Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Beko Drypoint M Dec 1 30

Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Beko Drypoint M Dec 1 30 to kompleksowe narzędzie przygotowane przez firmę Beko Drypoint, które zapewnia lekarzom, pielęgniarkom i innym pracownikom służby zdrowia wszystkie niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w oparciu o najnowsze standardy i przepisy. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące procedur medycznych, ustalania priorytetów, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz wiele innych istotnych informacji. Ponadto zawiera on informacje na temat zarządzania i wdrażania wspólnych standardów bezpieczeństwa dla całego personelu służby zdrowia. Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Beko Drypoint M Dec 1 30 jest obowiązkowym wyposażeniem każdego pracownika służby zdrowia i stanowi gwarancję bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Beko Drypoint M Dec 1 30

Od 1 lipca płace minimalne w ochronie zdrowia poszły do góry. Wysokość podwyżek określa znowelizowana ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Od początku kluczowa dla dyrektorów placówek była odpowiedź na pytanie, ile będą mieli pieniędzy na podwyżki i w jakim zakresie będą mogli nimi objąć oprócz pracowników medycznych także osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych i pracowników administracji. Koszty podwyżek ma pokryć nowa wycena świadczeń. Jednocześnie znikają dotychczasowe strumienie finansowania z NFZ wynagrodzeń, m. in. tzw. zembalowe. 

Część szpitali nie wypłaci podwyżek

Do czasu przedstawienia aneksów do umów z NFZ m. dyrektorzy szpitali nie wiedzieli, ile pieniędzy będą mieli na podniesienie wynagrodzeń, które w nowej wysokości wypłacić powinni już sierpniu. Teraz zostali podstawieni pod ścianą. 

Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego zaznacza, że przedstawione przez NFZ propozycje zmian finasowania na podstawie umów o świadczenia opieki zdrowotnej nie pokrywają znacznej części kosztów koniecznych do wdrożenia ustawy zakładającej podwyżkę minimalnych wynagrodzeń. - Mechanizm ich kalkulacji jest skrajnie odmienny od stosowanego w latach ubiegłych (w tym w 2021r. ). Ponadto propozycje te zostały przedstawione w ostatnich dniach lipca 2022r. - dodają autorzy wystąpienia. 

Związek zwraca się o przyjęcie mechanizmu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej (w tym właściwego algorytmu), który – jak w latach poprzednich – pozwoli na zabezpieczenie środków finansowych na podwyższenie wynagrodzenia pracownikom podmiotów leczniczych, który nie będzie dla szpitali krzywdzący, poprzez pozbawienie ich części środków.

Prezes związku Władysław Perchaluk podkreśla w piśmie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i prezesa NFZ Filipa Nowaka, że zdecydowana większość szpitali - z przyczyn obiektywnych - zmuszona jest wstrzymać realizację podwyżek, które miały przysługiwać pracownikom począwszy do dnia 1 lipca 2022r., gdyż nie mogą one zaciągnąć zobowiązania wobec pracowników w postaci podpisania aneksów do umów o pracę bez zabezpieczenia środków finansowych na ich pokrycie.

Podkreśla, że większość szpitali powiatowych znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Dodatkowe obciążenia, oprócz wzrostu wynagrodzeń, to rosnące koszty leków i wyrobów medycznych, cen energii i inflacja. 

Władysław Perchaluk dodał, że odbyło się spotkanie z przedstawicielem resortu zdrowia, ale nie przyniosło ono oczekiwanych efektów. 

Ministerstwo Zdrowia odpowiada: wycena świadczeń wzrosła, najbliższe dni przyniosą informacje, czy wystarczająco

Z kolei Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, w Trzecim Programie Polskiego Radia wskazał, że resort skieruje 8 mld zł na podwyżki. Przyznaje jednak, że najbliższe dni przyniosą informacje, czy wystarczy tych pieniędzy, czy będzie trzeba w jakiś sposób rozwiązać tę sytuację. - Nie wszystkie szpitale można przekładać jedną miarą i wyciągać takie same wnioski. Dużo zależy od menadżerów, jak oni gospodarują pieniędzmi. Ale oczywiście muszą wypełnić ustawę, czyli muszą zapewnić płacę minimalną, która jest zawarta w ustawie, która została przyjęta przez parlament - zapewnił. I dodał, że Narodowy Fundusz Zdrowia sygnalizuje, że podpisał aneksy ze szpitalami w ponad 6 województwach. Tyle, że w Polsce jest 16 województw. 

Resort zdrowia zaznacza ponadto, że wzrost wyceny świadczeń jest zróżnicowany, ale w lecznictwie szpitalnym wyniósł średnio ponad 30 proc. - Skala tego wzrostu może różnić się w konkretnych szpitalach, w zależności od rodzaju i liczby wykonywanych świadczeń - podkreśla MZ. 

Ministerstwo Zdrowia pytane przez Prawo. pl o problemy szpitali powiatowych z wypłatą wyższych wynagrodzeń i o to, czy przywróci w związku z tym dodatkowe źródła finansowania wynagrodzeń, podkreśla, że rozwiązanie funkcjonujące od 1 lipca jest najlepsze dla pacjentów. 

- Nowy sposób przekazania środków na podniesienie minimalnych wynagrodzeń polega na ujęciu kosztów wzrostu wynagrodzeń w kosztach świadczeń, a nie w odrębnym strumieniu finansowania, niezależnym od wyceny świadczeń, a przede wszystkim od tego, czy i ile świadczeń zdrowotnych wykona szpital. Jest więc to rozwiązanie z korzyścią dla pacjentów, ponieważ służy poprawie dostępności do świadczeń, skróceniu kolejek i sprzyja spłacie „długu zdrowotnego” zaciągniętego w czasie pandemii COVID-19 - odpowiada Ministerstwo Zdrowia. 

Podwyżki w ochronie zdrowia

Planowane od lipca 2022 r. podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyniosą dla lekarzy specjalistów I stopnia – 2009 zł (wzrost z 6201 zł do 8210 zł), a dla lekarzy specjalistów II stopnia – 1441 zł (wzrost z 6769 zł do 8210 zł).  Najniższe wynagrodzenie zasadnicze opiekunów medycznych i techników medycznych ze średnim wykształceniem wzrośnie o 1097 zł (wzrost z 3772 zł do 4870 zł).

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem ma wzrosnąć o 1550 zł (wzrost z 3772 zł do 5323 zł), magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją o 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).

W nowelizacji zaproponowano powiązanie określanych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagradzania pracowników innych, niż pracownicy działalności podstawowej, ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym w taki sposób, aby wynagrodzenia tych osób zapewniały wysokość odpowiadającą średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie.

 • 14825-1

 • Autor: Praca zbiorowa
 • Rok wyd: 2007
 • Ilość stron: 98
 • Format: 16, 0 x 13, 0 cm
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 0-87493-709-4
 • Zasady dostawy

  Zasady zwrotu

   OpisSzczegóły produktu

   Opis

   Niniejsze wydanie podręcznika przedstawia Czytelnikom najnowsze zaleceniaprzyjęte w 2005 r. przez ogół specjalistów podczas międzynarodowej konferencjipoświęconej resuscytacji krążeniowo-oddechowej i opiece w nagłych stanachniewydolności krążenia (2005 International Consensus Conference onCardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science).Materiały zawarte w niniejszym podręczniku zostały dobrane pod kątem ichistotności dla opieki nad pacjentami oraz możliwości ich adaptacji do formatupodręcznego kompendium.

   Uaktualnienie na CD.

   Spis treści:

   1. Podstawowe techniki ratownicze
   2. Zaawansowane krążeniowe procedury ratownicze (Advanced Cardiovascular LifeSupport)
   3. Resuscytacja noworodków
   4. Zaawansowane pediatryczne procedury ratownicze (Pediatric Advanced LifeSupport)

   Szczegóły produktu

   14825-1
   16 innych produktów w tej samej kategorii:

   Indeks:20412-1Wydawnictwo:Edra Urban & Partner

   Ratownik medyczny + filmy online

   Autor: Debra A. LejeuneWydanie: 1Rok wyd: 2019Ilość stron: 564Format: 21, 0 x 30, 0 złOprawa: miękkaISBN: 978-83-7609-807-4

   Cena114, 81 złCena podstawowa129, 00 zł W magazynie

   2334-3Elsevier Urban & Partner

   Intensywna terapia

   Autor: Marino Paul L., (red. ) Kubler AndrzejWydanie: 3Rok wyd: 2009Ilość stron: 1090Format: 16, 0 x 23, 5 cmOprawa: twardaISBN: 978-83-7609-065-889, 00 zł
   15541-1Uniwersytet Medyczny w Łodzi (dawniej Łódzka Akade

   Pierwsza pomoc medyczna dla studentów fizjoterapii

   Autor: (red. ) Olszewski Jurek Wydanie: 1 Rok wyd: 2007 Ilość stron: 168 Format: 21, 0 x 29, 5 cm Oprawa: miękka ISBN: 978-83-61058-32-829, 00 zł
   47, 00 zł
   35, 00 zł
   19, 00 zł
   169, 00 zł
   84, 00 zł
   49, 90 zł
   23, 00 zł
   0944-3Polska Rada Resuscytacji

   Wytyczne resuscytacji 2010

   Autor: (red. ) Andres Janusz Wydanie: 1 Rok wyd: 2010 Ilość stron: 286 Format: 21, 0 x 29, 0 cm Oprawa: twarda ISBN: 978-83-89610-10-246, 00 zł
   19739-1Termedia

   Stany nagłe w podstawowej opiece zdrowotnej

   Autor: (red. ) Guzik Bartłomiej, Grodzicki Tomasz, Guzik TWydanie: 1Rok wyd: 2021Ilość stron: 170Format: 16, 5 x23, 5 cmOprawa: miękkaISBN: 978-83-7988-319-699, 00 złObecnie brak na stanie
   49, 00 zł79, 00 zł
   78, 00 zł
   119, 00 zł
   3742-1

   EKG w medycynie ratunkowej i pomocy doraźnej

   Autor: Matthias Jahn, Frank LoweWydanie: 1Rok wyd: 2021Ilość stron: 260Format: 21, 0 x 27, 0 cmOprawa: miękkaISBN: 978-83-66548-56-579, 21 zł

   Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisybibliograficzne iteksty aktów prawnych opublikowanychw wydawnictwachurzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim,wydawanych przezPrezesa Rady Ministrów.

   Uwaga!

   Nie dokonujemy wyszukiwania na zamówienie, a jedynie udostępniamyswoje zasoby. Nie interpretujemyobowiązujących przepisów jak równieżnie udzielamy wyjaśnień w sprawach związanych z ichstosowaniem.

   1. Dziennik Ustaw
   2. 1957
   3. 51
   4. poz. 251

   Status aktu prawnego:

   uchylony

   Data wejścia w życie:

   1957-09-30

   Data obowiązywania:

   1957-09-01

   Data uchylenia:

   1958-12-01

   Organ wydający:

   RADA MINISTRÓW

   Organ zobowiązany:

   MIN. KOMUNIKACJI
   MIN. ZDROWIA

   Podstawa prawna (1)

   Adres publikacyjnyStatusTytuł
   Dz. U. 1948 nr 55 poz. 434uchylonyUstawa z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia.

   Akty zmienione (3)

   Adres publikacyjnyData:StatusTytuł
   Dz. 1956 nr 58 poz. 2741957-09-01uchylonyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie uposażenia kontrolerów sanitarnych zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.
   Dz. 1956 nr 23 poz. 1101957-09-01Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie dodatków specjalnych dla pracowników zakładów społecznych służby zdrowia.
   Dz. 1091957-09-01Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia niższego personelu oraz niektórych pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.

   Akty uchylone (8)

   Adres publikacyjnyData:StatusTytuł
   Dz. 1081957-09-01uchylonyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1955 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.
   Dz. 1956 nr 2 poz. 151957-09-01uchylonyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.
   Dz. 1955 nr 25 poz. 1531957-09-01uchylonyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1955 r.
   Dz. 1953 nr 38 poz. 1621957-09-01uchylonyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1953 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w społecznych zakładach służby zdrowia.
   Dz. 1953 nr 5 poz. 111957-09-01uchylonyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w społecznych zakładach służby zdrowia.
   Dz. 1950 nr 52 poz. 4801957-09-01uchylonyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1950 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w społecznych zakładach służby zdrowia.
   Dz. 1950 nr 41 poz. 3651957-09-01uchylonyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1950 r.
   Dz. 1949 nr 14 poz. 881957-09-01uchylonyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r.

   Akty uznane za uchylone (7)

   Adres publikacyjnyData:StatusTytuł
   M. P. 1957 nr 55 poz. 3501957-09-01nieobowiązujący - uchylona podstawa prawnaZarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 1957 r. w sprawie dodatków funkcyjnych dla położnych poradni C.
   M. 1956 nr 70 poz. 8591957-09-01nieobowiązujący - uchylona podstawa prawnaZarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 1956 r. w sprawie szczegółowych warunków zatrudnienia, przy których przysługuje dodatek specjalny pracownikom stacji pogotowia ratunkowego.
   M. 1956 nr 64 poz. 7521957-09-01nieobowiązujący - uchylona podstawa prawnaZarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 1956 r. w sprawie stanowisk w wydziałach zdrowia (zarządach służby zdrowia) prezydiów rad narodowych, na których mogą być zatrudnione pielęgniarki i położne, oraz dodatków funkcyjnych przywiązanych do tych stanowisk.
   M. 1956 nr 8 poz. 1141957-09-01nieobowiązujący - uchylona podstawa prawnaZarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 1956 r. w sprawie wliczania do stażu pracy pielęgniarek, położnych i laborantów medycznych okresów wykonywania czynności fachowych przed uzyskaniem uprawnień zawodowych.
   M. 1955 nr 62 poz. 7401957-09-01nieobowiązujący - uchylona podstawa prawnaZarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 1955 r. w sprawie dodatków funkcyjnych dla niektórych pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze.
   M. 7391957-09-01nieobowiązujący - uchylona podstawa prawnaZarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 1955 r. w sprawie zasad obliczania stażu pracy niektórych pracowników zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.
   M. 7371957-09-01nieobowiązujący - uchylona podstawa prawnaZarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 1955 r. w sprawie warunków zatrudnienia, przy których praca felczera i innych pracowników jest połączona z narażeniem na działanie promieni Roentgena lub ciał promieniotwórczych.

   Odesłania (2)

   Adres publikacyjnyStatusTytuł
   Dz. 1954 nr 48 poz. 229uchylonyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1954 r. w sprawie uposażenia lekarzy i lekarzy dentystów.
   Dz. 1954 nr 26 poz. 103uchylonyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1954 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców.

   Akty wykonawcze (4)

   Adres publikacyjnyStatusTytuł
   M. 1958 nr 91 poz. 505uchylonyZarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 1958 r. w sprawie wynagrodzenia za wizyty domowe u obłożnie chorych, wykonane w celu zwalczania epidemii grypy.
   M. 1957 nr 81 poz. 491uchylonyZarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 1957 r. w sprawie zasad obliczania stażu pracy niektórych pracowników służby zdrowia.
   M. 490nieobowiązujący - uchylona podstawa prawnaZarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 1957 r. w sprawie wykazu stanowisk, na których zatrudnionym pracownikom nie przysługuje wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
   M. 489nieobowiązujący - uchylona podstawa prawnaZarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 1957 r. w sprawie warunków zatrudnienia, przy których praca pracowników połączona jest z narażeniem na działanie promieni Roentgena, ciał promieniotwórczych oraz fal elektromagnetycznych.

   Akty zmieniające (2)

   Adres publikacyjnyData:StatusTytuł
   Dz. 1966 nr 20 poz. 1241966-06-01Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia średniego personelu medycznego.
   Dz. 1958 nr 74 poz. 3761958-12-01uchylonyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.

   Sprostowanie (1)

   Adres publikacyjnyStatusTytuł
   Dz. 1957 nr 57 poz. 292Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1957 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 września 1957 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników służby zdrowia.

   Akty uchylające (1)

   Adres publikacyjnyData:StatusTytuł
   Dz. 3791958-12-01uchylonyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r.
   • uposażenie

   Drukuj

  Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Beko Drypoint M Dec 1 30

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Beko Drypoint M Dec 1 30

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Beko Drypoint M Dec 1 30