Instrukcje dotyczące konfiguracji Frigidaire Ffgc3613lwb

Instrukcje dotyczące konfiguracji Frigidaire Ffgc3613lwb są dość proste do zastosowania. Przede wszystkim należy zapoznać się z instrukcją obsługi, która zawiera informacje na temat ustawienia temperatury, ustawienia panelu sterowania i innych szczegółów. Następnie należy wykonać kilka kroków, aby skonfigurować lodówkę. Na przykład, należy włączyć lodówkę, ustawić odpowiednią temperaturę i ustawić panel sterowania. Następnie należy wybrać styl i kolor drzwi, a także wybrać tryb oszczędzania energii. Istnieje również możliwość skonfigurowania dodatkowych ustawień, takich jak odświeżacze powietrza, funkcja chłodzenia i inne funkcje. Po zakończeniu konfiguracji lodówka jest gotowa do użycia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje dotyczące konfiguracji Frigidaire Ffgc3613lwb

Metoda połączenia WPS

Przed użyciem metody opartej na przycisku WPS należy spełnić pewne warunki:

  • Punkt dostępu musi mieć fizyczny przycisk WPS. proszę sprawdzić z konfiguracją urządzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.
  • Sieć musi być zabezpieczona za pomocą protokołu WPA (Wi-Fi Protected Access) lub WPA2. Większość punktów dostępu z funkcją WPS nie będzie łączyć się za pomocą metody WPS, jeżeli używane jest zabezpieczenie WEP (Wired Equivalent Privacy) lub gdy nie są włączone zabezpieczenia. Informacje na temat metody zabezpieczeń używanej w sieci bezprzewodowej znajdziesz w ustawieniach sieci bezprzewodowej komputera.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby zakończyć konfigurację.

1. Upewnij się, że router bezprzewodowy jest w zasięgu drukarki, a przycisk WPS może być wciśnięty.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Wireless/Bezprz. ] (A) na drukarce, aż kontrolka połączenia bezprzewodowego (B) będzie migać.

3. Naciśnij przycisk [Colour/Kolor] (C). pl/media/04_tcm125-1633077. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

4. Naciśnij przycisk [Wireless/Bezprz. ] i przytrzymaj go do momentu, gdy kontrolka (D) zaświeci się. pl/media/05_tcm125-1633078. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

5. Naciśnij przycisk [Colour/Kolor] i upewnij się, że kontrolki ON (WŁ. ) (E) i połączenia bezprzewodowego świecą się, a następnie w ciągu 2 minut naciśnij przycisk [WPS] na routerze bezprzewodowym. Niebieska kontrolka sieci Wi-Fi w drukarce będzie migać podczas wyszukiwania. Z kolei kontrolki zasilania i sieci Wi-Fi będą migać podczas nawiązywania połączenia z punktem dostępu. pl/media/06_tcm125-1633079. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

6. Gdy drukarka nawiąże prawidłowe połączenie z siecią bezprzewodową, kontrolki zasilania i sieci Wi-Fi przestaną migać i będą świecić w sposób ciągły. Kontrolka sieci również będzie się świecić. pl/media/07_tcm125-1633080. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

Dokładniejsze informacje na temat korzystania z przycisku WPS można znaleźć w instrukcji obsługi punktu dostępu. 

Potwierdzenie ustawień sieci

Aby sprawdzić, czy drukarka jest prawidłowo podłączona do sieci bezprzewodowej, można wydrukować ustawienia sieciowe drukarki:


1. Upewnij się, że drukarka jest włączona. Załaduj arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Wi-Fi], aż pomarańczowa kontrolka alarmu błyśnie, a następnie go puść.

4. Naciśnij przycisk [Colour/Kolor] .

5. Naciśnij przycisk [Wi-Fi] dwukrotnie.

6. jpg" data-aspect="0" width="100%"/> lub [Black/Czarny]

Zostanie wydrukowana strona informacji o sieci.

Podczas analizowania wydruku sprawdź, czy parametr „Connection” (Połączenie) wykazuje wartość „Active” (Aktywne) i czy identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług — nazwa sieci bezprzewodowej) wskazuje poprawną nazwę sieci bezprzewodowej.

Na tym kończy się procedura konfiguracji połączenia WPS.

Następnie należy zainstalować dostarczone oprogramowanie.

Jeśli nie masz płyt CD dostarczonych z produktem lub jesteś użytkownikiem komputera Mac, pobierz oprogramowanie. 

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej w trybie WPS, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Przywracanie ustawień sieciowych do domyślnych ustawień fabrycznych

Przywracanie fabrycznych ustawień sieciowych drukarki. W razie konieczności przywrócenia fabrycznych ustawień sieciowych, na przykład w przypadku zmiany punktu dostępu, można to zrobić, postępując zgodnie z następującymi instrukcjami: 

Należy pamiętać, że proces inicjalizacji usuwa z urządzenia wszystkie ustawienia sieciowe, więc drukowanie lub skanowanie z komputera za pośrednictwem sieci będzie niemożliwe do czasu, aż drukarka zostanie ponownie skonfigurowana przy użyciu nowych ustawień sieciowych. 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [RESUME/CANCEL/WZNÓW/ANULUJ] , aż kontrolka [ALARM]  błyśnie 19 razy. Zwolnij przycisk [RESUME/CANCEL/WZNÓW/ANULUJ] 

Ustawienia sieciowe zostały zresetowane do domyślnych ustawień fabrycznych.

Instrukcje dotyczące konfiguracji drukarki w sieci Wi-Fi można znaleźć w sekcji Konfiguracja Wi-Fi (Metoda połączenia WPS i standardowa).

Zyskaj więcej korzyści z telewizora, poprzez wykonanie prostych czynności instalacyjnych. Zaczynajmy! Jeśli twój model został wyposażony w urządzenie One Connect, pamiętaj by podłączyć je przewodem One Invisible Connection do telewizora, przed wykonaniem dalszych czynności. Jeśli nie posiadasz tego typu połączenia, podłącz kabel zasilający do telewizora. Następnie, podłącz dekoder telewizji kablowej lub inne urządzenia, takie jak odtwarzacz Blu-ray. Jest to niezbędne w celu dalszej autodetekcji, podczas przebiegu czynności instalacyjnych. Autodetekcja działa najskuteczniej, jeśli urządzenia są włączone. Po wykonaniu wszystkich połączeń, włącz telewizor oraz pozostałe urządzenia. Wybierz preferowany język. Pobierz aplikację SmartThings, by skonfigurować telewizor z urządzeniem przenośnym. Korzystanie z usługi SmartThings umożliwi ci na automatycznie zsynchronizowanie informacji o połączeniu Wi-Fi, połączenie konta Samsung z telewizorem oraz na zarejestrowanie telewizora Samsung. Ta aplikacja jest dostępna systemy operacyjne iOS oraz Android. Możesz także nacisnąć przycisk kierunkowy prawo na pilocie, by kontynuować konfigurację na telewizorze. Wzbogacaj swoje doświadczenia wizualne używając trybu inteligentnego. Zapewni on zoptymalizowany dźwięk, jasność i głośność. Możesz uruchomić tą funkcję teraz, bądź pominąć ten etap. Wybierz swoją sieć i wprowadź hasło. Jeśli używasz sieci przewodowej, podłącz kabel LAN do telewizora lub urządzenia One Connect. Spowoduje to automatyczne nawiązanie połączenia. Przeczytaj i wyraź zgodę na wszystkie zasady, warunki i politykę prywatności Smart Hub. By w pełni cieszyć się możliwościami telewizora, musisz posiadać konto Samsung. Możesz je utworzyć, lub jeżeli takowe posiadasz, wystarczy się na nie zalogować. Ponadto, jeśli chcesz, pomiń ten etap. Następnie, wprowadź swój kod pocztowy. Teraz twój telewizor będzie próbował zidentyfikować urządzenia, które podłączone są przez HDMI. Po jej zakończeniu, możesz użyć swojego pilota Smart by kontrolować nie tylko telewizor, ale i również wszystkie podłączone urządzenia, które są zaznaczone niebieskim znacznikiem. Jeśli autodetekcja się nie powiedzie, możesz skonfigurować ją ręcznie. Zakończ konfigurację swojego dostawcy usług. Przeczytaj podsumowanie konfiguracji telewizora. Jeśli wszystko się zgadza, przejdź dalej. Dopasuj Smart Hub do swoich potrzeb, poprzez dodanie dodatkowych aplikacji na ekranie Pierwszy ekran. Przetestuj swój pilot, by sprawdzić czy jest kompatybilny z telewizorem. I gotowe! Po zakończeniu konfiguracji, możesz zacząć oglądać swój nowy telewizor.Instrukcje dotyczące konfiguracji Frigidaire Ffgc3613lwb

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje dotyczące konfiguracji Frigidaire Ffgc3613lwb

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje dotyczące konfiguracji Frigidaire Ffgc3613lwb