Instrukcja konserwacji Aeg Rkb738e4mx

Aby utrzymać wysoką jakość i wydajność swojego sprzętu Aeg RKB738E4MX, należy okresowo przeprowadzać konserwację. Konserwacja polega na regularnym czyszczeniu sprzętu i jego wymianie w razie potrzeby. Ważne jest, aby każdego miesiąca dokładnie sprawdzić sprzęt, aby upewnić się, że wszystkie elementy są w porządku. Należy także regularnie czyścić obudowę urządzenia, aby zapobiec zanieczyszczeniu i zużyciu. W przypadku wymiany części, należy upewnić się, że są one właściwe do konkretnego modelu sprzętu. Wszystkie czynności konserwacji powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją obsługi.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja konserwacji Aeg Rkb738e4mx

Problem

 • Na zmywarce zapala się wskaźnik automatycznego czyszczenia („Machine Care”)
 • Do czego służy program automatycznego czyszczenia?
 • Dlaczego świeci się kontrolka automatycznego czyszczenia?

Dotyczy

 • Zmywarki z funkcją automatycznego czyszczenia (program MACHINE CARE)

Rozwiązanie

Twoje urządzenie jest wyposażone w program samoczyszczący („MACHINE CARE”). 

Machine Care to program, który zapewnia optymalne efekty czyszczenia wnętrza urządzenia. Usuwa osady z kamienia i tłuszczu.

Przed uruchomieniem programu Machine Care należy oczyścić filtry i ramiona spryskujące

Przypomnienie o tym programie czyszczenia jest określane automatycznie przez zmywarkę.

Gdy urządzenie wykryje potrzebę czyszczenia, wyświetli się wskaźnik  

Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

1. Najpierw wyczyść filtry i ramiona spryskujące. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia lub na poniższym filmie instruktażowym

2. Użyj środka do usuwania kamienia lub czyszczenia Clean & Care przeznaczonego specjalnie do zmywarek. Możesz znaleźć polecane produkty w naszym sklepie internetowym.

Postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu produktu. NIE UMIESZCZAJ NACZYŃ W KOSZACH

3. Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj i  przez około 3 sekundy: zaczną migać i .

Czas trwania programu pojawi się na panelu sterowania.

4. Zamknij drzwi urządzenia, aby uruchomić program

Po zakończeniu programu wskaźnik zgaśnie.


Jeśli powyższe porady nie rozwiążą problemu, zalecamy kontakt z Biurem Obsługi Klienta


Wskazówki dotyczące oszczędzania energii podczas korzystania ze zmywarki

Przy gwałtownie rosnących cenach energii nigdy nie było lepszego czasu, aby zastanowić się, w jaki sposób używasz urządzeń w domu, aby oszczędzać energię i pieniądze. Oprócz wsparcia budżetu domowego, przyniesie to również korzyści naszej planecie, zmniejszając emisję CO2. 

Oto kilka pomocnych wskazówek, jak zmniejszyć zużycie energii podczas korzystania ze zmywarki

 • Używaj programu ECO podczas zmywania naczyń. Trwa to trochę dłużej, ale zmywarka pracuje mniej intensywnie, co oznacza, że zużywa mniej energii. Porównaj to do biegu lub marszu na 1 km. Bieganie jest szybsze, ale zużywasz dużo więcej energii. Jeśli zamiast tego chodzisz, trwa to dłużej, ale zużywasz znacznie mniej energii. Ta sama logika dotyczy programu ECO.
 • Jeśli masz stawkę godzinową za energię elektryczną, zmywaj naczynia, gdy cena jest najniższa.
 • Jeśli posiadasz starą zmywarkę, najczęściej będzie się ona charakteryzować niską klasą energetyczną – możesz zaoszczędzić energię, wymieniając ją na nową, oszczędniejszą.

Zobacz inne przydatne wskazówki dotyczące oszczędzania energii

Skuteczne wskazówki dotyczące oszczędzania energii w Twoim domu

 • W AEG wierzymy, że odpowiednio dbając o urządzenia, a także naprawiając je w razie potrzeby, możemy znacznie wydłużyć ich żywotność, oszczędzając przy tym energię i zasoby. Zapoznaj się z poradami dotyczącymi odpowiedniej troski o sprzęt, aby służył Ci jak najdłużej!

 • Jeśli masz problemy z urządzeniami, może być to łatwe do naprawienia. Nieustannie aktualizujemy nasz zbiór artykułów dotyczących rozwiązywania problemów i napraw, aby umożliwić Ci samodzielne rozwiązanie problemu i poprowadzimy przez możliwe rozwiązania. Jeśli nie, nasi technicy zawsze służą pomocą.

  Dowiedz się więcej

Akcesoria dopasowane do Twojego produktu

Wykorzystaj w pełni swój produkt dzięki odpowiednim akcesoriom. Naczynia, filtry, produkty czyszczące – u nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz.

Kup akcesoria

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Jeśli nie masz pewności, jak postępować lub nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, odezwij się do nas – chętnie pomożemy!

 • Wyślij e-mailZadzwoń

  • Jeśli nie można uniknąć suszenia tkanin za‐

  wierających olej roślinny lub do smażenia albo

  produktów zabrudzonych środkami do pielęg‐

  nacji włosów, w pierwszej kolejności należy

  wyprać je w gorącej wodzie ze zwiększoną

  ilością detergentu. Dzięki temu niebezpie‐

  czeństwo zostanie częściowo ograniczone

  (ale nie wyeliminowane całkowicie).
  Ostatnia część programu suszenia jest prze‐

  prowadzana bez nagrzewania (cykl studze‐

  nia), aby rzeczy były schłodzone do tempera‐

  tury, która nie spowoduje ich uszkodzenia.

  • Nie instalować urządzenia za zamykanymi lub

  przesuwanymi drzwiami lub drzwiami, których

  zawiasy umieszczone są po przeciwnej stro‐

  nie zawiasów urządzenia, co uniemożliwia

  całkowite otwarcie urządzenia.

  • Płyny zmiękczające do tkanin lub podobne

  produkty należy stosować zgodnie z zalece‐

  niami ich producentów.

  • Aby uniknąć poparzenia oczu, ust i gardła, na‐

  leży przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa

  zamieszczonych na opakowaniu detergentu.

  • Przedmioty z tworzywa sztucznego nie są od‐

  porne na wysoką temperaturę.
  – Stosując zasobnik z detergentem należy

  wyjąć go przed ustawieniem programu su‐

  szenia.

  – Nie używać zasobnika z detergentem po

  ustawianiu programu ciągłego.

  OSTRZEŻENIE!

  Występuje zagrożenie pożarem lub wy‐

  buchem.

  • Nie umieszczać łatwopalnych produktów lub

  przedmiotów nasączonych łatwopalnymi pro‐

  duktami w urządzeniu, na nim lub w jego po‐

  bliżu. Jeśli nie można tego uniknąć, należy

  dobrze wypłukać rzeczy czyszczone przy uży‐

  ciu łatwopalnych produktów.

  • Aby uniknąć zagrożenia wystąpienia samoza‐

  płonu, nie należy zatrzymywać programu su‐

  szenia przed zakończeniem cyklu suszenia,

  jeśli nie można natychmiast wyjąć z niej

  wszystkich rzeczy i rozłożyć ich w celu schło‐

  dzenia.

  Występuje zagrożenie poparzeniem!

  • Po przerwaniu programu suszenia pranie i bę‐

  ben mogą być gorące. Wyjąć ostrożnie pranie.

  • Nie dotykać szyby drzwi podczas trwania pro‐

  gramu. Szyba może być gorąca.

  KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

  Występuje zagrożenie odniesieniem ob‐

  rażeń i uszkodzenia urządzenia.

  • Przed przystąpieniem do konserwacji należy

  wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewo‐

  du zasilającego z gniazda elektrycznego.

  • Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać

  wody pod ciśnieniem ani pary wodnej.

  • Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej

  szmatki. Stosować wyłącznie neutralne środki

  do czyszczenia. Nie używać produktów ścier‐

  nych, myjek do szorowania, rozpuszczalników

  ani metalowych przedmiotów.

  INSTALACJA

  • Usunąć wszystkie elementy opakowania.
  • Nie instalować ani nie używać uszkodzonego

  urządzenia.

  • Nie instalować ani nie używać urządzenia w

  miejscach, w których temperatura wynosi po‐

  niżej 0°C.

  • Należy postępować zgodnie z instrukcją insta‐

  lacji dostarczoną wraz z urządzeniem.

  • Upewnić się, że podłoga w miejscu zainstalo‐

  wania urządzenia jest płaska, stabilna, odpor‐

  na na działanie wysokiej temperatury i czysta.

  • Nie instalować urządzenia w miejscach, które

  uniemożliwiają całkowite otwarcie drzwi urzą‐

  • Zachować ostrożność podczas przenoszenia

  urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Za‐

  wsze używać rękawic ochronnych.

  • Zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza

  pomiędzy urządzeniem i podłogą.

  • Wyregulować nóżki, aby zapewnić odpowied‐

  nią przestrzeń między urządzeniem a dywa‐

  nem.

  Podłączenie do sieci wodociągowej

  • Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić

  węży wodnych.

  • Do podłączenia urządzenia do sieci wodocią‐

  gowej używać wyłącznie nowych węży. Nie

  korzystać z wcześniej używanych węży.

  • Przed podłączeniem urządzenia do nowych

  rur lub do rur, które nie były używane przez

  dłuższy czas, należy puścić wodę i odczekać,

  aż będzie ona czysta.

  POLSKI

  5

 • Instrukcja konserwacji Aeg Rkb738e4mx

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja konserwacji Aeg Rkb738e4mx

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja konserwacji Aeg Rkb738e4mx