Instrukcja szybkiego startu Aeg Lavththerm

Instrukcja szybkiego startu Aeg Lavththerm to krótka instrukcja, w której opisano działanie urządzenia i jego funkcje. Instrukcja szybkiego startu zawiera informacje na temat instalacji, konfiguracji, obsługi i naprawy urządzenia. Zawiera również wskazówki i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które należy przestrzegać przy używaniu urządzenia. Instrukcja szybkiego startu Aeg Lavththerm pomaga użytkownikom w szybkim i łatwym rozpoczęciu użytkowania urządzenia bez względu na to, jakiego rodzaju sprzęt obsługują.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja szybkiego startu Aeg Lavththerm

  • Galeria
  • SzczegółyGaleria filmówCechyAkcesoriaOpiniePomoc

*Zdjęcia i filmy przedstawione w galerii na stronie produktu mają charakter poglądowy i mogą nie przedstawiać dokładnie tego modelu.

Cechy

ProTex Plus: NAJDELIKATNIEJSZY SPOSÓB NA SUSZENIE

Suszarka ProTex Plus umożliwia zawsze jednakowo skuteczne suszenie nawet najbardziej delikatnych tkanin. Jej unikalność potwierdza certyfikat Woolmark Blue (dawniej Woolmark Gold).

SYSTEM AbsoluteCare™ - UMOŻLIWIA SUSZENIE NAJDELIKATNIEJSZYCH UBRAŃ

Unikalny system AbsoluteCareTM tej suszarki dostosowuje prędkość i kierunek obrotów bębna oraz temperaturę do różnych rodzajów tkanin, aby umożliwiać suszenie nawet bardzo delikatnych rzeczy.

TECHNOLOGIA POMPY CIEPŁA ÖKOHeat -DELIKATNE I ENERGOOSZCZĘDNE SUSZENIE W NIŻSZYCH TEMPERATURACH

Ta energooszczędna suszarka klasy A+++ z technologią ÖKOHeat Pump umożliwia bezpieczne i delikatne suszenie rzeczy w niższej temperaturze przy najniższym możliwym zużyciu energii.

SYSTEM OptiSense - PRECYZYJNE DOSTOSOWANIE CZASU SUSZENIA I ZUŻYCIA ENERGII

Inteligentny system OptiSense zapewnia optymalne wykorzystanie czasu i energii zależnie od wielkości ładunku. W ten sposób nie tylko ułatwia życie, ale także zapobiega przesuszeniu prania.

SYSTEM ÖKOFLOW - WYDAJNY PRZEPŁYW POWIETRZA, NISKIE ZUŻYCIE ENERGII I ŁATWA KONSERWACJA

System ÖKOFlow zawiera wysokowydajny system filtrujący. Dzięki tylko jednemu filtrowi, który wymaga czyszczenia, utrzymanie odpowiedniego przepływu powietrza i niskiego zużycia energii jest łatwe.

SYSTEM SILENT PLUS - NIEMAL BEZGŁOŚNE SUSZENIE PRANIA

Dzięki tej suszarce odzież jest suszona w niemal zupełnej ciszy. System Silent Plus zapewnia rekordowo niski poziom hałasu – zaledwie 62 dB w przypadku programu „Ekstra cichy”.

Wymagaj prawdziwej miękkości, którą pozwoli Ci uzyskać tylko suszarka. Dowiedziono, że to najlepszy sposób na szybkie zapewnienie miękkości odzieży i ręczników. Dzięki temu zaoszczędzisz czas, korzystając z najlepszej technologii, która umożliwia także suszenie delikatnych tkanin, takich jak wełna czy jedwab. Zadbaj lepiej o swoje ulubione ubrania. Pomoże Ci w tym suszarka AEG.

Czy wiesz, że niektóre, drobne problemy z urządzeniem możesz rozwiązać bez zamawiania wizyty serwisowej? Spróbuj wyszukać rozwiązanie.

AEG LAVATHERM T500 Suszarka

Manufacturer:

Image 1 of 1

If you have any other photos or manuals for the
AEG LAVATHERM T500 you can upload the files here .

Model:

LAVATHERM T500

Date:

2001

Category:

Group:

Description:

Information

HöhexBreitexTiefe 85x60x60cmTiefe bei geöffneter Tür 117cmHöhenverstellbarkeit 1, 0/–0, 4cmLeergewicht ca. 46kgFüllmenge (programmabhängig) max. 5kg(Abweichende Füllgewichtsangaben in einigen Ländernsind durch unterschiedliche Meßmethoden bedingt)Energieverbrauch nach IEC 1121 s. e. 3, 5kWh(5 kg Baumwolle, vorentwässert bei 800 Umdrehungen pro Minute,Programm BAUMWOLLE SCHRANKTROCKEN)Einsatzbereich Haushaltzulässige Umgebungstemperatur +5°C bis +35°C

show more

Instrukcja obsługi

Manual type:

Instrukcja obsługi

Pages:

36

Size:

373. 44 Kbytes (382398 Bytes)

Language:

german

Revision:

Manual-ID:

H 245 212 600 - 09 - 0701/PRO

Quality:

Dokument elektroniczny, bez skanowania, bardzo dobrze czytelne.

Upload date:

28 December 2013

MD5:

26f06b9ff7b5c6b9a7eb704d77759ce7

Downloads:

1548

Sicherheitshinweise....... 5Allgemeine Hinweise....... 8Entsorgung....... 9Umwelttips....... 10Geräteaufbau....... 12Vorderansicht....... 12Bedienblende....... 13Der Programmwähler....... 14Vor dem ersten Trocknen....... 14Kurzanleitung....... 15Trocknen....... 16Wäsche vorbereiten....... 16Einfülltür öffnen....... 16Wäsche einfüllen....... 16Trockenprogramm einstellen....... 16Trockenprogramm starten....... 17Wäsche herausnehmen oder nachlegen....... 18Ende des Trockengangs....... 18Trockner ausschalten....... 18Wäsche entnehmen....... 18Kondensatbehälter entleeren....... 19Flusensieb reinigen....... 20Wärmetauscher reinigen....... 20Programmtabellen....... 21Eine kleine Textilkunde....... 23Pflegesymbole....... 23Reinigen und Warten....... 24Wärmetauscher reinigen....... 24Siebbereich reinigen....... 25Trommel reinigen....... 25Blenden und Bedienteile reinigen....... 25Was tun, wenn...?....... 26Türanschlag wechseln....... 28Technische Daten....... 30Elektrischer Anschluß....... 30Hinweise für den Fachmann....... 30Sonderzubehör....... 31Bausatz externer Kondensatablauf....... 31Bausätze Wasch-Trocken-Säule....... 31Stichwortverzeichnis....... 32Service....... 35

show more

INSTRUKCJA OBS UGI

KONDENSACYJNA
SUSZARKA DO BIELIZNY

LAVATHERM
57720
AEG

2

SPIS TRE CI
CHARAKTERYSTYKA SUSZARKI................................................................... 9
EKSPLOATACJA SUSZARKI.......................................................................... 10
PRZED PIERWSZYM SUSZENIEM................................................................ 12
SUSZENIE....................................................................................................... 13
TABELA Z PROGRAMAMI.............................................................................. 18
INFORMACJE DOTYCZ CE KONSERWACJI ODZIE! Y.............................. 19
MYCIE I KONSERWACJA............................................................................... 20
OBJAWY I PRZYCZYNY ZAK " ÓCE$ W FUNKCJONOWANIU SUSZARKI. 21
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI.................................................. 24
PROGRAMOWANIE SUSZARKI..................................................................... 26
DANE TECHNICZNE....................................................................................... 27
POD " CZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ....................................... 28
WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA................................................................ 28
AUTORYZOWANY SERWIS........................................................................... 29

3

Szanowni Klienci!
Przed przyst-pieniem do pod/-czenia i eksploatacji suszarki do bielizny
prosimy o dok/adne przeczytanie instrukcji obs/ugi.
Na pierwszych stronach podano istotne wskazówki dotycz-ce bezpiecze9stwa, których nale;y bezwzgl & lt; dnie przestrzega=. Instrukcj & lt; obs/ugi
nale;y zachowa=, aby w razie konieczno & gt; ci móc z niej skorzysta=. W
przypadku sprzeda;y urz-dzenia nale;y pami & lt; ta= o przekazaniu instrukcji obs/ugi nowemu u;ytkownikowi.
Prosimy o zwrócenie uwagi na znak,, Trójk-t ostrzegawczy" i/lub wyra & lt; enia,, Ostrze;enie",,, Ostro;nie",,, Uwaga". S & gt; to wskazówki o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeBstwa u & lt; ytkownika i prawidCowego funkcjonowania urz & gt; dzenia. Nale;y ich bezwzgl & lt; dnie przestrzega=.
Ten znak bFdzie pomocny PaBstwu podczas sukcesywnego zapoznawania siF z obsCug & gt; urz & gt; dzenia.

i

Informacje opatrzone tym znakiem maj & gt; charakter uzupeCniaj & gt; cy i dotycz & gt;
obsCugi oraz praktycznego u & lt; ytkowania urz & gt; dzenia.
Listek koniczyny oznacza rady i wskazówki dotycz & gt; ce ekonomicznego
u & lt; ytkowania urz & gt; dzenia w sposób przyjazny dla Hrodowiska naturalnego.

W rozdziale,, Objawy i przyczyny zakCóceB w funkcjonowaniu suszarki" podano
wskazówki dotycz & gt; ce postFpowania w przypadku wyst & gt; pienia zakCóceB i sposób usuwania ich przez u & lt; ytkownika.
Je & lt; eli nie bFd & gt; PaBstwo w stanie usun & gt; K zakCócenia samodzielnie zgodnie z
podanymi wskazówkami, wtedy nale & lt; y zgCosiK usterkF do autoryzowanego
zakCadu serwisowego.
D & gt; & lt; ymy do ulepszania naszych wyrobów i podnoszenia jakoHci Hwiadczonych
usCug.
Personel autoryzowanych zakCadów serwisowych sCu & lt; y PaBstwu pomoc & gt; w
usuwaniu usterek technicznych.

WSKAZÓWKI DOTYCZCCE BEZPIECZEDSTWA
BezpieczeBstwo urz & gt; dzeB elektrycznych marki AEG odpowiada wymogom
technicznym zawartym w ustawie o bezpieczeBstwie urz & gt; dzeB elektrycznych.
Jako producent jesteHmy zobowi & gt; zani do przedstawienia PaBstwu wskazówek
dotycz & gt; cych bezpiecznego u & lt; ytkowania urz & gt; dzenia.
Bezpiecze9stwo ogólne
o Naprawy urz & gt; dzenia mo & lt; e wykonywaK wyC & gt; cznie personel autoryzowanych
zakCadów serwisowych. Naprawy wykonywane przez osoby bez kwalifikacji
4

o

o

o
mog & gt; stwarzaK zagro & lt; enie dla u & lt; ytkownika. W przypadku usterki nale & lt; y
zwróciK siF do autoryzowanego zakCadu serwisowego AEG.
Przed wC & gt; czeniem suszarki nale & lt; y sprawdziK, czy dane zamieszczone na
tabliczce znamionowej (tj. napiFcie nominalne, rodzaj pr & gt; du) odpowiadaj & gt;
parametrom elektrycznym w instalacji elektrycznej, do której urz & gt; dzenie ma
byK podC & gt; czone. WartoHK wymaganego zabezpieczenia podana jest równie & lt;
na tabliczce znamionowej.
Suszarki nie wolno w/-cza=, je & gt; li:
instalacja elektryczna jest uszkodzona;
przewód zasilaj & gt; cy jest uszkodzony;
uszkodzenia w obrFbie panelu steruj & gt; cego, blatu i cokoCu spowoduj & gt; swobodny dostFp do wnFtrza urz & gt; dzenia.
Przed przyst & gt; pieniem do mycia lub wykonywania czynnoHci konserwacyjnych nale & lt; y odC & gt; czyK suszarkF od sieci zasilania elektrycznego wyjmuj & gt; c
wtyczkF z gniazdka lub (przy podC & gt; czeniu staCym) wyC & gt; czyK wC & gt; cznik bezpieczeBstwa znajduj & gt; cy siF w skrzynce z bezpiecznikami (lub wykrFciK bezpiecznik).
W przypadku dCu & lt; szej przerwy w u & lt; ywaniu urz & gt; dzenia nale & lt; y odC & gt; czyK je od
zasilania.
Wyjmuj & gt; c wtyczkF z gniazdka nale & lt; y chwyciK za wtyczkF, a nie ci & gt; gn & gt; K za
przewód zasilaj & gt; cy.
Nie wolno opieraK siF o otwarte drzwiczki suszarki, gdy & lt; urz & gt; dzenie mo & lt; e
siF przewróciK.
Suszarki nie wolno polewaK strumieniem wody. Ryzyko pora & lt; enia pr & gt; dem.
OsCona & lt; arówki oHwietlenia wewnFtrznego bFbna musi byK przykrFcona.
Przy zamykaniu drzwi zwróciK uwagF, aby bielizna nie zostaCa zakleszczona
miFdzy obudow & gt;, a drzwiami.
JeHli zostanie przerwany program suszenia w celu wyjFcia bielizny, nale & lt; y
pamiFtaK, & lt; e bFben i znajduj & gt; ca siF w nim bielizna s & gt; gor & gt; ce.
Nie u & lt; ywaK przedCu & lt; aczy i rozgaCFziaczy do podC & gt; czenia urz & gt; dzenia. Ryzyko przegrzania i po & lt; aru.

Bezpiecze9stwo dzieci
o ZwróciK uwagF na dzieci, które bawi & gt; c siF urz & gt; dzeniami elektrycznymi czFsto nie dostrzegaj & gt; niebezpieczeBstwa. Podczas pracy suszarki nale & lt; y zapewniK dzieciom wCaHciw & gt; opiekF. Dzieciom nie wolno bawi= si & lt; urz-dzeniem. Istnieje niebezpiecze9stwo zamkni & lt; cia si & lt; w b & lt; bnie suszarki.
o CzFHci opakowania (np. folia, styropian) stwarzaj & gt; powa & lt; ne niebezpieczeBstwo dla dzieci. Niebezpiecze9stwo uduszenia si & lt;. Elementy opakowania
nale & lt; y przechowywaK w miejscu niedostFpnym dla dzieci.
o Urz & gt; dzenie nale & lt; y tak zabezpieczyK, aby do bFbna nie weszCy dzieci lub np.
zwierzFta domowe.
Przeznaczenie urz-dzenia
o Ze wzglFdów bezpieczeBstwa nie wolno dokonywaK przeróbek lub zmian
parametrów urz & gt; dzenia.
5

o Suszarka sCu & lt; y do suszenia bielizny na u & lt; ytek gospodarstwa domowego.
JeHli bFdzie u & lt; ytkowana niezgodnie z przeznaczeniem lub nieprawidCowo
obsCugiwana, producent nie odpowiada za ewentualne szkody.
o W suszarce wolno suszyK tylko bieliznF pran & gt; w wodzie. Bielizna przeznaczona do suszenia nie mo & lt; e zawieraK Hrodków Catwopalnych, rozpuszczalników (np. benzyny, alkoholu, Hrodków do usuwania plam). Zagro;enie po;arem i eksplozj-.
o W suszarce nie wolno suszyK odzie & lt; y z wykoBczeniami z gumy piankowej
lub innego podobnego materiaCu. Zagro;enie po;arem.
o Nie u & lt; ywaK pCynów zmiFkczaj & gt; cych podczas suszenia odzie & lt; y.
o Nie nale & lt; y suszyK odzie & lt; y zniszczonej, postrzFpionej, z wypeCnieniami itp.
Ryzyko po & lt; aru.
o Nie suszyK odzie & lt; y z metalowymi usztywnieniami (np. biustonosze z fiszbinami), gdy & lt; mog & gt; one spowodowaK uszkodzenie suszarki.
o Elementy usztywniane mogF przykryK otwory wylotowe powietrza. Otwory
bFd & gt; zasConiFte tak & lt; e w przypadku przeCadowania bFbna. Nie przekraczaK
maksymalnego wsadu 5 kg.
o Nie suszyK tkanin, które zawieraj & gt; substancje lub przedmioty palne (zapalniczki, spray'e itp. ). Ryzyko po & lt; aru lub eksplozji.
o Po ka & lt; dym suszeniu nale & lt; y oczyHciK filtr.
o Regularnie czyHciK zbiornik na wodF.
o W przypadku ustawienia suszarki na pralce nie nale & lt; y kCaHK na wierzchu
& lt; adnych przedmiotów, gdy & lt; mog & gt; spaHK w trakcie suszenia.
Ustawienie, pod/-czenie, eksploatacja
o SprawdziK, czy suszarka nie zostaCa uszkodzona podczas transportu. W
& lt; adnym wypadku nie wolno podC & gt; czaK uszkodzonego urz & gt; dzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzeB transportowych nale & lt; y zwróciK siF do miejsca, w którym zakupili PaBstwo suszarkF.
o JeHli suszarka ma byK przenoszona, nale & lt; y usun & gt; K osConF cokoCu.
o Suszarki nie wolno ustawiaK w pomieszczeniu nara & lt; onym na oddziaCywanie
niskich temperatur (zagro & lt; enie zamarzniFcia).
o SuszarkF nale & lt; y ustawiK na gCadkim i równym podCo & lt; u.
o W przypadku ustawienia urz & gt; dzenia obok kuchni gazowej, wFglowej lub
elektrycznej nale & lt; y pomiFdzy suszark & gt; i kuchni & gt; zamontowaK pCytF izolacyjn & gt; z materiaCu ognioodpornego (wymiary 85 x 57, 5 cm).
o Suszarki nie ustawiaK na wykCadzinie dywanowej z dCugim wCosem, poniewa & lt; mo & lt; e zostaK zakCócona prawidCowa cyrkulacja powietrza w otworach
wentylacyjnych.
o Po instalacji suszarki wtyczka musi byK dostFpna.
o Zgodnie z technicznymi warunkami zakCadu energetycznego staCe podC & gt; czenie suszarki do instalacji elektrycznej mo & lt; e wykonaK wyC & gt; cznie elektryk z
odpowiednimi uprawnieniami.

6

i

WSKAZÓWKI OGÓLNE

o Usztywniana lub krochmalona bielizna pozostawia na bFbnie osad ze Hrodka usztywniaj & gt; cego i dlatego takiej bielizny nie nale & lt; y suszyK w suszarce.
o JeHli przekrocz & gt; PaBstwo iloHK wsadu bielizny podan & gt; w tabeli programów,
wysuszona bielizna bFdzie pognieciona. W przypadku suszenia bardzo delikatnych tkanin wolno wkCadaK jednorazowo do bFbna najwy & lt; ej 1, 5 kg bielizny.
o Dla PaBstwa informacji: zu & lt; ycie tkaniny w 70 procentach nastFpuje podczas
noszenia, 20 procent podczas prania i tylko 10 procent podczas suszenia w
suszarce. W tym modelu suszarki resztki zmechaconej tkaniny gromadz & gt;
siF w filtrze. Podczas suszenia w suszarce na kilogram odzie & lt; y przypada
tylko ok. 0, 03 gramów resztek zmechaconej tkaniny.

USUNIFCIE OPAKOWANIA I ZUGYTEGO URZCDZENIA
Informacje dotycz-ce opakowania urz-dzenia
Opakowanie urz & gt; dzenia nale & lt; y usun & gt; K zgodnie z obowi & gt; zuj & gt; cymi przepisami
o ochronie Hrodowiska. Wszystkie materiaCy u & lt; yte do produkcji wszystkich
elementów opakowania s & gt; nieszkodliwe dla Hrodowiska naturalnego i nadaj & gt;
siF do bezpiecznego skCadowania lub spalania w urz & gt; dzeniach sCu & lt; & gt; cych do
tego celu.
Równie & lt; tworzywa sztuczne nadaj & gt; siF do ponownego przetworzenia:
o zewnFtrzna powCoka i worki plastikowe we wnFtrzu wykonane s & gt; z polietylenu (oznaczenie symbolem & gt; PE & lt;);
o elementy zabezpieczenia wykonane s & gt; z pianki polistyrenowej bez zawartoHci freonu (oznaczenie symbolem & gt; PS & lt;).
CzFHci kartonowe wykonano z makulatury i nale & lt; y je przekazaK do miejsca
zbiórki surowców wtórnych.
Usuni cie zu ytego urz dzenia
OSTRZEGENIE
Je & gt; li stara suszarka ma by= usuni & lt; ta z gospodarstwa domowego,
nale;y wyj-= wtyczk & lt; z gniazdka, odci-= przewód zasilaj-cy, wtyczk & lt; razem z resztk- przewodu usun-= i unieruchomi= zamek drzwi,
aby uniemo;liwi= zamkni & lt; cie si & lt; dzieci w b & lt; bnie podczas zabawy.
Zu & lt; yte urz & gt; dzenie przeznaczone do usuniFcia z gospodarstwa domowego nale & lt; y przekazaK do odpowiedniego oHrodka recyklingu.
WSKAZÓWKI DOTYCZCCE OCHRONY KRODOWISKA NATURALNEGO
o JeHli bielizna bFdzie suszona w suszarce nale & lt; y zrezygnowaK z pCynu
zmiFkczaj & gt; cego. Po wysuszenia w suszarce bielizna bFdzie miFkka i puszysta równie & lt; bez dodawania pCynu zmiFkczaj & gt; cego.
o Przed wCo & lt; eniem bielizny do bFbna nale & lt; y j & gt; rozluSniK. W ten sposób zapobiega siF pognieceniu odzie & lt; y.
7

o Po praniu nale & lt; y bieliznF dokCadnie odwirowaK, poniewa & lt; dobrze odwirowana bielizna wymaga krótszego czasu suszenia, a zatem zostaje zu & lt; yta
mniejsza iloHK energii elektrycznej. SzczegóCowe dane dotycz & gt; ce zu & lt; ycia i
koszty w zale & lt; noHci od liczby obrotów wirówki podano w poni & lt; szej tabeli.
Dane dotycz & gt; wsadu 5 kg bielizny suszonej przy ustawieniu programu 3
,, Bawe/na do szafy".
TABELA 1
Odwirowanie
resztki wilgoci
Pr d. wirowania / min
W%
w litrach
800
3, 5
70
1000
3, 0
59
1200
2, 7
53
1400
2, 5
50
1600
2, 2
44

Program suszenia
czas suszenia
zu ycie energii
w minutach
w kWh
90
85
75
2, 6
65
2, 5

o Nie zasCaniaK otworów wentylacyjnych w podstawie suszarki.
o Pomieszczenie, w którym stoi suszarka musi byK odpowiednio wentylowane.
o Suszarka pracuje oszczFdnie, jeHli przestrzegaj & gt; PaBstwo iloHci wsadu
podanych w tabeli. WykorzystywaK maksymalnie zalecan & gt; iloHK wsadu bielizny.
o WybieraK program suszenia odpowiedni dla rodzaju suszonej bielizny i iloHci. W ten sposób suszarka pracuje najbardziej ekonomicznie.
TABELA 2
Warto & gt; ci zu;ycia
Zu ycie energii
w kWh

Czas trwania
w minutach

3, 5

90

Bawe na,, Do prasowania" 1)
8

2)

wsadu
w kg

Bawe na,, Do szafy" 1)

1)

Ilo

2, 8

70

Tkaniny delikatne
,, Do szafy" 2)

1, 3

35

Bielizna odwirowana przy 800 obrotach na minutF.
Bielizna odwirowana przy 1000 obrotach na minutF.

,, Do prasowania") jest zbyt maCa w
JeHli iloHK bielizny (np. w programie 5
stosunku do wybranego stopnia wysuszenia, powinni PaBstwo ze wzglFdów
ekonomicznych suszyK stopniowo:
napeCniK suszarkF i wybraK program 5
,, Do prasowania". Po zakoBczeniu
programu wyj & gt; K bieliznF. PozostaC & gt; bieliznF wysuszyK ustawiaj & gt; c program 3
,, Do szafy".
o WC & gt; czenie funkcji,, Suszenie oszcz & lt; dzaj-ce" poprzez wciHniFcie przycisku jest uzasadnione tylko przy wsadzie do 2, 5 kg bielizny.
o Po ka & lt; dym suszeniu nale & lt; y czyHciK filtr.
o Po ka & lt; dym suszeniu nale & lt; y opró & lt; niaK zbiornik na wodF kondensacyjn & gt;.
Zebran & gt; wodF kondensacyjn & gt; mo & lt; na u & lt; yK jako wodF destylowan & gt;. Jednak & lt; e
przed u & lt; yciem nale & lt; y przelaK j & gt; przez filtr papierowy.
UWAGA!
Woda kondensacyjna jest niezdatna do picia i nie nadaje si & lt; do celów spo;ywczych.
o Regularnie czy & gt; ci= wymiennik ciep/a.
Regularne czyszczenie wymiennika ciepCa pozwala na ekonomiczniejsze zu & lt; ycie energii elektrycznej.

CHARAKTERYSTYKA SUSZARKI
o Programator sCu & lt; y do ustawiania programu i czasu suszenia.
Sygna/ akustyczny rozbrzmiewa w okreHlonych odstFpach czasowych
po zakoBczeniu programu; ustawiany dodatkowo.
Przycisk suszenia oszcz & lt; dzaj-cego nale & lt; y wcisn & gt; K w przypadku suszenia delikatnych tkanin.
o Ustawienie czasu startu programu suszenia
RozpoczFcie (start) programu mo & lt; na przesun & gt; K w zakresie od 1 do 19
godzin (np. na czas wC & gt; czenia nocnej taryfy).
o Wy & gt; wietlacz
Na wyHwietlaczu wskazywane s & gt; nastFpuj & gt; ce informacje:
przewidywany czas trwania programu lub czas, jaki pozostaC do jego zakoBczenia;
ustawienie czasu startu programu (przesuniFcie czasu rozpoczFcia programu lub czas, jaki pozostaC do rozpoczFcia programu);
kod usterki.
o WskaNnik stopnia wysuszenia bielizny
o WskaNnik przebiegu programu
o Mo;liwo & gt; = programowania na staCe przebiegu programu odpowiednio do
PaBstwa potrzeb.

9

EKSPLOATACJA SUSZARKI
Widok z przodu

1. Panel steruj-cy

2. Zbiornik na wod & lt; kondensacyjn- z uchwytem
3. Filtr
4. Drzwi (mo;liwo & gt; = prze/o;enia zawiasów)
5. Wymiennik ciep/a (za os/on- coko/u)
6. Nó;ki regulacyjne (mo;liwo & gt; = regulacji wysoko & gt; ci wszystkich
nó;ek)
7. Otwór wentylacyjny
8. Tabliczka znamionowa
9. Garówka o & gt; wietlenia wewn & lt; trznego b & lt; bna

10

PANEL STERUJ#CY

A Programator
sCu & lt; y do ustawiania programów suszenia.
B WskaNnik stopnia wysuszenia bielizny
wskazuje osi & gt; gniFty stopieB wysuszenia, dziFki czemu mog & gt; PaBstwo we wCaHciwym czasie wyj & gt; K okreHlone sztuki odzie & lt; y podczas programu suszenia.
C Blok przycisków i wskaNników
Przycisk,, SYGNA AKUSTYCZNY": jeHli przycisk zostaC wciHniFty, wtedy po zakoBczeniu suszenia rozbrzmiewa sygnaC akustyczny przypominaj & gt; cy o koniecznoHci wyjFcia bielizny z bFbna.
Przycisk,, SUSZENIE OSZCZFDZAJCCE": opcja przeznaczona do suszenia delikatnych tkanin.
,, DRZWI": sCu & lt; y do otwierania drzwi suszarki, gdy jest wC & gt; czoPrzycisk
na.
/
Przycisk,, START/PRZERWA": po wciHniFciu przycisku mo & lt; na
wC & gt; czyK lub przerwaK program.
Przycisk,, USTAWIENIE CZASU STARTU": sCu & lt; y do ustawiania czasu
startu programu w zakresie od 1 do 19 godzin; sygnalizacja na wyHwietlaczu,, Programowanie czasu".
Wy & gt; wietlacz wielofunkcyjny/Wy & gt; wietlacz,, Czas przebiegu": wskazuje
przewidywany czas trwania programu lub czas pozostaCy do zakoBczenia
suszenia ustawionego programu; przy opóSnionym czasie startu (przycisk
,, Ustawienie czasu startu") wskazuje czas pozostaCy (w godzinach) do
rozpoczFcia programu suszenia. JeHli wyst & gt; pi & gt; zakCócenia w pracy suszarki, zostaje wskazany kod usterki (C i cyfra).
D WskaNnik przebiegu programu
zapala siF lampka kontrolna odpowiadaj & gt; ca aktualnie trwaj & gt; cej fazie suszenia.
E Wskazówki dla u;ytkownika:
,, WYMIENNIK CIEP A": oczyHciK wymiennik ciepCa.
WskaSnik
,, ZBIORNIK NA WODF KONDENSACYJNC":
WskaSnik
opró & lt; niK zbiornik.
WskaSnik
,, FILTR": wyczyHciK filtr.
Uwaga: wskaSniki gasn & gt; dopiero po wyC & gt; czeniu programu.
11

PROGRAMATOR
o Pozycja O,, Wy/-czony"
Suszarka jest wyC & gt; czona.
,, O & gt; wietlenie"
o Pozycja
przy otwartych drzwiach zostaje wC & gt; czone wewnFtrzne oHwietlenie bFbna.
o Grupa programów 1 - 6,, Bawe/na"
W tej grupie znajd & gt; PaBstwo programy
do suszenia tkanin baweCnianych i lnianych. Maksymalny wsad: 5 kg.
,, Tkaniny
o Grupa programów 7 - 9
mieszane"
W tej grupie znajd & gt; PaBstwo wszystkie programy do suszenia tkanin mieszanych i syntetyków. Maksymalny wsad: 2, 5 kg.
o Programy czasowe
przewidziane s & gt; do dodatkowego suszenia bielizny lub suszenia wsadu poni & lt; ej 1 kg.
o Program
,, atwe prasowanie"
Specjalny program suszenia tkanin i ochron & gt; przed pognieceniem. Maksymalny wsad: 1 kg.
o Program,, We/na"
Program do odHwie & lt; enia weCnianych tkanin (suszonych - rozCo & lt; onych pCasko).
o Program
,, Od & gt; wie;anie"
Do odHwie & lt; ania tkanin i Cagodnego czyszczenia z u & lt; yciem Hrodków do
czyszczenia na sucho (przestrzegaK wskazówek producenta).
Czas trwania programu: 35 minut.

PRZED PIERWSZYM SUSZENIEM
BFben suszarki nale & lt; y wytrzeK wilgotn & gt; szmatk & gt; lub wCo & lt; yK wilgotne
szmatki i wykonaK krótki program suszenia (20 minut).
KOLEJNO) CZYNNO CI
o BieliznF dobrze odwirowaK.
o PrzygotowaK bieliznF do suszenia.
o OtworzyK drzwi i wCo & lt; yK bieliznF do bFbna.
o Zamkn & gt; K drzwi. Uwaga: nie przytrzasn & gt; K bielizny drzwiami.
o UstawiK wybrany program suszenia
programatorem
lub wcisn & gt; K odpowiednio przycisk,, Sygna/ akustyczny" lub
oszcz & lt; dzaj-ce".
o UstawiK czas startu.
START/PAUZA.
o WC & gt; czyK program wciskaj & gt; c przycisk
12

,, Suszenie

Podczas trwania programu mo & lt; na otworzyK drzwi suszarki, aby doCo & lt; yK dodatkow & gt; bieliznF lub wyj & gt; K okreHlone sztuki odzie & lt; y.
Po zako9czeniu programu
KONIEC i
OCHRONA PRZED POGNIECENIEM s & gt; podHwieWskaSnik
tlone, rozlega siF sygnaC akustyczny - je & lt; eli wC & gt; czony, rozpoczyna siF faza
ochrony przed pognieceniem):
o Wyj & gt; K bieliznF z bFbna.
o Opró & lt; niK zbiornik na wodF kondensacyjn & gt;.
o WyczyHciK filtr.
JeHli Hwieci siF wskaSnik
,, Wymiennik ciep/a":
o NiezwCocznie nale & lt; y wyczyHciK wymiennik ciepCa.
o WyC & gt; czyK suszarkF ustawiaj & gt; c programator w poCo & lt; eniu O OFF (wyC & gt; czony).

SUSZENIE
PRZYGOTOWANIE BIELIZNY DO SUSZENIA
o Aby unikn & gt; K uszkodzenia odzie & lt; y i suszarki, nale & lt; y zamkn & gt; K zamki bCyskawiczne, pozapinaK guziki na poszwach, luSne paski np. fartuszków zawi & gt; zaK.
o Opró & lt; niK kieszenie.
o Usun & gt; K elementy metalowe (np. klamerki biurowe, zapinki zabezpieczaj & gt; ce
itp.
o Odzie & lt; z dwuwarstwowej tkaniny obróciK (kurtki z baweCnian & gt; podszewk & gt;
obróciK warstw & gt; baweCnian & gt; na zewn & gt; trz). Wtedy tkanina bFdzie lepiej wysuszona.
o RozluSniK odzie & lt;.

OTWORZYX DRZWI
W celu otworzenia drzwi suszarki nale & lt; y:
o nacisn & gt; K mocno drzwi suszarki (punkt naciHniFcia

)

lub
o jeHli suszarka jest wC & gt; czona - wcisn & gt; K przycisk

,, Drzwi".

W OGYX BIELIZNF DO BFBNA
o Przygotowan & gt; i rozluSnion & gt; bieliznF wCo & lt; yK do bFbna.
Zwróci= uwag & lt;, aby nie zatrzasn-= drzwiami odzie;y. W ten sposób
mo;na uszkodzi= tkanin & lt;.

13

USTAWIX PROGRAM SUSZENIA
Programatorem ustawiK odpowiedni program
suszenia (patrz tabela z programami).

Wcisn & gt; K (jeHli to konieczne) przycisk
,, Suszenie oszcz & lt; dzaj-ce".

,, Sygna/ akustyczny" lub

o Przycisk,, Sygna/ akustyczny"
Podczas fazy ochraniaj & gt; cej bieliznF przed pognieceniem (natychmiast po
zakoBczeniu suszenia) rozbrzmiewa sygnaC akustyczny w okreHlonych odstFpach czasu (patrz rozdziaC,, ZakoBczenie programu suszenia").
o Przycisk,, Suszenie oszcz & lt; dzaj-ce"
Ustawiony program wykonywany jest przy obni & lt; onej mocy nagrzewania.
Nacisn & gt; K przycisk
,, Suszenie oszcz & lt; dzaj-ce" w przypadku suszenia
odzie & lt; y oznaczonej nastFpuj & gt; cym symbolem konserwacji odzie & lt; y.
WC & gt; czenie funkcji suszenia oszczFdzaj & gt; cego zaleca siF do tekstyliów nieodpornych na wysok & gt; temperaturF (np. akryl, wiskoza).

USTAWIENIE CZASU STARTU
Za pomoc & gt; opcji ustawiania czasu startu mo & lt; na zaprogramowaK start programu suszenia w zakresie od 1 do 19 godzin.
UstawiK program.
Przycisk
,, Ustawienie czasu startu" naciskaK tak
dCugo, a & lt; na wyHwietlaczu,, Czas przebiegu" pojawi
siF wybrana liczba godzin do momentu startu programu.
Wcisn & gt; K przycisk
/
,, Start / Przerwa"
Po ustawieniu iloHci godzin suszarka rozpocznie automatycznie ustawiony
program suszenia. Na wskaSniku,, Czas przebiegu" zostaje wskazane,
za ile godzin rozpocznie siF ustawiony program suszenia. Ustawiony
wczeHniej czas startu mo & lt; na w ka & lt; dej chwili zmieniK.

W CCZENIE PROGRAMU SUSZENIA
/
,, Start / Przerwa".
Program suszenia rozpocznie siF. Na wskaSniku stopnia
wysuszenia i wskaSniku przebiegu programu mo & lt; na odczytaK przebieg suszenia.

14

WYJCX LUB DO OGYX DODATKOWC BIELIZNF
W ka & lt; dej chwili mo & lt; na przerwaK program suszenia, aby wyj & gt; K okreHlone sztuki odzie & lt; y lub wCo & lt; yK dodatkow & gt; bieliznF.
OtworzyK drzwi suszarki.
Bielizna i b & lt; ben mog- by= gor-ce.
Wyj & gt; K lub wCo & lt; yK dodatkow & gt; bieliznF.
Zamkn & gt; K drzwi suszarki.
suszenia.

/

,, Start / Przerwa", aby kontynuowaK program

ZAKODCZENIE PROGRAMU SUSZENIA
Krótko przed zakoBczeniem programu suszenia rozpoczyna siF faza sch/adzania bielizny. W tej fazie grzaCka jest wyC & gt; czona. Po fazie schCadzania jest
podHwietlony wskaSnik
KONIEC i OCHRONA PRZED POGNIECENIEM.
Teraz mo & lt; na wyj & gt; K bieliznF z bFbna bez zagro & lt; enia oparzenia siF.
Po programie suszenia wC & gt; cza siF automatycznie równie & lt; funkcja ochrony
odzie;y przed pognieceniem. Podczas fazy trwaj & gt; cej 30 minut bFben obraca
siF w okreHlonych odstFpach i w ten sposób bielizna jest luSna, puszysta i bez
zagnieceB.
JeHli zostaC wciHniFty przycisk,, Sygna/ akustyczny", rozbrzmiewa podczas
tej fazy sygnaC akustyczny w okreHlonych odstFpach czasu.
Bielizn & gt; nale & lt; y wyjmowaK w czasie fazy ochrony przed pognieceniem (zalecamy - jak najpóSniej).

WYJCX BIELIZNF
OtworzyK drzwi suszarki i wyj & gt; K z bFbna bieliznF.

OPRÓGNIX ZBIORNIK NA WODF KONDENSACYJNC
UWAGA:
Woda kondensacyjna jest niezdatna do picia i nie mo & lt; na jej u & lt; ywaK do
celów spo & lt; ywczych.
Po zakoBczeniu ka & lt; dego suszenia nale & lt; y opró & lt; niaK zbiornik na wodF
kondensacyjn & gt;. W ten sposób unika siF automatycznego przerwania programu suszenia z powodu caCkowitego napeCnienia zbiornika.

15

Poci & gt; gn & gt; K klapkF z uchwytem zbiornika na
wodF kondensacyjn & gt; i caCkowicie wysun & gt; K
zbiornik.

PokrywF zbiornika odwróciK w bok i wylaK
wodF kondensacyjn & gt;.
Zbiornik na wodF kondensacyjn & gt; ponownie
wCo & lt; yK do panelu steruj & gt; cego.
Je & lt; eli cykl suszenia jeszcze trwa:

START/PRZERWA,
aby wznowiK proces suszenia.

Zbiornik na wodF kondensacyjn & gt; mieHci ok. 3, 8 litra i wystarcza na wsad
5 g bielizny, która byCa odwirowana na 800 obrotów / minutF.

OCZYKCIX USZCZELKF DRZWI
PrzetrzeK uszczelkF drzwi wilgotn & gt; szmatk & gt;.

WYCZYKXIX FILTR
Aby zapewniK prawidCowe dziaCanie suszarki, nale & lt; y po ka & lt; dym suszeniu wyczyHciK filtr. SprawdzaK, czy w bFbnie nie pozostaCy wCókna i nitki: jeHli tak, nale & lt; y je wyj & gt; K.
Nacisn & gt; K w dóC przycisk odblokowuj & gt; cy
osConF filtra. OsCona odskoczy.
Wyj & gt; K filtr.
Usun & gt; K resztki zmechaconej tkaniny najlepiej wilgotn & gt; rFk & gt;.
Ponownie wCo & lt; yK filtr.

16

Nacisn & gt; K pokrywF filtra do momentu zatrzaHniFcia zamka osCony.

Bez filtra zamek osCony nie zatrzaHnie siF
i drzwiczki suszarki nie dadz & gt; siF zamkn & gt; K.
Nie wolno w/-cza= suszarki, je & gt; li filtr jest uszkodzony.

WYCZYKCIX WYMIENNIK CIEP A
JeHli zostanie podHwietlona lampka kontrolna
,, Wymiennik ciep/a" nale & lt; y
niezwCocznie wyczyHciK wymiennik ciepCa.
W przeciwnym razie suszarka mo & lt; e zostaK uszkodzona. Suszarka zu & lt; ywa
wiFcej energii elektrycznej podczas pracy z zanieczyszczonym wymiennikiem.
OtworzyK drzwi.
OdryglowaK i zdj & gt; K osConF cokoCu naciskaj & gt; c oba zaczepy.
Obie tarcze zabezpieczaj & gt; ce pokrFciK o
jedn & gt; czwart & gt; obrotu na zewn & gt; trz.
Wymiennik ciepCa wyj & gt; K z cokoCu trzymaj & gt; c za uchwyt.
Wymiennik ciepCa wyczyHciK u & lt; ywaj & gt; c
szczoteczki lub spCukaK strumieniem
wody. Równie & lt; szczeliny odwadniaj & gt; ce
na tylnej stronie wymiennika ciepCa musz & gt; byK dro & lt; ne.

UWAGA: Do mycia wymiennika ciepCa nie wolno u & lt; ywaK ostrych przedmiotów, gdy & lt; mo & lt; na go w ten sposób uszkodziK i wymiennik bFdzie nieszczelny.

17

Ponownie wCo & lt; yK wymiennik ciepCa i zaryglowaK. Obie tarcze zabezpieczaj & gt; ce nale & lt; y pokrFciK o jedn & gt; czwart & gt; obrotu do wewn & gt; trz. Napis,, topoben - en haut" musi znajdowaK siF u góry.
Ponownie zaCo & lt; yK osConF cokoCu.
Suszarki nie wolno u & lt; ywaK bez wymiennika ciepCa.

WY CCZYX SUSZARKF
PokrFtCo programatora ustawiK na pozycji O,, WyC & gt; czony".

TABELA Z PROGRAMAMI
Grupa programów do bawe/ny 1 - 6 Bawe/na
Symbole konserwacji odzie;y
; maksymalny wsad do 5 kg
Program

Rodzaj bielizny

Przyk%ady
bielizny / tkaniny

1

EXTRA
SUSZENIE

grube tkaniny wielowarstwowe wywyroby frotte, p aszcze k*pielowe
magaj*ce intensywnego suszenia

2

INTENSYWNE
grube tkaniny wymagaj*ce mocnego
wyroby frotte, r, czniki frotte
wysuszenia

DO SZAFY

tkaniny o -redniej grubo-ci wymaga- wyroby frotte, trykoty, r, czniki
j*cego mocnego wysuszenia
frotte

LEKKIE
cienkie tkaniny przeznaczone do
trykoty, koszulki bawe niane
prasowania

DO
PRASOWANIA

odzie. bawe niana lub lniana

MAGLOWANIA

bielizna bawe niana lub lniana przepo-ciel, obrusy
znaczona do maglowania

po-ciel, obrusy

Grupa programów do tkanin mieszanych 7 - 9
1)
Symbole konserwacji odzie;y
; maksymalny wsad do 2, 5 kg
grube tkaniny wielowarstwowe wySwetry, po-ciel, obrusy
cienkie tkaniny wymagaj*ce dodat- koszule, obrusy, odzie. dzieci, kowych czynno-ci (np. prasowanie) ca, skarpetki, bielizna osobista

Wcisn & gt; K przycisk

,, Suszenie oszcz & lt; dzaj-ce"!
18

Programy czasowe
Symbole konserwacji odzie;y

1)

; wsad poni;ej 1 kg

Mo & lt; na wybraK czas trwania programu suszenia 20 lub 40 minut, aby pojedyncze sztuki odzie & lt; y dosuszyK lub suszyK maC & gt; iloHK bielizny.
Wcisn & gt; K przycisk

,, Suszenie oszcz & lt; dzaj-ce"!

,, ATWE PRASOWANIE"
Program
Symbole konserwacji odzie;y
; wsad poni;ej 1 kg (ok. 5-6 koszulek)
Do suszenia koszulek i bluzek, które wymagaj & gt; lekkiego prasowania.
Efekt suszenia zale & lt; y od rodzaju i wykoBczenia tkaniny.
Zalecenia: odwirowaK bieliznF na 1200 obr. /min. i natychmiast przeCo & lt; yK
do suszarki. Wyj & gt; K ubrania natychmiast po zakoBczeniu programu suszenia i rozwiesiK.
Wcisn & gt; K przycisk

,, Suszenie oszcz & lt; dzaj-ce"!

Program,, WE NA"
Maksymalny wsad 1 kg
Do odHwie & lt; enia tkanin weCnianych po wysuszeniu (rozCo & lt; one na pCasko)
lub dCu & lt; szym przechowywaniu w szafie. Odzie & lt; zostanie poddana nawiewowi ciepCego powietrza, bFdzie miFkka.
Zalecenia: Wyj & gt; K ubrania natychmiast po zakoBczeniu programu suszenia.
,, ODKWIEGANIE"
Czas trwania programu: 35 minut.

INFORMACJE DOTYCZCCE KONSERWACJI
ODZIEGY
SYMBOLE KONSERWACJI ODZIE-Y
Przed przyst & gt; pieniem do suszenia nale & lt; y sprawdziK, czy dana sztuka bielizny
nadaje siF do suszenia w suszarce. Na metkach odzie & lt; y znajduj & gt; siF nastFpuj & gt; ce symbole konserwacji:
BieliznF mo & lt; na suszyK w suszarce, jednak & lt; e producent nie podaje informacji, czy dana rzecz ma byK suszona w zwykCym programie, czy te & lt; w
programie suszenia oszczFdzaj & gt; cego.
ZwykCe suszenie
19

Suszenie oszczFdzaj & gt; ce. Wcisn & gt; K przycisk,, Suszenie oszcz & lt; dzaj-ce"!
Nie suszy= w suszarce b & lt; bnowej.
Je & gt; li na odzie;y nie ma etykietki z podanymi powy;ej symbolami konserwacji odzie;y:
nale & lt; y bieliznF biaC & gt; i kolorow & gt; do gotowania oraz tkaniny mieszane suszyK w
normalnej temperaturze. Przycisk,, Suszenie oszcz & lt; dzaj-ce" wcisn & gt; K tylko
wtedy, kiedy bFd & gt; suszone tkaniny delikatne.
Zalecamy, aby zwracaK uwagF podczas zakupu nowej odzie & lt; y na symbole
konserwacji podawane na etykietkach wszywanych do odzie & lt; y.
o We/na
We/ny nie wolno suszy= w suszarce.
Mo & lt; na jedynie wC & gt; czyK program do odHwie & lt; enia odzie & lt; y weCnianej (maksymalnie do 1 kg),, WE NA".
o Tekstylia nieodporne na wysok- temperatur & lt;
Tekstylia nieodporne na wysok & gt; temperaturF (np. akryl, wiskoza) i tkaniny
oznaczone symbolem
suszyK tylko po wciHniFciu przycisku,, Suszenie
o Bielizna trykotowa, dzianina
Bielizna trykotowa i dzianina wykazuj & gt; skConnoHci do kurczenia siF. Dlatego nie
wolno przesuszyK nadmiernie tych tkanin.
o Nowe kolorowe tekstylia
Nowych kolorowych wyrobów nie nale & lt; y suszyK razem z jasnymi. Bielizna mo & lt; e zafarbowaK.

MYCIE I KONSERWACJA
CZYSZCZENIE WYMIENNIKA CIEP A
Informacje dotycz & gt; ce czyszczenia znajduj & gt; siF w rozdziale,, Suszenie".

CZYSZCZENIE FILTRA
Minimalna czFHK zmechaconej tkaniny przedostaje siF do filtra pomimo sitka
zbieraj & gt; cego. Co pewien czas (przynajmniej raz na kwartaC) nale & lt; y wyczyHciK
caCy filtr.

20

Zdj & gt; K filtr.
KlapkF filtra przytrzymaK u góry i poci & gt; gn & gt; K
do przodu do momentu zwolnienia obu
uchwytów.
Usun & gt; K resztki zmechaconych tkanin z caCego obszaru filtra, najlepiej przy u & lt; yciu odkurzacza.
Obie zatyczki filtra wcisn & gt; K do uchwytów
drzwi, do momentu zatrzaHniFcia.
Nacisn & gt; K klapkF filtra tak, aby zamek zatrzasn & gt; C siF.

CZYSZCZENIE BFBNA
Do mycia bFbna ze stali szlachetnej nie wolno stosowaK Hrodków szoruj & gt; cych lub weCny stalowej.
Urodki pior & gt; ce lub wapB z wody mog & gt; osadzaK siF w postaci maCo widocznego osadu na bFbnie. Suszarka nie mo & lt; e wtedy rozpoznaK dokCadnie
stopnia wysuszenia bielizny. Bielizna jest wtedy bardziej wilgotna, ni & lt; oczekiwano.

PowierzchniF wewnFtrzn & gt; bFbna i zabieraki nale & lt; y przecieraK na wilgotno
Hrodkiem dostFpnym w handlu.

PANEL STERUJCCY
Do mycia panelu i elementów steruj & gt; cych nie wolno u & lt; ywaK Hrodków do
czyszczenia mebli lub innych agresywnych Hrodków czyszcz & gt; cych.
Panel steruj & gt; cy nale & lt; y wytrzeK wilgotn & gt; Hciereczk & gt;. Do mycia u & lt; ywaK tylko ciepCej wody.

OBJAWY I PRZYCZYNY ZAK ÓCED
W FUNKCJONOWANIU SUSZARKI
JeHli wyst & gt; pi jakaH usterka, powinni PaBstwo spróbowaK usun & gt; K j & gt; samodzielnie
wedCug wskazówek podanych w instrukcji obsCugi.
Je & gt; li w przypadku opisanych w poni;szej tabeli usterek lub zak/óce9 w
funkcjonowaniu suszarki, spowodowanych nieprawid/ow- obs/ug- urz--

21

dzenia, wezw- Pa9stwo montera z zak/adu serwisowego, jego wizyta b & lt; dzie
odp/atna równie; w czasie trwania gwarancji.

USTERKA

MO=LIWA PRZYCZYNA
Wtyczka nie jest w o. ona do
gniazdka.

Suszarka nie dzia a.

Przycisk
/
,, START/PRZERWA" nie zosta
wci-ni, ty.
Program nie zosta ustawiony.
Zbiornik na wod, jest pe en.
Drzwi s* otwarte.
Bezpieczniki lub wy *cznik bezpiecze;stwa Fl w skrzynce bezpieczników (instalacja domowa)
s* uszkodzone.
Ustawiono niew a-ciwy program
suszenia.
Filtr jest zatkany.
Wymiennik ciep a jest zanieczyszczony.

Niezadowalaj*cy rezultat suszenia.

Nieprawid owy wsad bielizny.
Bielizna nie zosta a wystarczaj*co odwirowana.
Otwory wentylacyjne w obszarze
coko u s* zas oni, te.
Na powierzchni b, bna lub zabierakach tworzy si, osad.

Rezultat suszenia jest
Parametry wody w miejscu instaniewystarczaj*cy;
lacji suszarki s* niezgodne z
bielizna jest nadal
ustawieniem fabrycznym.
wilgotna
Wymiennik ciep a jest zanieProgram suszenia
czyszczony.
trwa zbyt d ugo.
Filtr jest nieprawid owo w o. ony
Nie mo. na zamkn*4
lub / i pokrywa filtra jest podniedrzwi.
siona.
Nie mo. na otworzy4 Wtyczka nie jest w gniazdku.
drzwi po naci-ni, ciu
Programator znajduje si, w pozyprzycisku
cji O,, Wy%Bczony".
,, Drzwi".

ROZWI & gt; ZANIE
W o. y4 prawid owo wtyczk, do gniazdka
Wcisn*4 przycisk
/
,, START/PRZERWA".
Ustawi4 program.
Opró. ni4 zbiornik.
Zamkn*4 drzwi.
Sprawdzi4 bezpieczniki lub wy *cznik
bezpiecze;stwa Fl. Uszkodzenia powstae w domowej instalacji elektrycznej mo. e
usun*4 wy *cznie uprawniony elektryk.
Przy nast, pnym suszeniu ustawi4 inny
program.
Wyczy-ci4 filtr.
Wyczy-ci4 wymiennik ciep a.
Zachowa4 prawid owe proporcje wsadu
(waga - czas suszenia).
Odwirowa4 prawid owo bielizn, przed
w o. eniem do suszarki.
Ods oni4 otwory wentylacyjne.
Wyczy-ci4 b, ben i zabieraki.
Zmieni4 ustawienie, np. HO zamiast HI
(patrz rozdzia o programowaniu).
W o. y4 filtr na miejsce i upewni4 si,,. e
pokrywa filtra jest zamkni, ta. y4 wtyczk, do gniazdka. Drzwi dadz* si, otworzy4 w ka. dej chwili po mocnym naci-ni, ciu. (

punkt naci-ni, cia).

Programator znajduje si, w pozy- Pokr, t o ustawi4 na pozycji
,, O wieO-wietlenie b, bna nie cji O,, Wy%Bczony".
tlenie" lub ustawi4 program suszenia.
funkcjonuje.
Wymieni4. arówk, (patrz odpowiedni
@arówka jest uszkodzona.
rozdzia w instrukcji).
22

Awieci si, lampka
kontrolna
,, Zbiornik".
Lampka kontrolna
,, Zbiornik" jest pod-wietlona nawet, je-li
pojemnik zosta przed
chwil* opró. niony.
Wskazania na wy-wietlaczu szybko si,
zmieniaj*.
Suszarka ko;czy automatycznie program
suszenia: zapala si,
na krótko lampka kontrolna,, Koniec" po
starcie programu, brak
wskazania stopnia
wysuszenia. 4, 5
godziny po zako;czeniu programu:
- pulsuje lampka kontrolna,, Koniec"
- rozbrzmiewa sygna
akustyczny
- nast, puje przerwanie programu suszenia;
- wy-wietlacz pulsuje
- zostaje wskazany
kod usterki C6.

Zbiornik na wod, kondensacyjn*
jest pe ny.

Opró.

Dysza wlotowa i / lub zawór na
zako;czeniu pojemnika jest zablokowany w osami, sier-ci* itp.

Przy wysuni, tym zbiorniku w *czy4 na
chwil, suszark,. Oczy-ci4 dysz, lub zawór.

Czas pozostaj*cy do zako;czenia
programu jest odliczany automaJest to proces automatyczny i nie -wiadtycznie w zale. no-ci od ilo-ci
czy o usterce urz*dzenia.
wsadu oraz jego rodzaju i stopnia
wilgotno-ci bielizny.

W o. ono zbyt ma o lub zbyt such* bielizn, w stosunku do
ustawionego programu.

Ustawi4 program czasowy o wy. szym
stopniu wysuszenia
(1,, Extra suszenie" zamiast 2,, Intensywne suszenie").

Przycisk,, Suszenie oszcz dzajBce" zosta wci-ni, ty i wsad
bielizny jest za du. y.

Sprawdzi4 ustawienie programatora:
przycisk,, Suszenie oszcz dzajBce"
wciska4 tylko przy wsadzie 2, 5 kg bielizny.

Wsad jest za du.

Zmniejszy4 wsad bielizny.

Bielizna jest zbyt wilgotna.

Bielizn, dok adnie odwirowa4.

JeHli po wykonaniu czynnoHci opisanych w tabeli, suszarka nadal nie funkcjonuje, nale & lt; y awariF zgCosiK w autoryzowanym zakCadzie serwisowym podaj & gt; c
objawy usterki.

23

WYMIANA GARÓWKI
W przypadku koniecznoHci wymiany & lt; arówki nale & lt; y zamówiK w autoryzowanym zakCadzie serwisowym odpowiedni & gt; & lt; arówkF (numer katalogowy
647072580).
OSTRZEGENIE: W;adnym wypadku nie wolno stosowa= do suszarki
;arówek standardowych. Garówki takie wytwarzaj- zbyt du;o ciep/a i
wskutek nadmiernej kumulacji ciep/a pod os/on-;arówki spowodujuszkodzenie urz-dzenia.
Wyj & gt; K wtyczkF z gniazdka. W przypadku staCego poC & gt; czenia wykrFciK lub
wyC & gt; czyK bezpieczniki.
OdkrFciK osConF & lt; arówki nad & lt; arówk & gt;. (! arówka znajduje siF za drzwiczkami u góry).
WymieniK uszkodzon & gt; & lt; arówkF.
Ponownie przykrFciK osConF & lt; arówki.
OSTRZEGENIE:
Os/ona musi by= przykr & lt; cona ze wzgl & lt; dów bezpiecze9stwa. Nie
w/-cza= suszarki bez przykr & lt; conej pokrywy.

ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
JeHli ze wzglFdów lokalizacji zajdzie koniecznoHK zmiany kierunku otwierania
drzwi suszarki, mo & lt; na przeCo & lt; yK zawiasy.
OSTRZEGENIE: Przed przyst & gt; pieniem do przeCo & lt; enia drzwiczek suszarki
nale & lt; y wyj & gt; K wtyczkF z gniazdka, a w przypadku staCego podC & gt; czenia wykrFciK lub wyC & gt; czyK bezpieczniki.
Aby przeCo & lt; yK zawiasy drzwiczek, nale & lt; y wykonaK nastFpuj & gt; ce czynnoHci:
OdkrFciK Hruby A w przedniej Hciance suszarki.
Zdj & gt; K drzwi wysuwaj & gt; c je poziomo.
WykrFciK Hruby B na wewnFtrznej czFHci drzwi i zdj & gt; K zawiasy C.
OdkrFciK i zdj & gt; K rygiel D.
Wysun & gt; K zaHlepki E, F i G cienkim HrubokrFtem naciskaj & gt; c zamek, przesun & gt; K w bok, wyj & gt; K i zaCo & lt; yK po przeciwnej stronie.
Zawiasy C i rygiel D przykrFciK po przeciwnej stronie.

24

OdkrFciK i wyj & gt; K zamek drzwicz H, zdj & gt; K zaHlepkF.
Wyj & gt; K poluzowan & gt; osConF zamka J i zdj & gt; K zaHlepkF.
Zamek drzwi H zamontowaK po przeciwnej stronie w miejscu zaHlepki J.
ZaHlepk & gt; J zakryK otwór pozostaCy po zamku H.
Drzwi wsun & gt; K zawiasami do przewidzianych otworów w przedniej czFHci
urz & gt; dzenia i mocno dokrFciK.
Po przeCo & lt; eniu nale & lt; y sprawdziK, czy drzwi otwieraj & gt; siF po wciHniFciu
przycisku
,, DRZWI".
Uwaga:
Bezpieczna praca urz & gt; dzenia jest zapewniona dopiero po zaCo & lt; eniu
wszystkich elementów osCaniaj & gt; cych i zaHlepiaj & gt; cych z tworzywa sztucznego.

25

PROGRAMOWANIE SUSZARKI
DziFki elektronicznemu sterowaniu suszarki maj & gt; PaBstwo mo & lt; liwoHK staCego
zaprogramowania funkcji odpowiednio do PaBstwa potrzeb.
CEL

SPOSÓB WYKONANIA

,, Ochrona bielizny": je-li
chc* Pa;stwo zaprogramowa4 wybrany program
suszenia
(ustawionego
programu nie mo. na
zmieni4 podczas suszenia
programatorem ani przyci,, Suszenie
skiem
oszcz dzajBce"):
po
w *czeniu
opcji
,, Ochrona bielizny" program suszenia b, dzie
odbywa si, ze zmniejszonym nagrzewaniem (funkcja,, Suszenie oszcz dzajBce".

Je-li programatorem ustawiony jest program suszenia i wci-ni, ty jest
przycisk /,, Start/Przerwa":
- Przytrzyma4 5 sekund wci-ni, ty przycisk,, Suszenie oszcz dzajBce".
WskaFnik przebiegu programu pulsuje 5 sekund. Funkcja ochrony
bielizny jest w *czona.
Je-li jednak zostanie podj, ta próba zmiany ustawienia programu, pulsuje wskaFnik przebiegu programu; po wci-ni, ciu przycisku,, Suszenie oszcz dzajBce" pulsuje 5 sekund, po pokr, ceniu programatora
pulsuje do momentu ustawienia programatora na pozycj, wyj-ciow*.

Je-li chc* Pa;stwo, aby
sygna akustyczny po
zako;czeniu
programu
suszenia przypomina o
konieczno-ci wyj, cia bielizny z b, bna.

Je-li chc* Pa;stwo wyprowadzi4 wod, kondensacyjn* poprzez zewn, trzne wyprowadzenie i
na sta e mie4 uruchomion* funkcj, wskaFnika
,, Zbiornik".

Je-li chc* Pa;stwo anulowa4 opcj, ochrony bielizny:
- Przycisk,, Suszenie oszcz dzajBce" przytrzyma4 przez 5 sekund
WskaFnik przebiegu programu pulsuje przez 5 sekund, lampka kontrolna -wieci si, przez pi, 4 sekund; funkcja ochrony bielizny zostaje anulowana.
,, O wie1. Sprawdzi4, czy programator nie znajduje si, w pozycji
tlenie" lub O,, Wy%Bczony".
2. Wcisn*4 i przytrzyma4 przynajmniej 5 sekund przycisk,, Sygna%
akustyczny".
Zapali si, lampka kontrolna,, Sygna% akustyczny" i rozbrzmiewa krótki sygna. W ten sposób wybrane ustawienie zostaje zaprogramowane.
Je-li chc* Pa;stwo anulowa4 wykonane zaprogramowanie:
3. Wykona4 czynno-ci opisane w punkcie 1 i 2.
Lampka kontrolna,, Sygna% akustyczny" zga-nie.
1. Pokr, t o ustawi4 na pozycj,
,, O wietlenie".
,, Sygna% akustyczny" przytrzyma4 wci-ni, ty przez
2. Przycisk
pi, 4 sekund.
We wskaFniku,, Czas przebiegu" pojawi si, wskazanie,, U" dla
normalnej funkcji,,, II" dla zewn, trznego odprowadzenia wody
kondensacyjnej.
,, Sygna% akustyczny" nale. y
3. Krótkim naci-ni, ciem przycisku
wybra4,, U" lub,, II".
4. Pokr, ci4 pokr, t em programatora.
W ten sposób zosta o zaprogramowane wybrane ustawienie.

26

Je-li woda w Pa;stwa 1. Programator ustawi4 na pozycji
,, O wietlenie".
sieci wodnej wykazuje 2. Przycisk
,, Ustawienie czasu startu" przytrzyma4 wci-ni, te
du. e odchylenia od warprzez pi, 4 sekund.
to-ci znormalizowanych i
,, Czas przebiegu" pojawi si, aktualne ustawieNa wskaFniku
chc* Pa;stwo dopasowa4
nie:
rozpoznanie stopnia wy,, H I" jest ustawieniem standardowym (przewidziane do wody o
suszenia w suszarce do
stopniu twardo-ci 2 i 3), przy,, H 2" (do wody o stopniu twardo-ci
parametrów wody.
4) bielizna jest bardziej wilgotna, przy,, H O" (do wody o stopniu
twardo-ci 1) bielizna jest bardziej sucha 1).
,, Ustawienie czasu startu" nale. y naciska4 tak cz, 3. Przycisk
sto a. na wskaFniku pojawi si, wybrana warto-4.
Aby zaprogramowa4 na sta e wybrane ustawienie:
4. nale. y pokr, ci4 pokr, t em programatora.
InformacjF o stopniu twardoHci wody w PaBstwa miejscu zamieszkania
mo & lt; na uzyskaK w miejscowym zakCadzie wodoci & gt; gowym.

DANE TECHNICZNE
Wymiary:
Wysoko & gt; =............................................................ 85 cm
Szeroko & gt; =............................................................ 60 cm
G/ & lt; boko & gt; =............................................................ 60 cm
regulacja wysoko & gt; ci........................................... ok. +1, 0 / -0, 4 cm
waga pustego urz-dzenia.................................. 46 kg
ilo & gt; = wsadu (w zale;no & gt; ci od programu)......... max 5 kg
(ró;ne wielko & gt; ci wsadów w niektórych krajach
spowodowane s- innymi metodami pomiaru)
zu;ycie energii wg IEC 1121 s. e......................... 3, 5 kWh
(5 kg bawe/ny odwirowanej na 800 obrotów/minut & lt;, program 3
,, Bawe/na do szafy")
zakres zastosowania.......................................... gospodarstwo domowe
dopuszczalna temperatura otoczenia............... +5oC do +35oC
Urz-dzenie spe/nia nast & lt; puj-ce normy Unii Europejskiej:
dyrektywa Unii Europejskiej 73/23 z 19. 2. 1973,, Niskie napiFcie"
dyrektywa Unii Europejskiej 89/336 z 3. 5. 1989,, EMV" C & gt; cznie z dyrektyw & gt;
Unii Europejskiej 92/31 wprowadzaj & gt; c & gt; zmiany.

27

POD CCZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Parametry elektryczne urz & gt; dzenia podane s & gt; na tabliczce znamionowej.
Przed podC & gt; czeniem nale & lt; y sprawdziK, czy wartoHci podane na tabliczce znamionowej urz & gt; dzenia odpowiadaj & gt; parametrom (napiFcie, rodzaj pr & gt; du) w sieci
elektrycznej, do której urz & gt; dzenie ma byK podC & gt; czone.
Na tabliczce znamionowej podane s & gt; równie & lt; informacje dotycz & gt; ce wymaganego zabezpieczenia elektrycznego.

WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA
W przypadku podC & gt; czenia suszarki bez wtyczki nale & lt; y przestrzegaK wskazówek i zaleceB podanych w instrukcji i obowi & gt; zuj & gt; cych przepisów bezpieczeBstwa.
Urz & gt; dzenia, które mo & lt; na dostosowaK do podC & gt; czenia do instalacji elektrycznej
o innych parametrach, posiadaj & gt; schemat podC & gt; czenia znajduj & gt; cy siF na pokrywie skrzynki przyC & gt; czeniowej umieszczonej na tylnej Hciance.
WYPOSAGENIE DODATKOWE
Wyposa & lt; enie dodatkowe mo & lt; na zamówiK w autoryzowanych zakCadach serwisowych firmy AEG:
ZESTAW DO WYPROWADZENIA WODY KONDENSACYJNEJ NA ZEWNCTRZ
Po zainstalowaniu tego zestawu (numer katalogowy: E 916 019 000) mo & lt; na
(przy maksymalnej wysokoHci pompowania 1 m od poziomu ustawienia suszarki) wyprowadziK wodF kondensacyjn & gt; bezpoHrednio do odpCywu (umywalka, syfon, studzienka odpCywowa) (dCugoHK 3 m). Opró & lt; nienie zbiornika na wo,, Zbiornik" na zadF kondensacyjn & gt; nie jest wtedy konieczne. WskaSnik
koBczenie programu mo & lt; na wtedy zignorowaK. Zbiornik na wodF kondensacyjn & gt; musi byK jednak prawidCowo umieszczony w panelu.
ZESTAWY KOLUMNOWE: PRALKA / SUSZARKA
DziFki zestawowi kolumnowemu mo & lt; na zestawiK PaBstwa suszarkF z ka & lt; dym
typem pralki LAVAMAT. Przy ustawieniu kolumnowym: pralka na dole / suszarka na górze urz & gt; dzenia zajmuj & gt; bardzo maCo miejsca.
DostFpne s & gt; nastFpuj & gt; ce zestawy do ustawienia kolumnowego:
bez blatu............................... numer katalogowy: E 916 018 900
ze zdejmowanym blatem....... numer katalogowy: E 916 018 901

28

AUTORYZOWANY SERWIS
JeHli nie znajd & gt; PaBstwo w instrukcji obsCugi wskazówek, w jaki sposób mo & lt; na
usun & gt; K nieprawidCowoHK w funkcjonowaniu suszarki, wtedy nale & lt; y:
w przypadku wady technicznej zgCosiK usterkF w autoryzowanym zakCadzie
serwisowym;
w przypadku pytaB dotycz & gt; cych obsCugi i u & lt; ytkowania suszarki zatelefonowaK do producenta. Tu otrzymaj & gt; PaBstwo dokCadn & gt; informacjF, jak nale & lt; y
korzystaK z suszarki i jej licznych funkcji.
W obu przypadkach nale & lt; y podaK personelowi zakCadu serwisowego dokCadne
informacje, które bFd & gt; pomocne w ustaleniu usterki i podjFciu decyzji o koniecznoHci wizyty montera.
Przy zgCoszeniu nale & lt; y podaK numer wyrobu (PNC) i numer seryjny (Ser. No).
Numery te podane s & gt; na tabliczce znamionowej, która znajduje siF za drzwiami suszarki.

PNC- Nr numer wyrobu......................................................
Ser No-Nr numer fabryczny...............................................
Dla personelu zakCadu serwisowego istotne s & gt; nastFpuj & gt; ce informacje:
objawy usterki;
w jakich okolicznoHciach wystFpuje usterka;
czy wyHwietlacz pokazuje informacjF o wyst & gt; pieniu zakCócenia (C i cyfra).
U;ytkownik pokrywa koszty naprawy, je & gt; li
usuniFcie usterek opisanych w tabeli (patrz rozdziaC,, Objawy i przyczyny
zakCóceB... ") lub usterki zwi & gt; zanej z nieprawidCow & gt; obsCug & gt; urz & gt; dzenia le & lt; y
w gestii u & lt; ytkownika,
monter nie bFdzie przed pierwsz & gt; wizyt & gt; u PaBstwa dokCadnie poinformowany o rodzaju usterki i np. bFdzie zmuszony przywieSK czFHci zamienne do
PaBstwa urz & gt; dzenia, a tym samym do ponownej wizyty.
Podanie wyczerpuj & gt; cej informacji umo & lt; liwi personelowi zakCadu serwisowego
szybsze zaCatwienie PaBstwa zgCoszenia, pozwoli na unikniFcie powtórnych
wizyt montera i zwi & gt; zanych z tym dodatkowych kosztów.
Producent nie ponosi odpowiedzialno & gt; ci za szkody spowodowane wskutek nieprzestrzegania obowi-zuj-cych przepisów bezpiecze9stwa.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych, nie
wp/ywaj-cych ujemni na obs/ug & lt; urz-dzenia.
29

Instrukcja szybkiego startu Aeg Lavththerm

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja szybkiego startu Aeg Lavththerm

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja szybkiego startu Aeg Lavththerm