Instrukcja warsztatowa Cisco 9971 Ip Phone

Instrukcja warsztatowa Cisco 9971 IP Phone to profesjonalny telefon stacjonarny wyposażony w wyjątkowe funkcje telekomunikacyjne dostępne dla użytkowników sieci. Telefon ten jest wyposażony w 4-liniowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, dużą klawiaturę, bazę danych kontaktów, kalendarz, przyciski szybkiego dostępu do funkcji, zaawansowane funkcje konferencji i wiele innych użytecznych funkcji. Instrukcja warsztatowa Cisco 9971 IP Phone zapewnia użytkownikom wygodne i łatwe w obsłudze narzędzie do komunikacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Telefon obsługuje szeroką gamę interfejsów, takich jak SIP, H.323, MGCP, i SCCP, co pozwala na łatwe i wygodne połączenie się z sieciami telefonii IP. Instrukcja warsztatowa Cisco 9971 IP Phone zapewnia szybki dostęp do informacji, zwiększone bezpieczeństwo i wygodę użytkowania, dzięki czemu jest to idealny wybór dla wszystkich, którzy potrzebują wydajnego i wygodnego narzędzia do komunikacji.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja warsztatowa Cisco 9971 Ip Phone

Cisco Systems9971 Instrukcja Użytkownika

Popularność:

655 wyświetleniaPrzelicz strony:8 stronyTyp pliku:PDFRozmiar pliku:113 Kb

Strona g��wna -> Pomoc -> Konfiguracja urz�dze� -> Konfiguracja telefonu IP Cisco

Konfiguracja urz�dze�

 • Konfiguracja telefonu IP Cisco
 • Konfiguracja bramki Cisco SPA 112
 • Konfiguracja telefonu Nokia serii E
 • Konfiguracja bramki Linksys PAP2T?
 • Konfiguracja routera Linksys RT31P2 lub WRT54GP2
 • Konfiguracja routera Linksys RTP300, WRTP54G lub WRP400
 • Konfiguracja routera Linksys SPA2102 lub SPA3102?
 • Konfiguracja urz�dzenia Fritz Box Fon
 • Konfiguracja innego urz�dzenia voip
 • Konfiguracja telefonu IP Cisco

  Je�li kupi�e� telefon IP za naszym po�rednictwem, wystarczy, �e wyjmiesz urz�dzenie z pude�ka i pod��czysz do internetu. Adres IP powinien zosta� automatycznie pobrany z routera. Je�li telefon kupi�e� w innym sklepie, zapoznaj si� z poni�sz� instrukcj�.

  Adres IP telefonu

  Aby przyst�pi� do konfiguracji telefonu, musisz dowiedzie� si�, jaki adres IP zosta� przypisany urz�dzeniu przez router, gdy� ten adres b�dzie nale�a�o wpisa� w pasku przegl�darki internetowej, aby dosta� si� do panelu konfiguracyjnego urz�dzenia.

  Adres przypisany automatycznie

  Aby ustali�, jaki adres zosta� automatycznie przypisany przez router,
  zapoznaj si� z instrukcj� sprawdzania przypisanego adresu IP.

  Adres ustawiony statycznie

  Je�li Tw�j router nie obs�uguje funkcji DHCP, mo�esz ustawi� adres r�cznie.
  Zapoznaj si� z instrukcj� ustawienia statycznego adresu IP.

  Konfiguracja z us�ug� aleVoIP

  Je�eli nie pami�tasz nazwy konta sip lub has�a, sprawd� jak mo�na je przypomnie�.

 • Wpisz adres IP telefonu w pasku adresowym przegl�darki internetowej.
 • Kliknij w link "admin login" (w prawym g�rnym rogu).
 • Wybierz konkretn� lini� (np. EXT 1 dla linii 1) i skonfiguruj w nast�puj�cy spos�b:

 • NAT Keep Alive Enable: wybierz "yes".
 • Proxy: 213. 218. 117. 66
 • User ID: tu wpisz nazw� konta sip w us�udze aleVoIP.
 • Password: tu wpisz has�o konta sip w us�udze aleVoIP.
 • Potwierd� wprowadzenie danych przyciskiem "submit" (na dole).
 • Na zako�czenie przypisz przycisk na telefonie do skonfigurowanej linii. W tym celu:

 • Wybierz zak�adk� "Phone".
 • Dla danego "Line Key" ustaw numer skonfigurowanej linii.
 • W polu "Short Name" wpisz nazw�, kt�ra ma wy�wietli� si� na wy�wietlaczu.
 • Potwierd� wprowadzone ustawienia przyciskiem "submit" (na dole).
 • powr�t na g�r�


  Darmowe pobieranie PDF Instrukcja Użytkownika dla Cisco Systems 9971 Telefon IP

  Popularność:

  655 wyświetleniaPrzelicz strony:8 stronyTyp pliku:PDFRozmiar pliku:113 Kb

  Instrukcja warsztatowa Cisco 9971 Ip Phone

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja warsztatowa Cisco 9971 Ip Phone

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja warsztatowa Cisco 9971 Ip Phone