Instrukcje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji Black And Decker Sc2004m

Instrukcje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji Black And Decker Sc2004m są ważnym elementem w utrzymaniu bezpiecznego i skutecznego użytkowania tego narzędzia. Przed rozpoczęciem instalacji, użytkowania lub konserwacji zaleca się dokładne przeczytanie instrukcji użytkownika Black And Decker. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji, użytkowania, konserwacji i czyszczenia narzędzia. Zaleca się również, aby użytkownicy często sprawdzali narzędzie w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń lub awarii, a także poprawy jego działania. Przestrzeganie instrukcji dotyczących instalacji, użytkowania i konserwacji Black And Decker Sc2004m pozwala zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego narzędzia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji Black And Decker Sc2004m

Brak ofert dla tego produktu

 • Producent: AEG

Akumulatory do elektronarzędzi - najlepsze propozycje

Ogólna ocena

na podstawie 0 głosów klientów

 • MAKITA 1422 akumulator 14. 4V
 • Akumulator żelowy 12V, 60Ah (odpowiednik 55Ah) do wózków elektrycznych, skuterów inwalidzkich AKUZEL60AH
 • MAKITA Bateria akumulator 1222 1050D 4191D 6271D 6835D 8413D 12V Green Cell 2000
 • Samsung Samsung VCA-SBT90 Kup na Raty RRSO 0% VCA-SBT90
 • Akumulator żelowy 12V, 75Ah (odpowiednik 60Ah) do wózków elektrycznych, skuterów inwalidzkich AKUZEL75AH
 • Akumulator żelowy 12V, 88Ah (odpowienik 80Ah) do wózków elektrycznych, skuterów inwalidzkich AKUZEL88AH
 • STANLEY Adapter do akumulatorów FATMAX 18V V20 SFMCB100 SFMCB100-XJ
 • Cameron Sino Makita 1822 1500mAh 27. 0V
 • Akumulator żelowy 12V, 36Ah (odpowiednik 33Ah) do wózków elektrycznych, skuterów inwalidzkich AKUZEL36AH
 • Cameron Sino Bosch BPT1004 2100mAh 25. 0V Cameron Sino)
 • Akumulator żelowy 12V, 45Ah (odpowiednik 44Ah) do wózków elektrycznych, skuterów inwalidzkich AKUZEL45AH
 • Makita BCL180F / 194205-3 3000mAh 54. 0V Cameron Sino
 • MAKITA 9100 akumulator 9, 6v 192019-4
 • PARKSIDE PARKSIDE Akumulator 12 V, 2 Ah 4055334261753
 • MAKITA BL1850B - Akumulator 5 Ah 632F15-1
 • Hitachi Bateria akumulator EB12B EB1212S EB1214L EB1220BL EB1214S 12V 2Ah Green
  Strona: 1

  30BBM BBM BBM BSB BSB BSB12 STX-R 14 STX-R 18 STX-R 12 STX-R 14 STX-R 18 STX-R........ 13 mm................. 13 mm........ 34 mm................. 36 mm................. 38 mm................. 38 mm........... -.......................... -....................... 16 mm................. 18 mm........ 10 mm................. 10 mm... 0-400 /min........... 0-420 /min........... 0-450 /min........... 0-450 /min. 0-1550 /min......... 0-1600 /min......... 0-1650 /min......... 0-1600 /min........ 0-1650 /min........ 27 Nm................. 33 Nm................. 38 Nm................. 38 Nm........ 57 Nm................. 63 Nm................. 68 Nm................. 68 Nm... 49/17 Nm............ 52/22 Nm............ 55/24 Nm............ 55/24 Nm......... 240...................... 350...................... 430....................... 240..................... 430........ 12 V................. 14, 4 V..................... 18 V..................... 12 V.................. 18 V.. 1, 5-13 mm........... 1, 5-13 mm....... 2, 7 kg.................. 2, 8 kg.................. 3, 0 kg.................. 2, 9 kg.................. 3, 1 kg........ 70 dB (A)............. 90 dB (A)............. 90 dB(A)...... >85 dB (A)........... 101 dB (A)........... 101 dB(A).... < 2, 5 m/s2............ < 2, 5 m/s2................ 11 m/s2................ 11 m/s2POLSKIDANETECHNICZNEZdolność wiercenia w stali....................................Zdolność wiercenia w drewnie.............................Zdolność wiercenia w cegła i płytki ceramiczne...Wkręty do drewna (bez nawiercania wstępnego).Prędkość bez obciążenia na pierwszym biegu.....Prędkość bez obciążenia drugi bieg.....................Moment obrotowyprzypadek miękkiego wkręcania *1...................przypadek twardego wkręcania *1....................Moment statyczny zakleszczenia, 1 bieg/2 bieg *1Zdolność wkręcania za pomocą jednej całkowicienaładowanej wkładki akumulatorowej (2, 0 Ah):*25x40 drewno miękkie.......................................Napięcie baterii akumulatorowej..........................Zakres otwarcia uchwytu wiertarskiego...............Ciężar z akumulatorem.........................................Typowy poziom ciśnienia akustycznego mierzonywg krzywej A:Poziom ciśnienia akustycznego (K=3dB(A))...Poziom mocy akustycznej (K=3dB(A))............Poziom hałasu podczas pracy może przekroczyć85dB (A).Typoweprzyspieszenieważonewobszarzeręka-ramięINSTRUKCJEDOTYCZĄCEBEZPIECZEŃSTWANależyprzestrzegaćinstrukcjibezpieczeństwapodanychwzałączonejbroszurze!Stosowaćśrodkiochronysłuchu! Narażenienahałasmożespowodowaćutratęsłuchu.Stosowaćuchwytypomocniczedostarczoneznarzędziem. Utratakontrolimożespowodowaćobrażenia.Podczaspracynależyzawszenosićokularyochronne. Zalecanejesttakżenoszenierękawic, mocnego, nieślizgającegosięobuwiaorazubraniaroboczego.Podczaspracyelektronarzędzianiewolnousuwaćtrocinanidrzazg.Podczaspracyprzyścianach, sufitachipodłodzenależyuważaćnakableelektryczne,przewodygazoweiwodociągowe.Przedprzystąpieniemdojakichkolwiekpracnaelektronarzędziunależywyjąćwkładkęakumulatorową.Zużytychakumulatorówniewolnowrzucaćdoogniaanitraktowaćjakoodpadówdomowych. AEGoferujeekologicznąutylizacjęzużytychakumulatorów.Nieprzechowywaćakumulatorówwrazzprzedmiotamimetalowymi(niebezpieczeństwozwarcia).AkumulatorySystemuPBS3000należyładowaćwyłącznieprzypomocyładowarekSystemuPBS3000. Nieładowaćprzypomocytychładowarekakumulatorówinnychsystemów.Doładowarkiniewolnowkładaćżadnychprzedmiotówmetalowych(niebezpieczeństwoNieotwieraćwkładekakumulatorowychiładowarek. Przechowywaćwsuchychpomieszczeniach. Chronićprzedwilgocią.Wskrajnychwarunkachtemperaturowychlubprzybardzodużymobciążeniumożedochodzićdowyciekukwasuakumulatorowegozuszkodzonychbateriiakumulatorowych. Wprzypadkukontaktuzkwasemakumulatorowymnależynatychmiastprzemyćmiejscekontaktuwodązmydłem. Wprzypadkukontaktuzoczaminależydokładnieprzepłukiwaćoczyprzynajmniejprzez10minutizwrócićsięnatychmiastopomocmedyczną.Kurzpowstającyprzypracyztymelektronarzędziemmożebyćszkodliwydlazdrowia, wzwiązkuztymniepowiniendotrzećdociała. Nosićodpowiedniąmaskęprzeciwpyłową.WARUNKIUŻYTKOWANIABBM 12 STX-R, BBM 14 STX-R, BBM 18 STX-R: Uniwersalnawkrętarkaakumulatorowaprzeznaczonajestdowierceniaiwkręcaniazdalaodźródłazasilaniasieciowego.BSB12STX-R, BSB14STX-R, BSB18STX-R:Elektronicznaakumulatorowawiertarkaudarowa/wkrętarkaprzeznaczonajestdowiercenia, wierceniaudarowego, atakżewkręcaniaprzypracyzdalaodźródłazasilaniasieciowego.Produktmożnaużytkowaćwyłączniezgodniezjegonormalnymprzeznaczeniem.ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI CEOświadczamynanasząwyłączonąodpowiedzialność, żeprodukttenodpowiadawymaganiomnastępującychnormidokumentównormatywnych:EN60745, EN55014-1,EN55014-2, ijestzgodnyzwymaganiamidyrektyw:98/37/EEC, 89/336/EEC.Volker SiegleManager Product DevelopmentZALECENIAEKSPLOATACYJNENigdynienaciskaćprzełącznikazmianybiegówprzywłączonejmaszynie, lecztylkowstaniezatrzymanymmaszyny.BATERIEAKUMULATOROWENowebaterieakumulatoroweosiągająswojąpełnąpojemnośćpo4-5cyklachładowaniairozładowywania. Akumulatory, któreniebyłyprzezdłuższyczasużytkowane, należyprzedużyciemnaładować.Wtemperaturzepowyżej50°Cnastępujespadekosiągówwkładkiakumulatorowej.Unikaćdługotrwałegowystawienianaoddziaływanieciepłalubpromienisłonecznych(niebezpieczeństwoprzegrzania).StykiładowarekiwkładekakumulatorowychnależyutrzymywaćwczystościUTRZYMANIEIKONSERWACJANależystosowaćwyłączniewyposażeniedodatkowe iczęścizamienneAEG. Wprzypadkukoniecznościwymianyczęści, dlaktórychniepodanoopisu, należyskontaktowaćsięzprzedstawicielamiserwisuAEG(patrzlistapunktówobsługigwarancyjnej/serwisowej).Nażyczeniemożnaotrzymaćrysunekwidokuzespołurozebranego. Przyzamawianiunależypodaćdziesięciocyfrowynumeroraztypelektronarzędziaumieszczonynatabliczceznamionowej. Zamówieniamożnadokonaćalboulokalnychprzedstawicieliserwisu, albobezpośredniowAEGElektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße10, D-71364Winnenden,Germany.SYMBOLEWyposażeniedodatkowedostępneosobno.Przedprzystąpieniemdojakichkolwiekpracnaelektronarzędziunależywyjąćwkładkęakumulatorową.Niewyrzucajelektronarzedziwrazzodpadamizgospodarstwadomowego! ZgodniezEuropejskaDyrektywa2002/96/WEwsprawiezuzytegosprzetuelektrotechnicznegoielektronicznegoorazdostosowaniemjejdoprawakrajowego, zuzyteelektronarzedzianalezyposegregowacizutylizowacwsposóbprzyjaznydlasrodowiska.Zmierzone wartości wyznaczono zgodnie z normą EN 60 745*1 Zmierzone zgodnie z normą AEG N 877318*2 Podane wartości mają charakter orientacyjny (2 bieg). Rzeczywiste wartości mogą się różnić w zależności od materiału i jakości wkrętów.

  Ogniwa Green Cell

  Najważniejsze cechy:

  • Wysokiej jakości akumulator Green Cell® stworzony do pracy w każdych warunkach
  • Idealnie kompatybilny z Twoim urządzeniem oraz oryginalną ładowarką
  • Gwarancja realnej pojemności
  • Bezpieczeństwo i jakość potwierdzona certyfikatami CE oraz RoHS
  • Pojemność: 3Ah | Napięcie: 14. 4V | Typ ogniw: Ni-MH

  Green Cell to najczęściej wybierany na polskim rynku producent zamiennych baterii do zasilania elektroniki użytkowej. Ta marka gwarantuje korzystny stosunek ceny do jakości, a zastosowane materiały w tym ogniwa nie ustępują poziomem oryginalnym bateriom.

  Idealne w każdym calu

  W akumulatorze zastosowano wysokiej klasy ogniwa Green Cell gwarantujące wydłużoną, stabilną oraz bezpieczną pracę Twojego urządzenia. Wykorzystane ogniwa Ni-MH cechują się praktycznie zerowym efektem pamięci, a co za tym idzie znacznie wyższą żywotnością akumulatora i niezawodnością, w każdych warunkach pracy.

  Akumulatory Green Cell są zaprojektowane z dbałością o każdy detal oferując jako nieliczni pełną kompatybilność z oryginalnymi ładowarkami, elektronarzędziami oraz innymi pojemnościami akumulatorów. Ponadto dbamy o ergonomię i efektywność użytkowania Twojego urządzenia dostarczając produkty o niskiej wadze i idealnych wymiarach.

  Gwarancja jakości

  Zapewnimy Ci profesjonalne doradztwo naszych ekspertów przed jak i po zakupie. Nasze produkty posiadają certyfikaty RoHS i CE świadczące o ich jakości i bezpieczeństwie użytkowania. W przeciwieństwie do wielu oryginalnych akumulatorów nasze produkty nie posiadają wbudowanych chipów blokujących jego pracę po określonym czasie.

  Specyfikacja techniczna

  • Typ ogniw: Ni-MH
  • Pojemność: 3Ah (3000mAh)
  • Napięcie: 14. 4V
  • Producent ogniw: Green Cell
  • Kontrola temperatury pracy ogniw: Tak
  • Stan: Fabrycznie nowa
  • Dostępność: Towar dostępny od ręki
  • Kod produktu: PT98

  ✓ Kompatybilność

  Dedykowany do elektronarzędzi:

  • AEG BBM14STX-R
  • AEG BBM 14 STX-R

  Instrukcje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji Black And Decker Sc2004m

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji Black And Decker Sc2004m

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji Black And Decker Sc2004m