Podręcznik instalacji i weryfikacji Beko Cda646

Beko CDA646 to inteligentny wyłącznik czasowy, który może być zainstalowany i skonfigurowany w celu utrzymania konkretnego czasu działania urządzenia. Podręcznik instalacji i weryfikacji Beko CDA646 zawiera wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego zainstalowania i weryfikacji wyłącznika czasowego. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat połączenia, instalacji i skonfigurowania wyłącznika, a także instrukcje dotyczące działania i diagnostyki. Ponadto podręcznik zawiera również informacje o zaleceniach i wskazówkach dotyczących użytkowania i konserwacji wyłącznika. Wyłącznik czasowy Beko CDA646 jest łatwy w instalacji i konfiguracji, dzięki czemu może być stosowany w wielu różnych aplikacjach.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji i weryfikacji Beko Cda646

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BEKO WML 15105 D. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BEKO WML 15105 D będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BEKO WML 15105 D


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BEKO WML 15105 D

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Nasza firma nie ponosi odpowiedzialnoci za uszkodzenia powstale w przypadku eksploatacji pralki bez instalacji uziemiajcej. Opakowanie trzyma z dala od dzieci lub zutylizowa je zgodnie z wytycznymi dotyczcymi utylizacji odpadów. Urzdzenie wolno stosowa tylko do prania i plukania tkanin posiadajcych wlaciwe oznaczenie. Pierwsze pranie wykona bez zaladowania tkanin oraz detergentu w programie "Cottons 90°C" [Bawelna 90°C]. [... ] Aby pomin cykl wirowania i wycign ubrania, naley wybra pozycj,, No spin" [Bez wirowania]. W przypadku pralek nie wyposaonych w pokrtlo wyboru prdkoci wirowania, pralka bdzie wirowa z maksymaln prdkoci obrotów w ustawieniu standardowym. Plukanie Program ten znajduje zastosowanie, gdy uytkownik chce oddzielnie odwirowa lub wykrochmali pranie. : Do wyboru **: Program Energy Label (EN 60456) Zuycie wody i energii oraz czas trwania programów moe róni si od podanych w powyszej tabeli zalenie od cinienia wody, jej twardoci oraz temperatury, temperatury otoczenia, typu rzeczy do prania, wybory funkcji pomocniczej i napicia w sieci elektrycznej. Przyciski wyboru funkcji pomocniczych Wybra dane funkcje pomocnicze przed rozpoczciem programu. c Przyciski funkcji dodatkowych mog si róni w zalenoci od modelu pralki. Wybór funkcji pomocniczych Jeeli wybrana zostanie funkcja pomocnicza, której nie mona wybra wraz z wczeniej wybran funkcj, funkcja wybrana jako pierwsza zostanie skasowana, a funkcja ostatnia pozostanie aktywna. Na przyklad: Jeeli uytkownik chce wybra pranie wstpne, a nastpnie pranie szybkie, pranie wstpne zostanie skasowane, a pranie szybkie pozostanie aktywne. Nie mona wybra funkcji pomocniczej, która nie jest zgodna z programem. (Patrz "Tabela doboru programów") Pranie wstpne Pranie wstpne warto stosowa tylko, gdy pranie jest bardzo zabrudzone. Zatrzymanie plukania Jeeli uytkownik nie chce wyladowa prania zaraz po zakoczeniu programu Bawelna, Syntetyczne, Welna i Tkaniny delikatne, moe zostawi ubrania w wodzie z ostatniego plukania naciskajc przycisk wstrzymania plukania, aby unikn pogniecenia ubra. Po zakoczeniu tego procesu, uytkownik moe zacz wirowa pranie naciskajc przycisk "Start/Pause/Cancel" lub zakoczy program naciskajc przycisk "Start/Pause/Cancel" i przytrzymujc go przez 3 sek. W przypadku pralek nie wyposaonych w pokrtlo wyboru prdkoci wirowania, mona zakoczy program bez cyklu wirowania naciskajc przycisk "Start/ Pause/Cancel" i wypompowujc wod. Jeli uytkownik chce wirowa ubrania, moe to zrobi wybierajc program,, Odpompowanie+wirowanie" Zmniejszanie prdkoci W celu wirowania ubra poniej maksymalnej prdkoci wirowania, naley uy przycisku Bez wirowania Uytkownik moe wybra ten program, jeli nie chce wirowa ubra po zakoczeniu programu Bawelna, Syntetyki, Welna i Tkaniny delikatne. Pranie w zimnej wodzie Uytkownik moe wybra ten program, jeli chce wypra ubrania w zimnej wodzie. C Jeeli pralka nie wiruje, program moe znajdowa si w trybie "Zatrzymanie plukania" lub wlczony zostal system automatycznej korekty wirowania z uwagi na nierównomierne rozmieszczenie prania w bbnie. Uytkownik moe wybra t funkcj po rozpoczciu prania rónych tkanin w tej samej partii ubra, aby zmieni temperatur na wysz lub nisz. na przyklad, naley nacisn i przytrzyma przycisk "Start/Pause/Cancel" przez 3 sek. W celu anulowania programu, aby wybra program,, Cottons 40" zamiast programu,, Cottons 60". Aby rozpocz program, naley obróci pokrtlo wyboru programu na pozycj,, Bawelna 40" i nacisn przycisk "Start/Pause/Cancel". Funkcje pomocnicze mona skasowa lub wybra zgodnie z aktualnym etapem programu. Blokada przed dostpem dzieci Pralk mona ochroni przed manipulowaniem przez dzieci za pomoc specjalnej blokady. ] Zvolte vhodný program z tabulky program a následující tabulky teploty praní podle typu, mnozství a stupn uspinní prádla. Super Tento program vypere delsí dobu pi 40°C a poskytne stejný výsledek jako program "Bavlna 60°C", címz setí energii. Chcete-li ochránit své odvy, prádlo nebude zdímat nad 800 ot/min u syntetických program a 600 ot/min u program na vlnu. U pracek bez tlacítka volby otácek zdímání mzete ukoncit program bez zdímání stiskem talcítka "Start/Pauza/ Storno" a odcerpáním vody. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BEKO WML 15105 D

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BEKO WML 15105 D.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Instalowanie urządzeń elektronicznych. Kwalifikacja E. 6. 1. Podręcznik do nauki zawodu technik elektronik - w Księgarni WSiP
  • Przejdź do menu głównego
  • Przejdź do treści

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik elektronik i monter elektronik. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji E. 6 (Instalowanie urządzeń elektronicznych).

Ten bogato ilustrowany podręcznik stanowi przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Autorzy zaprezentowali w nim wiedzę na temat przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwporażeniowej, systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej, systemów kontroli dostępu i zabezpieczeń, instalowania sieci komputerowych i sieci automatyki przemysłowej. Wiadomości teoretyczne wsparli praktycznymi przykładami. Przejrzyste schematy, rysunki, zdjęcia i tabele ułatwiają uczniowi przyswojenie wiadomości, a duża liczba pytań kontrolnych w podsumowaniu pomoże mu sprawdzić stan swojej wiedzy.

Piotr Brzozowski, Anna Tąpolska – wieloletni nauczyciele i egzaminatorzy przedmiotów zawodowych z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej, rzeczoznawcy MEN.

Dla nauczycieli dostępne są bezpłatne materiały metodyczne – do pobrania w Klubie Nauczyciela.

Rok wydania:2017Oprawa:MiękkaLiczba stron:232Typ publikacji:podręcznikNośnik:książkaNr wydania:IIWydawnictwo:WSiPSymbol:161342EAN-13:978830215725752ISBN:9788302157257MEN:43/2016

Paczka

Waga0. 355 kg

Inne z tej serii/cyklu

-20%


Dodano do koszyka

Ilość: szt.

Cena:

Wartość koszyka: Pracownia instalacji elektrycznych. Technik elektryk i elektryk - w Księgarni WSiP

  • Przejdź do menu głównego
  • Przejdź do treści

Publikacja jest przeznaczona do praktycznej nauki zawodów technik elektryk i elektryk. Opracowano ją z myślą o wykorzystaniu podczas zajęć praktycznych w pracowni instalacji elektrycznych.

„Pracownia…” to przede wszystkim ćwiczenia, zadania i karty pracy, dzięki którym uczeń może doskonalić swoje umiejętności i pogłębiać wiedzę na temat: instalacji, przewodów i kabli elektrycznych, osprzętu, badań i pomiarów, ochrony przeciwporażeniowej, odbiorników energii elektrycznej oraz projektowania i konserwacji instalacji elektrycznych.

Materiał obejmuje zagadnienia najczęściej pojawiające się w części praktycznej egzaminu zawodowego. Dobre przygotowanie gwarantowane! 

Rok wydania:2020Oprawa:MiękkaLiczba stron:380Typ publikacji:publikacja do praktycznej nauki zawoduNośnik:książkaNr wydania:IIIWydawnictwo:WSiPSymbol:161389EAN-13:978830216794251ISBN:9788302167942

Paczka

Waga0. 808 kg

Inne z tej serii/cyklu

-20%


Dodano do koszyka

Ilość: szt.

Cena:

Wartość koszyka:

Podręcznik instalacji i weryfikacji Beko Cda646

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji i weryfikacji Beko Cda646

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji i weryfikacji Beko Cda646