Instrukcja obsługi i instrukcja instalacji 3com Officeconnect 3cr414492

Instrukcja obsługi i instrukcja instalacji 3com Officeconnect 3CR414492 są dostępne, aby pomóc w konfiguracji i używaniu routera 3Com OfficeConnect 3CR414492. Instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące konfiguracji i obsługi urządzenia, w tym konfiguracji sieci bezprzewodowej, wyboru ustawień sieci i instalacji oprogramowania. Instrukcja instalacji 3Com OfficeConnect 3CR414492 zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i konfiguracji routera. Instrukcja zawiera informacje na temat połączeń z siecią, ustawień sieci i konfiguracji sieci bezprzewodowej.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i instrukcja instalacji 3com Officeconnect 3cr414492

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

® ®
3Com OfficeConnect Wireless 54Mbps
11g Compact USB Adapter
DATA SHEET
Key Benefits
High-Speed Connectivity Flexible Operation
For simple, reliable, high-speed wireless The sleek, compact USB adapter offers the
connections for both desktop and note- flexibility and convenience of USB connec-
®
book users, choose the 3Com tions without sacrificing performance. The
®
OfficeConnect Wireless 54 Mbps 11g USB extension cable works with a variety
Compact USB Adapter. Users can access of desktop and

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
® ® 3COM OFFICECONNECT WIRELESS 54MBPS 11G COMPACT USB ADAPTER DATA SHEET Specifications Minimum System Requirements Wireless Transmit Power Regulatory/Agency Approvals Installation CD requires Windows 802. 11g: 17dBM (6, 9, 12, 18, 24, 36 Mbps), 15dBm EMC: FCC Part 15 Subpart C: 15. 247, 15. 207, CE, XP/Me/2000/98/95/NT 4. 0. (48, 54 Mbps) EN301 489-1/-17 (EN55022 and EN55024), EN 300 328 -1/-2, C-Tick Canada ICES-003, RSS210 802. 11b: 19dBm Bus Type: Safety: EN60950-1: 2001, UL60950, R&TTE Art

Jak korzystać?

Naszym celem jest zapewnienie Ci jak najszybszego dostępu do treści zawartych w instrukcji obsługi urządzenia 3Com OfficeConnect 3C855. Korzystając z podglądu online możesz szybko przejrzeć spis treści i przejść do strony, na której znajdziesz rozwiązanie swojego problemu z 3Com OfficeConnect 3C855.

Dla Twojej wygody

Jeżeli przeglądanie instrukcji 3Com OfficeConnect 3C855 bezpośrednio na tej stornie nie jest dla Ciebie wygodne, możesz skorzystać z dwóch możliwych rozwiązań:

 • Przeglądanie pełnoekranowe - Aby wygodnie przeglądać instrukcję (bez pobierania jej na komputer) możesz wykorzystać tryp przeglądania pełnoekranowego. Aby uruchomić przeglądanie instrukcji 3Com OfficeConnect 3C855 na pełnym ekranie, użyj przycisku Pełny ekran.
 • Pobranie na komputer - Możesz również pobrać instrukcję 3Com OfficeConnect 3C855 na swój komputer i zachować ją w swoich zbiorach. Jeżeli nie chcesz jednak marnować miejsca na swoim urządzeniu, zawsze możesz pobrać ją w przyszłości z ManualsBase.

Instrukcja obsługi 3Com OfficeConnect 3C855

Advertisement
Wersja drukowana

Wiele osób woli czytać dokumenty nie na ekranie, lecz w wersji drukowanej. Opcja wydruku instrukcji również została przewidziana i możesz z niej skorzystać klikając w link znajdujący się powyżej - Drukuj instrukcję. Nie musisz drukować całej instrukcji 3Com OfficeConnect 3C855 a jedynie wybrane strony. Szanuj papier.

Streszczenia

Poniżej znajdziesz zajawki treści znajdujących się na kolejnych stronach instrukcji do 3Com OfficeConnect 3C855. Jeżeli chcesz szybko przejrzeć zawartość stron znajdujących się na kolejnych strinach instrukcji, możesz z nich skorzystać.

Sprawdź jak napisać instrukcję, do jakich wskazówek się stosować, zapoznaj się z przykładem instrukcji.

Słowo pochodzi od łac. instructio, znaczącego tyle co “uporządkować”. Instrukcja to opis kolejnych etapów postępowania w drodze do osiągnięcia jakiegoś celu. Jest to pouczenie, wskazówka, zbiór przepisów regulujących zachowanie.

Instrukcje są sporządzane po to, aby umożliwić lub ułatwić uruchomienie i obsługę jakiegoś sprzętu albo wykonanie jakiejś czynności. Występują m. in. instrukcje obsługi, alarmowe, przeciwpożarowe. Instrukcja ma za zadanie poinformować o sposobach użytkowania określonego sprzętu, lecz również zawiera ostrzeżenia i przeciwwskazania.

W instrukcjach stosowanych np. przez instytucje publiczne, często podaje się podstawę prawną, wskazuje autora instrukcji (lub osobę odpowiedzialną) i jego stanowisko.

Wskazówki

 • Staraj się pisać najkrócej jak to możliwe, pisz zwięźle;
 • Wyjaśnij i opisz kolejne czynności w porządku chronologicznym. Stosuj słowa: “potem”, “następnie”, “w następnej kolejności” itp. ;
 • Posługuj się precyzyjnym, prostym i zrozumiałym dla wszystkich językiem. Szczególnie należy wziąć pod uwagę wiek odbiorców;
 • Podawaj dokładne, konkretne wskazówki co należy zrobić, jak;
 • Zapisz tekst w punktach lub w jakikolwiek inny sposób ułatwiający orientację;
 • Wskazówki nie powinny pozostawiać żadnych wątpliwości. Zastanów się czy osoba czytająca instrukcję zrozumie co ma zrobić;
 • Pisz w formie bezosobowej np. “należy”, “trzeba” albo w 2 os. liczby pojedynczej, np. “weź”, “zrób”, “przykręć”. Bądź w tym konsekwentny (konsekwentna);
 • Stosuj punkty, podpunkty, odstępy itp. Instrukcja powinna być czytelna i przejrzysta;
 • Jeśli sposób instalacji jest skomplikowany, możesz zastosować rysunki.

Układ

 1. Tytuł (np. “Instrukcja obsługi…”, “Instrukcja postępowania na wypadek…”);
 2. Ogólny opis urządzenia (opcjonalnie);
 3. Wypunktowanie kolejnych czynności (można pogrupować je w określone części, np. “Budowa”, “Obsługa”, “Czyszczenie i konserwacja”, “Warunki bezpieczeństwa”, “Serwis i naprawa”);
 4. Ostrzeżenie (np. “Uwaga: …”);
 5. Ewentualnie podpis osoby odpowiadającej za instrukcję.

Przykład 1: Instrukcja

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru – przykład

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU

I. Alarmowanie wewnętrzne


Każdy, kto zauważy pożar lub inne zjawisko, którego konsekwencją może być pożar, jest zobowiązany zachować spokój, nie dopuścić do paniki oraz natychmiast zawiadomić:

 • osoby znajdujące się w strefie zagrożonej i jej sąsiedztwie,
 • właściciela obiektu,
 • Państwową Straż Pożarną (tel. 998).
 • II. Alarmowanie straży pożarnej

  Telefony:
  998 – Straż Pożarna,
  999 – Pogotowie Ratunkowe,
  997 – Policja,
  112 – CPR (Centrum Powiadamiania Ratunkowego).

  1. Po uzyskaniu telefonicznego połączenia należy podać:

 • adres, miejsce pożaru, ulicę, nr domu, piętro,
 • co się pali,
 • czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego,
 • dane personalne oraz numer telefonu z którego się dzwoni.

  UWAGA: Odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że straż pożarna przyjęła zgłoszenie!

  2. Należy udzielić pomocy osobom poszkodowanym lub zagrożonym.
  3. W miarę możliwości zabezpieczyć mienie ewakuowane przed osobami postronnymi.
  4. Nie narażać zdrowia lub życia dla jego ratowania.

  III. Akcja ratowniczo-gaśnicza

  UWAGA: Nie ryzykuj życia dla ratowania mienia!

  1. Równocześnie z alarmowaniem o niebezpieczeństwie należy przystąpić do gaszenia pożaru za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu budynku w miejscach oznakowanych gaśnic i hydrantów.
  2. Z pomieszczeń objętych pożarem należy wyłączyć dopływ energii elektrycznej głównym wyłącznikiem prądu.

   UWAGA:
  • Wodą nie wolno gasić pożarów urządzeń elektrycznych będących pod napięciem oraz cieczy łatwopalnych!
  • Należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa przy użyciu gaśnic!

   IV. Ewakuacja

   Z chwilą powstania pożaru, po zaalarmowaniu i podjęciu działań ratowniczo-gaśniczych należy niezwłocznie skierować się do najbliższej drogi ewakuacyjnej prowadzącej na zewnątrz budynku, oznakowanej podświetlonymi tablicami lub znakami ewakuacyjnymi określonymi poniżej:

   – kierunek wyjścia

   – drzwi ewakuacyjne

   – wyjście z budynku

  • Podczas ewakuacji nie wywołuj paniki, opanuj strach i lęk, nie używaj windy do ewakuacji, a po wyjściu na zewnątrz budynku stań w bezpiecznym miejscu.
  • W przypadku konieczności należy ściśle wykonywać polecenia służb ratowniczo-gaśniczych biorących udział w akcji.

   Zatwierdził
   …………………
   (data, podpis)

   Podstawa prawna
   Art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 1229 z późn. zm. ).

 • Na podstawie: www. powiat. szczecinek. pl i www. straz. krakow. pl

  Przykład 2: Instrukcja

  Instrukcja obsługi tostera – przykład

  Instrukcja obsługi tostera ANN – AT 200

  Przed pierwszym uruchomieniem

  Ustaw urządzenie w przewiewnym miejscu, aby uniknąć powstawania nieprzyjemnego zapachu. Włącz toster kilkakrotnie na maksymalny stopień opiekania, ale bez wkładania pieczywa. Pozostaw urządzenie do ostygnięcia w temperaturze pokojowej pomiędzy kolejnymi fazami opiekania.

  Włączanie

 • Wtyczkę przewodu zasilającego włóż do gniazdka.
 • Włóż pieczywo przeznaczone do opiekania do kieszeni tostera.
 • Wybierz odpowiedni stopień opiekania spośród dostępnych (od 1 – lekko opieczone do 6 – mocno wypieczone) i wciśnij dźwignię na prawym boku tostera. Zapali się czerwone światełko.
 • Po osiągnięciu wybranego stopnia opiekania, toster wyłączy się automatycznie. Pieczywo wysunie się do góry.
 • Wyjmij chleb z kieszeni tostera.
 • Jeśli chcesz przerwać proces opiekania, wciśnij przycisk “stop” lub podnieś dźwignię na prawym boku tostera.
 • Jeśli nie korzystasz z tostera, wyjmij wtyczkę z kontaktu.
 • Nie ustawiaj tostera w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotów łatwopalnych.

  Czyszczenie i konserwacja

 • Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie (wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka) i pozostaw do ostygnięcia.
 • Wysuń i opróżnij z resztek pieczywa dolną szufladę tostera.
 • Obudowę wyczyść łagodną, suchą lub wilgotną szmatką.
 • Nie oblewaj tostera żadnymi cieczami.

  Serwis i części

  Naprawy sprzętu należy dokonywać tylko w autoryzowanych punktach serwisowych wskazanych przez producenta.

  Wiele instrukcji rzeczywistego sprzętu znajdziesz na instrukcja. pl.

  Komentarze

 • Instrukcja obsługi i instrukcja instalacji 3com Officeconnect 3cr414492

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i instrukcja instalacji 3com Officeconnect 3cr414492

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i instrukcja instalacji 3com Officeconnect 3cr414492