIO.

Funkcje

Dostępne funkcje zmieniają się w zależności od modelu lub opcji wybranych przez użytkownika. Nie wszystkie funkcje opisane w niniejszym podręczniku użytkownika są dostępne, zależnie od modelu komputera.

Ilustracje

Zawartość ilustracji, zdjęć i zrzutów ekranu występujących w niniejszym podręczniku użytkownika może wyglądać nieco inaczej niż w rzeczywistości, zależnie od modelu lub opcji wybranych przez użytkownika.

Aplikacje

Oprogramowanie zainstalowane fabrycznie zmienia się w zależności od modelu lub opcji wybranych przez użytkownika. Oprogramowanie opisywane w niniejszym podręczniku może nie być zainstalowane fabrycznie na użytkowanym komputerze VAIO.

Dostarczona dokumentacja

W zestawie z komputerem VAIO dostarczona jest następująca dokumentacja:

Dokumentacja wyświetlana na ekranie
 • Podręcznik użytkownika — Wprowadzenie[Szczegóły]

  Zainstalowany fabrycznie podręcznik użytkownika ze skrótowymi informacjami na temat komputera VAIO, dotyczącymi przede wszystkim pomocy technicznej i połączenia z Internetem. Po aktualizacji systemu Podręcznik użytkownika — Wprowadzenie zostanie zastąpiony pełną wersją Podręcznik użytkownika (niniejszy podręcznik).

Podręcznik użytkownika (niniejszy podręcznik)

  Informacje ogólne i instrukcje dotyczące użytkowanego komputera VAIO, w tym informacje na temat pomocy technicznej i rozwiązywania problemów
Dokumentacja w formie drukowanej

Szybkie wprowadzenie

  Opis sposobu konfigurowania i uruchamiania komputera VAIO

Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów

  Informacje na temat tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych znajdujących się na komputerze VAIO oraz informacje dotyczące rozwiązywania problemów

Przepisy bezpieczeństwa i informacje na temat pomocy technicznej

  Należy dokładnie zapoznać się z dokumentem przed uaktywnieniem funkcji bezprzewodowych, np. bezprzewodowej sieci lokalnej i technologii BLUETOOTH.
Inne materiały informacyjne

Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows (Windows Help and Support)[Szczegóły]

  Szczegółowe materiały zawierające porady praktyczne, samouczki i demonstracje pomogą nauczyć się obsługi komputera VAIO.

Pliki pomocy oprogramowania

  Pliki pomocy oprogramowania mogą być dostarczone z aplikacjami zainstalowanymi fabrycznie na komputerze VAIO. Dostęp do nich można uzyskać za pośrednictwem menu pomocy.
Uwaga

Copyright 2013 Sony Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejszego podręcznika oraz opisanego w nim oprogramowania nie można w całości ani w części kopiować, tłumaczyć czy przekształcać w jakikolwiek format zapisu maszynowego bez uzyskania wcześniejszej zgody na piśmie.

Sony Corporation nie udziela żadnych gwarancji na ten podręcznik i oprogramowanie ani na inne zawarte w nich informacje i niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich dorozumianych gwarancji handlowej lub przydatności do określonego celu w odniesieniu do tego podręcznika i oprogramowania lub innych zawartych w nich informacji. Firma Sony Corporation w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za żadne szkody przypadkowe, następcze lub szczególne powstałe w wyniku użycia tego podręcznika i oprogramowania bądź informacji zawartych w nich lub z nimi powiązanych, niezależnie od odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej albo innych ustaleń.

W podręczniku nie są stosowane znaki (TM) ani (R).

Sony Corporation zastrzega sobie prawo wprowadzenia dowolnych zmian w tym podręczniku lub zawartych w nim informacjach w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Opisane tu oprogramowanie podlega warunkom oddzielnej umowy licencyjnej.

Firma Sony Corporation nie ponosi odpowiedzialności i nie wypłaci rekompensaty za żadną utratę nagrań zarejestrowanych na komputerze VAIO, zewnętrznym nośniku zapisu lub urządzeniach nagrywających ani za żadne pokrewne straty, m. in. gdy nagrania nie zostały zarejestrowane z powodu np. awarii komputera albo gdy zawartość nagrań uległa utracie lub uszkodzeniu w wyniku awarii komputera lub jego naprawy. Firma Sony Corporation w żadnych okolicznościach nie odtworzy, nie odzyska ani nie zduplikuje treści zapisanych na komputerze, zewnętrznym nośniku zapisu lub urządzeniach nagrywających.

Funkcje i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Powiązany temat

Przeczytaj najpierw ten podręcznik Haier A 12aa1taa

Bezpośredni link do pobrania Przeczytaj najpierw ten podręcznik Haier A 12aa1taa

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Przeczytaj najpierw ten podręcznik Haier A 12aa1taa