Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Frigidaire Fec26c2aqc

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Frigidaire Fec26c2aqc zapewnia trzyletnią ograniczoną gwarancję na sprzęt Frigidaire Fec26c2aqc. Gwarancja obejmuje wszystkie działające i częściowe komponenty, przy czym wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania lub niedbałości są wyłączone. Jeśli w okresie trzech lat od daty zakupu produktu Frigidaire Fec26c2aqc zostanie zidentyfikowany problem związany z jego działaniem lub częściami, należy skontaktować się z firmą Frigidaire. Wtedy firma określi stopień niezgodności, a jeśli wykaże się, że jest ona zgodna z zasadami gwarancji, firma naprawi lub wymieni produkt na nowy, w zależności od jej decyzji.

Ostatnia aktualizacja: Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Frigidaire Fec26c2aqc

1. Informacje o ograniczonej gwarancji

Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy tylko pierwotnego nabywcy nowych opon produkowanych przez NEXEN TIRE, które są stosowane w tym samym pojeździe, w którym zostały początkowo zamontowane.
Niniejsza gwarancja obowiązuje, jeśli spełnione są wszystkie następujące wymagania:

 • Opona została zakupiona po 1 lutego 2016 r.
 • Parametry takie jak rozmiar, nośność i indeks prędkości opon są zgodne z wartościami zalecanymi przez producenta pojazdu lub wyższe.
 • Opony nie są niezdatne do użytku z powodów wymienionych w sekcji PRZYPADKI NIEOBJĘTE GWARANCJĄ.

2. Zasady i okres obowiązywania gwarancji

Ograniczona gwarancja obowiązuje maksymalnie przez okres 6 lat od daty produkcji lub 5 lat od daty zakupu.

 1. Każda opona wyprodukowana przez firmę NEXEN TIRE jest objęta gwarancją na bezpłatną wymianę w przypadku wad materiałowych i produkcyjnych w początkowym okresie gwarancyjnym, to znaczy do zużycia bieżnika wynoszącego maksymalnie 1, 6 mm oryginalnej rzeźby bieżnika lub w ciągu 12 miesięcy od momentu zakupu, w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze (koszt montażu, wyważania i wszelkie inne opłaty za usługi wraz z obowiązującymi podatkami ponosi właściciel).
 2. Po wygaśnięciu okresu gwarancji na bezpłatną wymianę wartośćkompensaty zostanie określona w oparciu o procent niezużytej części bieżnika.

3. Przypadki nieobjęte gwarancją

 1. Wszelkie opony przekraczające wskaźnik zużycia (mniej niż 1, 6 mm głębokości bieżnika)
 2. Opony z usuniętym oznaczeniem DOT i/lub bez nazwy marki.
 3. Opony o nieprawidłowej nośności, nieprawidłowym rozmiarze i indeksie prędkości.
 4. Opony eksploatowane po przebiciu lub z niewłaściwym ciśnieniem (zarówno zbyt wysokim, jak i zbyt niskim).
 5. Reklamacje na komfort jazy po zużyciu pierwszych 0, 8 mm lub wymiana 3 lub więcej opon t tego samego pojazdu nie będą akceptowane.
 6. Opony przecięte, przebite, wybrzuszone, uszkodzone na skutek uderzenia w przeszkodę, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa na drodze.
 7. Przedwczesne lub nieregularne zużycie opon spowodowane usterką pojazdu lub brakiem rotacji opon w zalecanych odstępach czasu.
 8. Opony skradzione lub uszkodzone na skutek niepoprawnego montażu lub demontażu, przeciążenia, pożaru, kradzieży, złego stanu technicznego pojazdu.
 9. Opony, w których woda lub inny materiał dostał się do wnętrza podczas montażu lub w przypadku których nie wyważono kół.
 10. Opony stosowane podczas wyścigów lub w samochodach kempingowych.
 11. Pękanie ozonowe lub na skutek warunków meteorologicznych opon po 4 latach od daty produkcji.
 12. Celowe uszkodzenie, niewłaściwa eksploatacja, modyfikowanie opon.
 13. Wypadek, korozja chemiczna lub akt wandalizmu.
 14. Wypłaszczenia bieżnika spowodowane niewłaściwym składowaniem lub blokadą hamulca.
 15. Utrata czasu lub ograniczenia użytkowania, niedogodności lub jakiekolwiek szkody przypadkowe lub wtórne.
 16. Niewłaściwe naprawy lub naprawy niezgodne ze standardami Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Gumowych lub naprawy w niedozwolonych strefach opony lub tylko z taśmą samowulkanizującą.
 17. Opony regenerowane, bieżnikowane lub z pogłębionym bieżnikiem.
 18. 4. Obowiązki właściciela

 19. W momencie zakupu opony muszą być prawidłowo zamontowane przy odpowiednim ciśnieniu powietrza i wyważonych kołach. Co 10 000 km opony należy rotować z zachowaniem odpowiedniego ciśnienia powietrza i sprawdzićgeometrię kół
 20. Każdą oponę, która ma być regulowana, należy okazać autoryzowanemu dilerowi firmy NEXEN TIRE.
 21. Należy zapłacić cenę za montaż, wyważenie i wszelkie inne opłaty za usługi wraz z należnymi podatkami.

Ograniczona Gwarancja Producenta Philips

Aby zapoznać się z warunkami gwarancyjnymi oraz okresem gwarancji, wybierz odpowiednią kategorię urządzeń poniżej

Warunki gwarancji dla urządzeń do pielęgnacji ciała, pielęgnacji dziecka i matki oraz zdrowia.

Warunki gwarancji dla urządzeń do pielęgnacji ciała, pielęgnacji dziecka i matki, gospodarstwa domowego i zdrowia.

Uwaga: Urządzenie tylko do użytku domowego. 

Philips (dalej „Gwarant”) zapewnia kupującego co do jakości rzeczy sprzedanej i oferuje gwarancję ważną przez określony okres czasu. 

Gwarant oświadcza, iż w przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Gwaranta zaś gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancji jest przedstawienie czytelnego i prawidłowo wypełnionego dowodu zakupu w czasie obowiązywania gwarancji. I liczy się od daty wydania kupującemu produktu objętego gwarancją. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W przypadku wad lub uszkodzeń sprzętu ujawnionych w okresie gwarancji Gwarant bezpłatnie naprawi lub wymieni produkt na nowy w możliwie najkrótszym terminie. Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia, opisane w Instrukcji Obsługi oraz części i akcesoria ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek: niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji (np. osadzenia się kamienia); niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji; ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych; użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych; uszkodzeń powstałych z przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, przepięcia w sieci energetycznej, niewłaściwego zasilania itp. ).

Zalecamy przechowywanie kompletnego, oryginalnego opakowania w celu zabezpieczenia produktu przed czynnikami zewnętrznymi w trakcie procesu obsługi serwisowej.

Poniższe zestawienie określa okres obowiązywania gwarancji dla poszczególnych kategorii urządzeń.

Główna kategoria

Podkategoria

Okres gwarancyjny

Pielęgnacja ciała

Produkty dla Niego

24 miesiące

Produkty dla Niej

24 miesiące

Soniczne szczoteczki do zębów i Irygatory AirFloss

24 miesiące*

Główki do szczoteczek i Głowice do golarek

Brak gwarancji

Pielęgnacja dziecka i matki

Laktatory elektryczne

24 miesiące

Laktatory manualne

Brak gwarancji

Butelki i akcesoria

Brak gwarancji

Elektroniczne nianie

24 miesiące

Podgrzewacze i sterylizatory do butelek

24 miesiące

Smoczki

Brak gwarancji

Torby, saszetki, futerały

Brak gwarancji

Gospodarstwo domowe

Automatyczne ekspresy do kawy Saeco

24 miesiące

Urządzenia kuchenne

24 miesiące

Oczyszczacze i nawilżacze powietrza 

24 miesiące

Odkurzacze

24 miesiące

Żelazka i parownice

24 miesiące

Uwaga:

*dla szczoteczek sonicznych Philips Sonicare PowerUp okres gwarancyjny to 13 miesięcy (szczegóły w instrukcji obsługi)

Ważność gwarancji

Okres gwarancji liczy się od daty nabycia sprzętu i obowiązuje przez okres określony dla danej kategorii urządzeń. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancji jest przedstawienie czytelnego i prawidłowo wypełnionego dowodu zakupu w czasie obowiązywania gwarancji. osadzenia się kamienia); niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji; ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych; użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych; uszkodzeń powstałych z przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, przepięcia w sieci energetycznej, niewłaściwego zasilania itp.

Czego nie obejmuje gwarancja?

Niniejsza gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek szkód pośrednich czy wynikowych, w tym, lecz nie wyłącznie utraty danych lub zysków. Gwarancja może być zastosowana z pewnymi wyjątkami.

Philips nie gwarantuje nieprzerwanego i pozbawionego błędów działania produktów, w tym między innymi interoperacyjności ze wszystkimi aktualnymi i / lub przyszłymi wersjami oprogramowania lub elementami konstrukcyjnymi.

Gwarancja wyklucza lub nie ma zastosowania, gdy:

- Dowód zakupu został w jakikolwiek sposób zmieniony lub jest nieczytelny.

- Numer modelu, numer seryjny lub kod daty produkcji na produkcie został zmieniony, usunięty lub stał się nieczytelny.

- Produkt został zakupiony jako niepełnowartościowy towar.
- Naprawy lub modyfikacje produktu zostały przeprowadzone przez nieautoryzowane organizacje serwisowe lub osoby.

- Wada jest wynikiem nadmiernego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

- Wada jest spowodowana nadużyciem produktu lub warunkami środowiskowymi, które nie są zgodne z instrukcją obsługi produktu.

- Wada jest spowodowana podłączeniem urządzeń peryferyjnych, dodatkowego sprzętu lub akcesoriów (w tym oprogramowania) innych niż zalecane w instrukcji obsługi.

- Urządzenie zostało uszkodzone, poprzez zwierzęta, uderzenie pioruna, nieprawidłowe napięcie, pożar, klęskę żywiołową, transport lub wodę (chyba że instrukcja obsługi wyraźnie informuje o tym, że produkt może zostać przepłukany).

- Wada jest wynikiem normalnego zużycia lub wymaga regularnej wymiany zużywalnych części (np. wkładów filtracyjnych, końcówek do czyszczenia czy elementów tnących).

- Produkt nie działa prawidłowo, ponieważ nie został pierwotnie zaprojektowany, wyprodukowany lub zatwierdzony do użytku w kraju, w którym jest używany. 

- Produkt nie działa prawidłowo z powodu problemów z dostępem lub połączeniem z dostawcami usług, takich jak przerwy w sieciach dostępowych (np. Telewizja kablowa, satelita lub internet), awarie na linii abonenckiej lub korespondenta, usterka sieci lokalnej ( okablowanie, serwer plików, linia użytkownika) i awarie w sieci przesyłowej (zakłócenia, szyfrowanie, awarie lub słaba jakość sieci).

Potrzebny jest serwis?

Aby uniknąć niepotrzebnych niedogodności, zalecamy uważne przeczytanie instrukcji obsługi i / lub skonsultowanie się z działem Obsługi klienta dostępnym na tej stronie przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą lub firmą Philips. Aby skorzystać z usługi w okresie gwarancyjnym, należy skontaktować się z działem Obsługi klienta, korzystając z jednej z metod kontaktowych wskazanych na tej stronie. W przypadku, gdy produkt nie jest już objęty gwarancją, w niektórych krajach istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym. Jeżeli są dostępne, adresy tych centrów serwisowych można znaleźć na tej stronie.

W celu efektywnej pomocy, kontaktując się z firmą Philips lub jej partnerami serwisowymi, przygotuj:

- Numer typu produktu lub modelu (czasami nazywany również ID modelu)

- Dowód zakupu (np. Oryginalna faktura lub paragon fiskalny) wskazujący datę zakupu, nazwę sprzedawcy i numer modelu produktu

- Numer seryjny produktu lub kod daty produkcji określony na produkcie.

Numer modelu, numer seryjny lub kod daty produkcji (jeśli są dostępne) znajdują się w komorze baterii lub na tylnej lub dolnej części produktu.

Inteligentne produkty

Wszystkie dane przechowywane w produktach mogą zostać utracone lub usunięte podczas korzystania z usługi naprawczej, dlatego wcześniej powinny być odpowiednio zabezpieczone przez klientów. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za takie straty.

Rozwiązywanie problemów & naprawa

Twój produkt nie działa tak, jak powinien? Znajdź rozwiązanie tutaj. Wprowadź numer modelu.

Przepraszamy, nie znaleziono tego produktu.

- Wpisz pełny numer modelu oryginalnego produktu (np. GC6440, HD9650/90 or HX9351/52).

- Rozpocznij od kliknięcia opcji„Przeglądaj według kategorii”.

Gdzie mogę znaleźć mój numer modelu?

Znajdź numer mojego produktu

Gdzie mogę znaleźć numer produktu?

Opowiedz nam trochę o produkcie, a pokażemy Ci gdzie znaleźć numer produktu.

Jeśli masz pod ręką produkt, wybierz jego grupę i kategorię poniżej.

Lokalizacja numerów produktów na naszych urządzeniach

Obsługa klienta

Znajdź najczęściej zadawane pytania, instrukcje obsługi i wskazówki dotyczące Twojego produktu.

Warunki gwarancji dla urządzeń gospodarstwa domowego.

Polityka gwarancyjna dotycząca telewizorów, monitorów, telefonów, projektorów, produktów audio i wideo, faksów, produktów do nagrywania dźwięku oraz akcesoriów motoryzacyjnych firmy Philips i źródeł światła

Polityka gwarancyjna dotycząca telewizorów, monitorów, telefonów, projektorów, produktów audio i wideo, faksów, produktów do nagrywania dźwięku oraz akcesoriów motoryzacyjnych firmy Philips

Szanowny Kliencie,

produkty firmy Philips są opracowywane i wytwarzane z zachowaniem najwyższych standardów — zapewniają tym samym wysoką jakość działania oraz łatwość obsługi i instalacji. W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów związanych z użytkowaniem produktu zalecamy w pierwszej kolejności zapoznać się z jego instrukcją obsługi lub informacjami zawartymi w sekcji pomocy technicznej na tej stronie internetowej, gdzie — w zależności od typu produktu — można znaleźć instrukcję obsługi do pobrania, najczęściej zadawane pytana, filmy instruktażowe lub forum pomocy technicznej.

Prawdopodobieństwo wystąpienia awarii produktu jest niewielkie. Jeśli jednak dojdzie do awarii, firma Philips przekaże dany produkt do naprawy. Naprawa będzie nieodpłatna, jeśli zgłoszenie awarii nastąpi w okresie gwarancyjnym, pod warunkiem, że produkt był użytkowany zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi (np. w odpowiednim środowisku). Gwarantem niektórych kategorii produktów jest firma będąca partnerem firmy Philips. Aby uzyskać stosowne informacje, należy zapoznać się z dokumentacją dostarczoną wraz z produktem.

W przypadku przekazywania produktu zakupionego za granicą do naprawy na terenie Polski firma Philips dołoży starań, aby naprawa była zgodna z warunkami gwarancji obowiązującymi w kraju, w którym produkt został zakupiony.

Niniejszy dokument ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do produktów konsumenckich. W przypadku produktów profesjonalnych zastosowanie mają warunki gwarancji zawarte w umowie kupna lub sprzedaży.

Warunki gwarancji

Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem dokonania zakupu podanym na dowodzie zakupu i wygasa po upływie okresu wskazanego w części „Okres gwarancyjny” poniżej. Usługi gwarancyjne są świadczone tylko w Autoryzowanych Centrach Serwisowych po przedstawieniu dowodu zakupu. W przypadku konieczności dokonania naprawy produktu bez daty produkcji lub numeru seryjnego konieczne jest posiadanie ważnego dowodu zakupu.

W przypadku, gdy dokonanie naprawy jest niemożliwe lub ekonomicznie nieopłacalne, firma Philips może wymienić dany produkt na nowy lub odnowiony produkt o podobnej funkcjonalności.

Czego nie obejmuje gwarancja?

Gwarancja nie obejmuje szkód wynikowych (w tym między innymi utraty danych i utraty dochodów) ani nie przewiduje zadośćuczynienia z tytułu działań podjętych przez użytkownika, takich jak bieżąca konserwacja, instalacja aktualizacji oprogramowania sprzętowego bądź zapisywanie/przywracanie danych.

Gwarancja nie ma zastosowania:

· gdy dowód zakupu został w jakikolwiek sposób zmieniony lub jest nieczytelny;

· gdy numer modelu, numer seryjny lub kod daty produkcji na produkcie zostały zmienione lub usunięte bądź są nieczytelne;

· gdy naprawy lub modyfikacje produktu zostały dokonane przez nieupoważnione do tego osoby lub instytucje;

· gdy awaria jest wynikiem nadmiernego użytkowania produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, np. ciągłego użytkowania w środowisku handlowym;

· gdy awaria jest wynikiem niewłaściwego użytkowania produktu lub użytkowania produktu w warunkach środowiskowych, które nie są zgodne z instrukcją obsługi produktu;

· gdy awaria jest wynikiem podłączania urządzeń peryferyjnych, dodatkowego wyposażenia lub akcesoriów innych niż te zalecane w instrukcji obsługi;

· gdy produkt został uszkodzony między innymi przez zwierzęta, wyładowania elektryczne, nieprawidłowe napięcie lub ogień bądź w wyniku klęski żywiołowej, transportu lub działania cieczy (o ile instrukcja obsługi nie stanowi wyraźnie, że produkt można płukać);

· gdy roszczenie dotyczy części noszących ślady normalnego zużycia lub części eksploatacyjnych wymagających wymiany ze względu na ich charakter (np. worków do odkurzacza lub wkładów filtra);

· gdy produkt nie działa prawidłowo, ponieważ nie został opracowany, wyprodukowany lub dopuszczony do użytku w kraju, w którym jest eksploatowany przez użytkownika, co może mieć miejsce w przypadku dokonania importu produktu;

· gdy produkt nie działa prawidłowo w wyniku problemów z dostępem do usługodawców lub nawiązaniem z nimi połączenia, w tym w przypadku przerw w działaniu sieci dostępowych (np. telewizji kablowej bądź łącza satelitarnego lub internetowego), błędów na linii abonenta lub usługodawcy, usterek sieci lokalnej (dotyczących okablowania, serwera plików lub linii użytkownika) oraz błędów sieci przesyłowej (zakłóceń, kodowania, błędów transmisji lub niskiej jakości sygnału).

· do aplikacji stron trzecich używanych w produkcie lub wraz z nim.

Potrzebny jest serwis?

W celu uniknięcia zbędnych niedogodności zalecamy dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi produktu i/lub skorzystanie z sekcji pomocy technicznej dostępnej na tej stronie internetowej przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą lub firmą Philips. Aby skorzystać z usług serwisowych w okresie gwarancyjnym, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta za pomocą jednej z metod wskazanych na tej stronie. W niektórych krajach możliwe jest bezpośrednie nawiązanie kontaktu z autoryzowanym centrum serwisowym po upłynięciu okresu gwarancyjnego. Jeśli istnieje taka możliwość, adresy odpowiednich centrów serwisowych będą dostępne na tej stronie internetowej.

Aby przyspieszyć udzielanie pomocy, przed skontaktowaniem się z firmą Philips lub jej partnerem serwisowym należy przygotować:

· numer typu lub numer modelu produktu (nazywany również identyfikatorem modelu);

· dowód zakupu (np. oryginał faktury lub paragon) zawierający datę zakupu, nazwę sprzedawcy oraz numer modelu produktu;

· numer seryjny lub kod daty produkcji wskazany na produkcie.

Numer modelu, numer seryjny lub kod daty produkcji (jeśli są dostępne) można znaleźć w komorze baterii, z tyłu produktu bądź na jego spodzie.

Okres gwarancyjny


W przypadku kategorii produktów wymienionych w nagłówku niniejszego dokumentu okres gwarancyjny w Polsce wynosi 24 miesiące, z następującymi wyjątkami:

Wyjątek

Okres gwarancyjny

Wideodzwonek

36 miesięcy

Faksy i projektory

12 miesięcy

Żarówki samochodowe (są produktami ulegającymi zużyciu, dlatego nie ma do nich zastosowania okres gwarancji prawnej).

Mimo to oferujemy następujący okres gwarancji:

· LED upgrades

Gwarancja na dwa lata lub 60 000 km (liczy się krótszy z tych dwóch okresów).

· Lampa ksenonowa 

Gwarancja na dwa lata lub 60 000 km (liczy się krótszy z tych dwóch okresów).

· Standardowe żarówki halogenowe, żarówki Hiper i sygnalizacyjne

Gwarancja na rok lub 30 000 km (liczy się krótszy z tych dwóch okresów).

· Żarówki halogenowe o wysokiej wydajności 

Gwarancja na 3 miesięcy lub 10 000 km (liczy się krótszy z tych dwóch okresów).

· Oświetleniem samochodowym

Oprócz standardowej gwarancji, która dotyczy większości naszych produktów motoryzacyjnych, oferujemy przedłużoną gwarancję na nasze wybranych produkty. Zarejestruj zakup, aby skorzystać z tych przedłużonych gwarancji: Philips. com/auto-warranty

Monitor LCD z linii B, S i P

36 miesięcy

HP® | Official Site

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Frigidaire Fec26c2aqc

Bezpośredni link do pobrania Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Frigidaire Fec26c2aqc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Frigidaire Fec26c2aqc