Instrukcja instalacji systemu Canon Md130

Aby zainstalować system Canon MD130, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji instalacji. Po pierwsze, należy zainstalować oprogramowanie z płyty CD, które zostało dostarczone z systemem. Następnie, należy podłączyć system do komputera i uruchomić go. Po trzecie, należy wybrać opcję instalacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. Po czwarte, należy skonfigurować system do współpracy z komputerem i wybrać odpowiednie ustawienia. Po piąte, należy zainstalować drukarki, skaner i inne urządzenia współpracujące. Po szóste, należy skonfigurować oprogramowanie w celu uzyskania najlepszych wyników. Na koniec, należy wykonać testy systemu, aby upewnić się, że działa poprawnie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji systemu Canon Md130

Pobieranie sterowników, oprogramowania sprzętowego i podręczników oraz dostęp do zasobów pomocy technicznej i rozwiązywania problemów

Wybierz posiadaną drukarkę lub urządzenie wielofunkcyjne PIXMA poniżej, aby uzyskać dostęp do najnowszych plików do pobrania, w tym oprogramowania, podręczników, sterowników i oprogramowania sprzętowego. Możesz również przejrzeć często zadawane pytania i ważne informacje dotyczące posiadanego produktu PIXMA.

Po wyświetleniu strony produktu skorzystaj z kart w celu przechodzenia między poszczególnymi rodzajami zawartości.

Inne przydatne pozycje...

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

Canon iD

Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon ID

Naprawa

Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury napraw

Standardowa metoda połączenia

Krok 1

1. Naciśnij przycisk [Setup] (Konfiguracja) (A) na drukarce.


Krok 2

1. Wybierz pozycję [Wireless LAN setup] (Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN) i naciśnij przycisk [OK]. pl/media/2-2_tcm125-1145707. PNG" data-aspect="0" width="100%"/>

Krok 3

1. Naciśnij przycisk [Stop/Reset/Stop/Resetuj], aby wyświetlić poniższy ekran. pl/media/2-4_tcm125-1145719. PNG" data-aspect="0" width="100%"/>

2. Gdy zostanie wyświetlony powyższy ekran, naciśnij przycisk [OK].

Drukarka rozpocznie wyszukiwanie wszystkich dostępnych sieci bezprzewodowych w bezpośrednim otoczeniu. pl/media/2-5_tcm125-1145702. PNG" data-aspect="0" width="100%"/>

(####### oznacza dostępne nazwy sieci)

3. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz nazwę sieci bezprzewodowej (zwana również identyfikatorem SSID) i naciśnij dwukrotnie przycisk [OK].

Jeśli nie znasz nazwy sieci bezprzewodowej (SSID), być może znajdziesz ją na etykiecie umieszczonej na punkcie dostępu. Możesz też sprawdzić nazwę sieci, do której jest podłączony komputer.

Jeśli sieć nie jest widoczna na liście, użyj klawiszy strzałek, aby wybrać pozycję [Search again/Wyszukaj ponownie], a następnie naciśnij przycisk [OK].

4. Gdy pojawi się następujący ekran, użyj przycisków numerycznych urządzenia, aby wprowadzić hasło zabezpieczające sieci bezprzewodowej. pl/media/2-6_tcm125-1145703. PNG" data-aspect="0" width="100%"/>

Urządzenie obsługuje trzy tryby wprowadzania: tryb dużych liter, tryb małych liter i tryb numeryczny. Naciśnij przycisk , aby przełączyć tryb wielkich liter (:A), tryb małych liter (:a) lub tryb cyfr (:1). (Wyświetlane w prawej górnej części ekranu).

Na przykład w trybie wielkich liter jednokrotne naciśnięcie przycisku spowoduje wprowadzenie znaku „A”, natomiast dwukrotne naciśnięcie przycisku spowoduje wprowadzenie znaku „B” itd. Jeśli ten sam przycisk obejmuje 2 znaki, naciśnij klawisz strzałki, aby przejść do następnego znaku. W razie popełnienia błędu można usunąć znak, naciskając przycisk . Po zakończeniu wprowadzania hasła naciśnij przycisk OK.
Zostanie wyświetlony poniższy ekran:


Naciśnij przycisk [OK].

Na tym kończy się procedura konfiguracji połączenia Wi-Fi.

Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MX475.

Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD, którą dołączono do produktu, pobierz podręczniki i oprogramowanie, aby kontynuować.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Do urządzenia dołączone są wyszczególnione poniżej instrukcje. Należy korzystać z nich w razie konieczności.

Należy najpierw przeczytać niniejszy podręcznik. Opisano w nim podstawowe czynności przygotowujące urządzenie do rozpoczęcia pracy począwszy od rozpakowania po instalację.

Instrukcja konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN (MF729Cx / MF728Cdw / MF724Cdw / MF628Cw)

W podręczniku przedstawiono procedurę łączenia urządzenia z routerem bezprzewodowej sieci LAN oraz instrukcje usuwania problemów podczas konfiguracji ustawień. Należy również zapoznać się z częścią Pierwsze kroki.

Instrukcja e-Manual (ten podręcznik)

Jest to podręcznik wyświetlany w przeglądarce internetowej. Opisano w nim wszystkie funkcje urządzenia. Umożliwia przeglądanie informacji według kategorii lub wyszukiwanie informacji na dany temat według słowa kluczowego. Korzystanie z programu Instrukcja e-Manual

Podręcznik instalacji sterownika MF

Podręcznik opisuje sposób instalacji sterowników MF, narzędzia MF Scan Utility oraz oprogramowania znajdującego się na dysku DVD-ROM dołączonym do urządzenia.

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik opisuje, jak dokonać konfiguracji ustawień oraz przeprowadzić przygotowania do wysyłania zeskanowanych obrazów pocztą elektroniczną oraz jak zapisywać zeskanowane obrazy do folderów udostępnianych.

Pierwsze kroki

Instrukcja instalacji systemu Canon Md130

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji systemu Canon Md130

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji systemu Canon Md130